Zavřít

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Dny otevřených dveří

12. 11. 2022 a 14. 1. 2023, v jiné době kdykoli po telefonické dohodě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stravování ve vlastní školní jídelně v budově školy – cena oběda 35 Kč, max. za měsíc 770 Kč. Ubytování ve vlastním DM nabízíme i žákům jiných středních škol, připojení k internetu je zahrnuto v ceně. Škola má bezbariérový přístup. Od 1. 9. 2020 škola nabízí nový maturitní obor 36-43-M/01 Stavební materiály, ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1090  Kč/měsíc
 • Stravování 2398 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Stavební materiály (Technologie a materiály ve stavebnictví) 36-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 8/4 Statistika ČJ, M NE ANO
Technická zařízení budov 36-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 20 26/11 Statistika ČJ, M NE ANO
Požární ochrana 39-08-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 73/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Ekonomika a podnikání (Finanční služby) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 48/27 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 29/12 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 56/28 Statistika ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 48 69/44 Statistika ANO NE
Kominík 36-56-H/01 Výuční list 3 roky 15 10/9 Statistika ANO NE
Tesař 36-64-H/01 Výuční list 3 roky 15 31/16 Statistika ANO NE
Montér suchých staveb 36-66-H/01 Výuční list 3 roky 15 11/3 Statistika ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list 3 roky 30 25/13 Statistika ANO NE
Malíř a lakýrník (Malíř) 39-41-H/01 Výuční list 3 roky 15 15/6 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 56/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Škola od svého založení před více než šedesáti lety nepřetržitě připravuje odborníky pro práci ve stavebnictví.

Pro školní rok 2023/2024 nabízí škola:

Čtyřleté střední vzdělávání s maturitní zkouškou (studijní obory)

 • 39-08-M/01 Požární ochrana
 • 63-41-M/01 Finanční služby – Ekonomika a podnikání
 • 36-45-M/01 Technická zařízení budov
 • 36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví

Tříleté střední vzdělávání s výučním listem (učební obory)

 • 36-56-H/01 Kominík (denní studium)
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 23-51-H/01 Zámečník – Strojní mechanik
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 39-41-H/01 Malíř – Malíř a lakýrník
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb

Učební obory Zámečník, Tesař, Malíř a Zedník jsou podporovány měsíčním žákovským stipendiem.

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů

 • 64-41-L/51 Podnikání (denní dvouleté nástavbové studium)

Pro žáky ZŠ nabízí naše škola od školního roku 2012/2013 vzdělávání v oboru Požární ochrana. Žáci se připravují pro práci hasiče v jednotkách požární ochrany, v požární prevenci, v ochraně obyvatelstva a na úsecích krizového a havarijního plánování. Žáci si volí zaměření na technika technické služby a Osobu odborně způsobilou (požární preventista). Výuka probíhá ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

Obor Finanční služby připravuje žáky pro bankovnictví, pojišťovnictví, práce na finančním trhu a v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích. Pro obor má škola k dispozici vlastní cvičnou banku, vybavenou funkčními bankovními programy.

Obor Technická zařízení budov připravuje žáky pro projektování (voda, topení, plyn, kanalizace a vzduchotechnika). Absolventi se uplatní jako projektanti, mistři, provozní technici a soukromí podnikatelé. Výhodou při studiu v oboru Technická zařízení budov je v případě nezvládnutí studia možnost přestoupit na učební obor Instalatér.

Obor Technologie a materiály ve stavebnictví připravuje žáky jako vedoucí technické pracovníky ve výrobě stavebních materiálů (mistr, technolog přípravy výroby), pracovníky kontroly jakosti, nákupčí materiálů, prodejce výrobků obchodních firem, laboranty ve zkušebnách stavebních materiálů, pracovníky marketingu obchodních firem, vedoucí prodavače stavebnin.

Absolventi studijních oborů mají možnost pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách. Uplatnění absolventů učebních oborů je především v živnostenském podnikání. Ze strany zaměstnavatelů (stavebních firem) je značný zájem o zaměstnance s výučním listem (poptávka výrazně převyšuje dosavadní nabídku).

Přijímací řízení: Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu český jazyk a literatura a písemného testu matematika a její aplikace a koná se u čtyřletých maturitních oborů a dvouletého nástavbového studia. Tuto zkoušku vyhodnocuje CERMAT. Jednotná přijímací zkouška se nekoná pro učební obory. Podmínkou přijetí do studijního oboru Požární ochrana je dobrý zdravotní stav dle požadavků HZS. Do učebních oborů jsou přijímáni žáci na základě ukončené povinné školní docházky a odpovídajícího zdravotního stavu.

K přednostem školy patří vlastní moderní areál s bezbariérovým přístupem do všech učeben a domova mládeže, moderní vybavení učeben a pracovišť praktického vyučování a kvalitní technické zázemí. U maturitních oborů vzdělání Technická zařízení budov a Finanční služby je umožněno studium i zdravotně postiženým žákům.

Pro zájemce je zajištěno ubytování ve dvou domovech mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně doplněné kantýnou. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají možnost neomezeného připojení k internetu na pokojích.

K dispozici jsou moderní tělocvična a posilovna.

Naše škola spolupracuje s řadou stavebních firem, bankami, Hasičským záchranným sborem v Jihočeském kraji (exkurze, odborné přednášky, výuka).

logo
Nerudova 59, České Budějovice
tel.: 387 423 450
sekretariat@sspcb.cz
www.sspcb.cz
Zobrazit více