Zavřít

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Dny otevřených dveří

2.–4. 11. 2023, 12.–13. 1. 2024 a 9.–10. 2. 2024, v jiné době kdykoli po telefonické dohodě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Četnost konzultací dálkové formy vzdělávání všech oborů – 14x za pololetí. Obor Prodavač nabízí zaměření smíšené zboží, elektrotechnické zboží, textil, oděvy a obuv, drogistické zboží, nábytek a bytové zařízení. Škola připravuje zájemce na složení mezinárodních jazykových zkoušek. Výuka rozvíjí podnikatelské dovednosti a probíhá v úzké vazbě na praxi. Škola nabízí možnost ubytování/stravování v DM Třebízského (pouze pro dívky) a DM Holečkova. Ceny dle jednotlivých DM. V případě ZPS je nutné doložit potvrzení lékaře o vhodnosti studia.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Aplikovaná chemie (Farmaceutická technologie) 28-44-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 28 76/28 Statistika ČJ, M ANO NE
Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 95/28 Statistika ČJ, M NE ANO
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 131/29 Statistika ČJ, M NE ANO
Fotograf 34-56-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 24 45/27 Statistika ČJ, M ANO NE
Obchodník 66-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 56/29 Statistika ČJ, M ANO NE
Kosmetické služby (Kosmetička) 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 98/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Výrobce potravin (Pivovarník – sladovník) 29-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 18/12 Statistika ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 15 8/2 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 26 62/23 Statistika ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 45 36/20 Statistika ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 76/24 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 60 169/60 Statistika ANO NE
Dálkové studium:
Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost); Dálková; DZŠ 63-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Prodavač (Smíšené zboží); Dálková; DZŠ 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 0/0 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 95/26 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Pekař; VYU 29-53-H/01 Výuční list 1 rok 15 0/0 Statistika ANO NE
Prodavač (Smíšené zboží); VYU 66-51-H/01 Výuční list 1 rok 15 0/0 Statistika ANO NE
Kadeřník; VYU 69-51-H/01 Výuční list 1 rok 20 20/8 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Sídlo školy se nachází v centru Českých Budějovic, další budovy teoretického vyučování a odborného výcviku jsou dostupné i žákům dojíždějícím ze vzdálenějších míst regionu. Domov mládeže nabízí žákyním školy ubytování v dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování zabezpečuje nově zrekonstruovaná školní jídelna. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v denní a dálkové formě vzdělávání. Škola získala status „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ a „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Chceš být úspěšný ve své profesi?

Chceš obstát v konkurenci?

Baví tě komunikace se zákazníky?

Zajímáš se o cestovní ruch a podnikání?

Baví tě chemie?

Jsi kreativní? Sleduješ módní trendy?

Na naší škole si vybereš z široké nabídky oborů!

Vzdělávací nabídka – denní forma vzdělávání

Čtyřleté obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 65-42-M/02 Cestovní ruch
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost)
 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Farmaceutická technologie)
 • 66-41-L/01 Obchodník
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)
 • 34-56-L/01 Fotograf

Tříleté obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • 29-53-H/01 Pekař
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP Pivovarník-sladovník)
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 66-51-H/01 Prodavač

Nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání – dvouletá denní forma vzdělávání – určeno pro absolventy tříletých oborů

Roční zkrácené studium oboru – určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání nebo pro uchazeče, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – smíšené zboží, Prodavač – nábytek a bytové zařízení) – denní a dálková forma vzdělávání
 • 29-53-H/01 Pekař – denní forma vzdělávání
 • 69-51-H/01 Kadeřník – denní forma vzdělávání

Vzdělávací nabídka – tříletá dálková forma vzdělávání

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – smíšené zboží)
 • Nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání

Celoživotní vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání při SŠO

 • kurzy výpočetní techniky, účetnictví, ekonomického minima, psaní na klávesnici, výuka cizích jazyků a další, přípravné kurzy z matematiky, českého, německého a anglického jazyka.

Co ještě nabízíme?

 • nadstandardně vybavené učebny, chemické a biologické laboratoře, jazykové učebny, učebny fiktivních firem, multifunkční učebny, učebny pro výuku přírodních věd
 • podporu žákům ohroženým školním neúspěchem
 • důraz na odborný cizí jazyk, propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka – metoda CLIL
 • přípravu na mezinárodní Cambridge zkoušky z anglického jazyka
 • zahraniční odborné praxe, studijní a poznávací zájezdy
 • výuku v úzké vazbě na praxi
 • odborný výcvik ve vlastních školních provozovnách, na pracovištích smluvních partnerů
 • účast a úspěchy v soutěžích
 • tým pedagogů, který se neustále vzdělává
 • rozvoj digitálních kompetencí žáků téměř ve všech předmětech
 • sportovní aktivity – lyžařský, vodácký, sportovně přírodovědný kurz, vysokohorskou turistiku
 • adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků

„Na naší škole se stále něco děje“

 • každoroční dobrovolné dárcovství – „Valentýnská kapka krve“
 • již od roku 2010 pořádáme a organizujeme soutěž s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“ – DK Metropol České Budějovice
 • při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích pořádáme a organizujeme od roku 2014 „Veletrh fiktivních firem“, dlouhodobě spolupracujeme při organizaci „Mistrovství ČR oboru aranžér“ – AR Junior
 • od roku 2019 organizujeme krajské kolo a regionální finále soutěže žáků základních škol „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ (pořádá Svaz chemického průmyslu ČR spolu s MŠMT)
 • nabízíme uznávání profesních kvalifikací – škola je autorizovanou osobou pro provádění zkoušek a vydávání osvědčení

Střední škola obchodní = moderní škola pro úspěšný start do života

logo
Husova 9, České Budějovice
tel.: 387 023 712
benyskova@sso.cz
www.sso.cz
www.instagram.com/sso.husova.9
www.facebook.com/sso.husova.9
Zobrazit více