Zavřít

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 5.–7. 11. 2020, 8.–9. 1. 2021 a 12. 2. 2021, v jiné době kdykoli po telefonické dohodě. Škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Četnost konzultací dálkové formy vzdělávání všech oborů 14x za pololetí. Obor Prodavač nabízí zaměření smíšené zboží, elektrotechnické zboží, textil, oděvy a obuv, drogistické zboží, nábytek a bytové zařízení. Škola připravuje zájemce na složení mezinárodních jazykových zkoušek. Výuka rozvíjí podnikatelské dovednosti a probíhá v úzké vazbě na praxi. Škola nabízí možnost ubytování a stravování v DM Třebízského (pouze pro dívky) a DM Holečkova – ceny dle jednotlivých DM. V případě ZPS je nutné doložit potvrzení lékaře o vhodnosti studia.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Aplikovaná chemie (Farmaceutická technologie) 28-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 28 43/16 ČJ,M ANO NE
Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 93/8 ČJ,M NE ANO
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 104/14 ČJ,M NE ANO
Fotograf 34-56-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 35/18 ČJ,M ANO NE
Obchodník 66-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 23/10 ČJ,M ANO NE
Kosmetické služby (Kosmetička) 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 60/22 ČJ,M ANO NE
Výrobce potravin (Sladovník pivovarník) 29-51-H/01 Výuční list3 roky 15 17/10 ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list3 roky 15 12/4 ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 25 86/27 ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 30 32/22 ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 23 59/22 ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 60 124/54 ANO NE
Dálkové studium:
Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost); Dálková; DZŠ 63-41-M/01 Maturitní zkouška5 let 30 0/0 ČJ,M NE ANO
Prodavač (Smíšené zboží); Dálková; DZŠ 66-51-H/01 Výuční list3 roky 30 32/0 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 59/10 ČJ,M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 0/0 ČJ,M NE ANO
Zkrácené studium:
Pekař; VYU 29-53-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE
Prodavač (Smíšené zboží); VYU 66-51-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE
Prodavač (Smíšené zboží); Dálková; VYU 66-51-H/01 Výuční list1 rok 30 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Sídlo školy se nachází v centru Českých Budějovic, další budovy teoretického vyučování a odborného výcviku jsou dostupné i žákům dojíždějícím ze vzdálenějších míst regionu. Domov mládeže nabízí žákyním školy ubytování v 2lůžkových pokojích, celodenní stravování zabezpečuje školní jídelna. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v denní a dálkové formě vzdělávání.

Vzdělávací nabídka – denní forma vzdělávání

Čtyřleté obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 65-42-M/02 Cestovní ruch

Absolvent je schopen zastávat různé pracovní pozice v cestovní kanceláři, lázeňství, informačním turistickém centru, veřejné správě, recepci hotelů, … Znalosti využije i v soukromém podnikání nebo při studiu na VOŠ, VŠ.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost)

Absolventi se uplatní na pracovních pozicích v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, na finančních trzích, v administrativních funkcích, ve veřejné správě, při řízení obchodních firem. Významným bonusem pro úspěšné uplatnění na trhu práce jsou podnikatelské aktivity realizované žáky tohoto oboru od 2. ročníku v předmětu Fiktivní firma. Od 2. ročníku je žákům také nabízena možnost profilace na zahraniční obchod. Získané znalosti mohou využít také v soukromém podnikání nebo při studiu na VOŠ, VŠ.

 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Farmaceutická technologie)

Absolvent získá znalosti v oblasti chemie a farmakologie, uplatní se v laboratořích i v provozech. Studium na VOŠ, VŠ rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Nově vybudované a moderně vybavené laboratoře, které byly předány do užívání v únoru 2020, významným způsobem přispěly k dalšímu zkvalitnění výuky žáků tohoto oboru.

 • 66-41-L/01 Obchodník

Absolventi jsou schopni využít získané praktické dovednosti i teoretické znalosti na pozicích obchodních zástupců, pracovníků marketingu, logistiky, propagace, jako vedoucí úseků a manažeři firem, ale také v obchodně provozních a podnikatelských činnostech nebo při studiu na VOŠ, VŠ. Úspěšné uplatnění absolventů tohoto oboru na trhu práce zaručuje úzké propojení teorie s praxí i podnikatelské aktivity realizované žáky v předmětu Fiktivní firma.

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)

Absolvent je schopen poskytnout odborné kosmetické služby v ošetření pleti, pěstění rukou a nohou, zvolí a doporučí vhodné a účinné přípravky a způsoby ošetření.

 • 34-56-L/01 Fotograf

Absolvent zvládá výrobu a zpracování fotografie klasickou a digitální metodou, má znalost práce v oblasti reportážní a dokumentární fotografie.

Žáci všech uvedených oborů mají možnost volby z široké nabídky cizích jazyků. Během studia se mohou připravit na složení mezinárodních zkoušek, které jsou uznávané v obchodní sféře, službách a průmyslu, vhodné pro veřejnou správu, bankovnictví, pojišťovnictví i cestovní ruch.

Při výkonu každoroční souvislé praxe se žáci seznamují s konkrétními činnostmi a provozem různých organizací a institucí nejenom na území naší republiky. Již tradičně vykonávají žáci oboru Cestovní ruch část své souvislé praxe v Itálii, v reálných podmínkách firem – cestovních kanceláří.

Tříleté obory středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • 29-53-H/01 Pekař

Absolvent ovládá a řídí technologické procesy při výrobě pekařských výrobků.

 • 29-54-H/01 Cukrář

Absolvent získá znalosti zpracování surovin při výrobě cukrářských výrobků včetně obsluhy a seřizování strojních zařízení.

 • 29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP Sladovník – pivovarník)

Obor připravuje žáky vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví včetně služeb pro zákazníky.

 • 66-52-H/01 Aranžér

Absolvent zvládá náročné aranžérské práce s použitím grafických programů.

 • 69-51-H/01 Kadeřník

Absolvent vykonává kadeřnické práce v dámském i v pánském kadeřnictví, volí nejmodernější technologické postupy s využitím kadeřnického nářadí k realizaci přání zákazníka nebo vlastní fantazie.

 • 66-51-H/01 Prodavač

Odborný výcvik zajišťuje škola na vlastních odloučených pracovištích a na smluvních pracovištích na území města i v ostatních místech regionu, pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Výuka probíhá v úzké vazbě na praxi.

Díky získaným zkušenostem v reálném prostředí na dané pozici mohou žáci získat i nabídku pracovního uplatnění. Realizované „jednotky výsledků učení“ jsou propojeny s Národní soustavou kvalifikací a systémem ECVET – Evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Tento systém je založen na podpoře mobilit žáků – praxí v prostředí reálných firem, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Osvědčení získaná během studia pomohou absolventům v budoucím uplatnění na trhu práce.

Dvouleté nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní forma vzdělávání

Je určeno pro absolventy tříletých oborů, kteří mají možnost pokračovat ve svém vzdělávání a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednoleté zkrácené studium

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – Smíšené zboží, Nábytek a bytové zařízení) – denní a dálková forma vzdělávání
 • 29-53-H/01 Pekař – denní forma vzdělávání

Je určeno těm, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v jiném oboru vzdělání a chtějí si rozšířit možnosti svého uplatnění na trhu práce.

Vzdělávací nabídka – dálková forma vzdělávání

Tříletý obor středního vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – Smíšené zboží)

Celoživotní vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání při SŠO a i Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje zřízené při škole nabízí zájemcům kurzy výpočetní techniky, účetnictví, ekonomického minima, psaní na klávesnici, výuku cizích jazyků a další. Pro úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek nabízíme žákům přípravné kurzy z matematiky, českého, německého a anglického jazyka.

Škola je autorizovanou osobou pro provádění zkoušek a vydávání osvědčení o uznání těchto profesních kvalifikací: průvodce cestovního ruchu, prodavač, skladník, manažer prodeje, pokladní, drogista a instruktor u poskytovatele praktického vyučování.

Informace o škole – „Na naší škole se stále něco děje“

Škola je vybavena moderními učebnami s multimediální technikou, počítači a neomezeným přístupem na internet. Běžnou součástí výuky se stávají e-learning a interaktivní tabule, interaktivní panely, tablety a hlasovací zařízení. Žáci mají k dispozici chemické a biologické laboratoře vybavené pomůckami a technikou podle nejmodernějších trendů, jazykové učebny, odborné učebny psaní na klávesnici s možností získat státní zkoušku, posilovny pro výuku i volný čas. V prostorách školy jsou k dispozici volně přístupné „počítačové koutky“ s připojením na internet. Žákům, kteří patří do sociálně slabé skupiny, jsou zapůjčovány tablety a notebooky pro studium a kvalitní domácí přípravu. Všichni žáci denní formy vzdělávání mají možnost zdarma získat nejnovější verzi MS Office. Pro všechny žáky, především pak pro ty, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání, jsou k dispozici podpůrné vzdělávací materiály, které vytvořili pedagogové školy. Vzdělávací materiály usnadňují žákům zvládnout požadavky jednotlivých oborů, zvládnout požadavky středoškolského studia. Nabídka doučování ve škole nebo formou e-learningu je využívána také žáky končících ročníků při přípravě na maturitní nebo závěrečné zkoušky. Individuální konzultační hodiny jsou určeny všem žákům školy v denní i dálkové formě vzdělávání.

Dlouhodobým záměrem vedení školy je zefektivnění výuky cizích jazyků s důrazem na odborný cizí jazyk. Ve výuce je využívána metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), při které je propojena výuka odborného předmětu a cizího jazyka. Žák se učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. Škola nabízí kurzy, kterými připravuje žáky na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka.

Využíváním odborných učeben určených pro výuku předmětu fiktivní firma se škola zařadila mezi střední školy vybavené nejmodernější technikou. V předmětu si žáci vyzkouší simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Seznámí se s činnostmi jednotlivých podnikových oddělení, naučí se samostatnosti, týmové práci, rozvíjí své obchodní znalosti a dovednosti. Při výuce využívají např. pokladní systémy, docházkový systém, dotyková LCD, právní, recepční a rezervační systémy a další běžnou kancelářskou techniku. Stavební úpravy a vybavení těchto odborných učeben bylo pořízeno z prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Významný kvalitativní posun ve výuce zaručuje také využívání dalších nově vybudovaných učeben – multifunkční učebny a učebny pro výuku přírodních věd.

Zahraniční odborná praxe, studijní a poznávací zájezdy do Německa, Rakouska, Itálie, Anglie a na Slovensko, sportovní a lyžařské kurzy jsou součástí vzdělávací nabídky školy. Pro žáky prvních ročníků jsou určeny třídenní adaptační kurzy, které významně přispívají k tvorbě nového třídního kolektivu.

Spolupráce s rodiči a vzájemná informovanost je také umožněna pomocí elektronického komunikačního systému školy.

Škola je členem celostátní Asociace kadeřníků a kosmetiček – AKAKOS, Sdružení aranžérů ČRUnie kosmetiček, pravidelně se zúčastňuje celorepublikových soutěží žáků těchto oborů.

Další aktivity školy

Žáci i pedagogové školy se každoročně zapojují do „Valentýnské kapky krve“, dobrovolného dárcovství. Již patnáctým rokem naplňují motto celé akce: „Krev je život, život je láska“. Žáci úspěšně reprezentují školu ve sportovních, kulturních a odborných soutěžích. Své znalosti uplatňují při různých odborných a společenských akcích, kterými prezentují nejenom školu, ale i jihočeský region. Škola je každoročním pořadatelem i organizátorem soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“, která je určena žákům středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii.

Při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo pořádá a organizuje „Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích“, na kterém mají žáci možnost předvést před veřejností, a v soutěžních kategoriích pak porovnat, své podnikatelské a obchodní dovednosti. Škola v rámci výstavy organizuje i „Mistrovství České republiky oboru aranžér“ – AR Junior. Na celostátních soutěžích se prezentují a získávají významná ocenění i další obory vzdělání.

Střední škola obchodní = škola pro úspěšný start do života.

Seznámit se s prostředím školy můžete nejenom při Dnech otevřených dveří, ale i ve všedních dnech kdykoli v době od 8.00 do 15.00 hodin.

logologo
Husova 9, České Budějovice
tel.: 387 023 712
benyskova@sso.cz
www.sso.cz
Zobrazit více