Zavřít

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Dny otevřených dveří

25. 11. 2023 8:00–13:00 hod. a 8.–11. 1. 2024 9:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 41 Kč. Dále škola nabízí další vzdělávání dospělých – školení vyhlášky č. 250/2022 Sb., školení kabelových souborů, školení PPN (práce pod napětím) a roční kurz profesních kvalifikací, který končí získáním výučního listu v oboru 26-51-H/01 Elektrikář – více na webových stránkách školy – další vzdělávání.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 2600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 67/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Mechanik elektrotechnik (+ 26-51-H/01 Elektrikář nebo 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
42 82/54 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 28 65/29 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 28 47/28 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 28 26/6 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 30 10/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář (pro absolventy neelektrických oborů); VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list 1 rok 5 17/17 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje; VYU, MAT 26-52-H/01 Výuční list 1 rok 20 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Škola se 70letou tradicí ve výuce elektrooborů poskytuje úplné střední vzdělání a střední odborné vzdělání v různých formách studia.

Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR s. r. o., EG.D a. s., ČEZ a. s. Jaderná elektrárna Temelín a dalších firmách.

Vzdělávací nabídka

Čtyřleté maturitní obory

 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – ve třetím ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-51-H/01 Elektrikář nebo 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté učební obory

 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Dvouleté nástavbové studium

 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, zakončeno maturitní zkouškou, denní a dálkové studium

Jednoleté zkrácené studium

 • 26-51-H/01 Elektrikář – jednoleté studium, zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

Studijní obor Informační technologie poskytuje žákům vzdělání v oblasti konstrukce počítačů, programového vybavení operačních systémů, programování správy počítačových sítí, počítačové grafice, animaci, kybernetické bezpečnosti a IoT. Uplatnění: servis a správa počítačů, serverů, počítačových sítí, tvorba www stránek, programování.

Studijní obor Mechanik elektrotechnik poskytuje žákům vzdělání v oblastech mechatronika, zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy, inteligentní elektro instalace, rozvody elektrické energie a jejich projektování, programování řídicích systémů.

V průběhu 2. pololetí třetího ročníku budou mít žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru Elektrikář a získat ještě před maturitní zkouškou výuční list. Od 2. ročníku pro žáky možnost stipendia od společnosti E.ON.

Učební obor Elektrikář a Elektrikář – silnoproud je zaměřen na provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, inteligentní elektroinstalace, sdělovací a zabezpečovací technika.

Uplatnění: provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, provádění jejich oprav s použitím měřicích přístrojů.

Učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje je zaměřen na měřicí a regulační techniku, sdělovací a zabezpečovací techniku, klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, zdvihací zařízení a výtahy.

Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic: automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, zdravotnická přístrojová technika, spotřební elektronika.

Zkrácené studium 26-51-H/01 Elektrikář je určeno pro uchazeče mající ukončené střední neelektrotechnické vzdělání, nebo nevykonali úspěšně maturitní zkoušku. Forma studia denní v délce jeden rok.

Další aktivity školy

Při škole je zřízena Cisco akademie – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Výuka probíhá v rámci volitelného předmětu v oboru Informační technologie od 3. ročníku. Absolventi mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát.

Jsme středisko provádějící výuku a zkoušky ECDL – lze za úplatu získat „řidičák na počítač“.

Autoškola – výuka po vyučování ve škole, za úhradu.

Další vzdělávání

Roční dálkový kurz studia oboru Elektrikář

Profesní kvalifikace:

 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Montér hromosvodů

Školení montérů kabelových souborů

Školení práce pod napětím

Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních dle NV č. 194/2022 Sb. a zákona č. 250/2021 Sb.

V areálu je možno poskytnout ubytování v 2lůžkových pokojích, celodenní stravu, mimoškolní vyžití.

logo
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 924 225
info@sosehl.cz
www.sosehl.cz
Zobrazit více