Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
Poštovní adresa: Nerudova 859/59, 370 04 České Budějovice
Ředitel: Ing. Luboš Kubát  Telefon: 387 423 450, 724 075 758
Kontakt: Ing. Luboš Kubát  Telefon: 387 423 450
Email: sekretariat@sspcb.cz
WWW: www.sspcb.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1090 Kč/měs
Stravování: 2288 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00582336
REDIZO: 600170306

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Škola od svého založení před více než šedesáti lety nepřetržitě připravuje odborníky pro práci ve stavebnictví.

Pro školní rok 2020/2021 nabízí škola:

Čtyřleté střední vzdělávání s maturitní zkouškou (studijní obory)

 • 39-08-M/01 Požární ochrana
 • 63-41-M/01 Finanční služby – Ekonomika a podnikání
 • 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Tříleté střední vzdělávání s výučním listem (učební obory)

 • 36-56-H/01 Kominík (denní studium)
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 23-51-H/01 Zámečník – Strojní mechanik
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 39-41-H/01 Malíř – Malíř a lakýrník
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb

Učební obory Zámečník, Tesař, Malíř a Zedník jsou podporovány měsíčním žákovským stipendiem.

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů

 • 64-41-L/51 Podnikání (denní dvouleté nástavbové studium)

Pro žáky ZŠ nabízí naše škola od školního roku 2012/2013 vzdělávání v oboru Požární ochrana. Žáci se připravují pro práci hasiče v jednotkách požární ochrany, v požární prevenci, v ochraně obyvatelstva a na úsecích krizového a havarijního plánování. Žáci si volí zaměření na technika technické služby a Osobu odborně způsobilou (požární preventista). Výuka probíhá ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

Obor Technická zařízení budov připravuje žáky pro projektování (voda, topení, plyn, kanalizace a vzduchotechnika). Absolventi se uplatní jako projektanti, mistři, provozní technici a soukromí podnikatelé. Výhodou při studiu v oboru Technická zařízení budov je v případě nezvládnutí studia možnost přestoupit na učební obor Instalatér.

Obor Finanční služby připravuje žáky pro bankovnictví, pojišťovnictví, práce na finančním trhu a v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích. Pro obor má škola k dispozici vlastní cvičnou banku, vybavenou funkčními bankovními programy.

Absolventi studijních oborů mají možnost pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách. Uplatnění absolventů učebních oborů je především v živnostenském podnikání. Ze strany zaměstnavatelů (stavebních firem) je značný zájem o zaměstnance s výučním listem (poptávka výrazně převyšuje dosavadní nabídku).

Přijímací řízení: Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu český jazyk a literatura a písemného testu matematika a její aplikace a koná se u čtyřletých maturitních oborů a dvouletého nástavbového studia. Tuto zkoušku vyhodnocuje CERMAT. Jednotná přijímací zkouška se nekoná pro učební obory. Podmínkou přijetí do studijního oboru Požární ochrana je dobrý zdravotní stav dle požadavků HZS. Do učebních oborů jsou přijímáni žáci na základě ukončené povinné školní docházky a odpovídajícího zdravotního stavu.

K přednostem školy patří vlastní moderní areál s bezbariérovým přístupem do všech učeben a domova mládeže, moderní vybavení učeben a pracovišť praktického vyučování a kvalitní technické zázemí. U maturitních oborů vzdělání Technická zařízení budov a Finanční služby je umožněno studium i zdravotně postiženým žákům.

Pro zájemce je zajištěno ubytování ve dvou domovech mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně doplněné kantýnou. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají možnost neomezeného připojení k internetu na pokojích.

K dispozici jsou moderní tělocvična a posilovna.

Naše škola spolupracuje s řadou stavebních firem, bankami, Hasičským záchranným sborem v Jihočeském kraji (exkurze, odborné přednášky, výuka).

logo
Nerudova 59, České Budějovice
tel.: 387 423 450, 387 422 611
sekretariat@sspcb.cz
www.sspcb.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 582336

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technická zařízení budov
36-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 34/16 ČJ, M  NE ANO
   
Požární ochrana
39-08-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 54/30 ČJ, M  ANO NE
   
Ekonomika a podnikání (Finanční služby)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 33/18 ČJ, M  NE ANO
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 19/8   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 29/17   ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
48 67/40   ANO NE
   
Kominík
36-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 9/7   ANO NE
   
Tesař
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
15 16/5   ANO NE
   
Montér suchých staveb
36-66-H/01
Výuční list
3 roky
24 5/1   ANO NE
   
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
48 11/5   ANO NE
   
Malíř a lakýrník (Malíř)
39-41-H/01
Výuční list
3 roky
24 10/6   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 42/27 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 20.–21. 11. 2020 (pátek od 8:00 do 17:00 hod, sobota od 8:30 do 11:30 hod), 8.–9. 1. 2021 (pátek od 8:00 do 17:00 hod, sobota od 8:30 do 11:30 hod). Stravování ve vlastní školní jídelně – cena za oběd 30 Kč, za měsíc 660 Kč. Škola má bezbariérový přístup do všech prostor a nabízí žákům s omezenou pohyblivostí studijní obory Finanční služby a Technická zařízení budov. Ubytování ve vlastním DM nabízíme i žákům jiných středních škol, v ceně připojení k internetu bez omezení. Od šk.roku 2021/2022 škola nabízí studium v novém maturitním 4 letém oboru - Stavební materiály a technologie ve stavebnictvínahoru