Zavřít

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Dny otevřených dveří

27. 11. 2021 8:00–13:00 hod. a 10.–13. 1. 2022 9:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 35 Kč. Dále škola nabízí další vzdělávání dospělých – školení vyhlášky č. 50/1978 Sb., školení kabelových souborů, školení PPN (práce pod napětím) a roční kurz profesních kvalifikací, který končí získáním výučního listu v oboru 26-51-H/01 Elektrikář – více na webových stránkách školy – další vzdělávání.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 2100 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 87/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 60 70/39 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 30 37/15 Statistika ANO ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 45 44/27 Statistika ANO ANO
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 20 26/8 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 30 18/18 Statistika ČJ, M ANO ANO
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška3 roky 30 ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář (pro absolventy neelektrických oborů); VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list1 rok 30 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

Škola se 70letou tradicí ve výuce elektrooborů poskytuje úplné střední vzdělání a střední odborné vzdělání v různých formách studia.

Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR s. r. o., EG.D a. s., ČEZ a. s. Jaderná elektrárna Temelín a dalších firmách.

Vzdělávací nabídka

– maturitní obory

 • 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 • 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK – ve třetím ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-51-H/01 Elektrikář nebo 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

– 3leté učební obory

 • 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ
 • 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD
 • 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

– nástavbové studium

 • 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, zakončeno maturitní zkouškou, denní a dálkové studium
 • ZKRÁCENÉ STUDIUM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ – jednoleté studium, zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem
 • ZKRÁCENÉ STUDIUM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK – dvouleté studium, zakončené maturitní zkouškou

Studijní obor Informační technologie poskytuje žákům vzdělání v oblasti konstrukce počítačů, programového vybavení operačních systémů, programování správy počítačových sítí, počítačové grafice, animaci, kybernetické bezpečnosti a IoT. Uplatnění: servis a správa počítačů, serverů, počítačových sítí, tvorba www stránek, programování.

Studijní obor Mechanik elektrotechnik poskytuje žákům vzdělání v oblastech mechatronika, zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy, inteligentní elektro instalace, rozvody elektrické energie a jejich projektování, programování řídicích systémů.

V průběhu 2. pololetí třetího ročníku budou mít žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru Elektrikář a získat ještě před maturitní zkouškou výuční list. Od 2. ročníku pro žáky možnost stipendia od společnosti E.ON.

Učební obor Elektrikář a Elektrikář-silnoproud je zaměřen na provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, inteligentní elektroinstalace, sdělovací a zabezpečovací technika.

Uplatnění: provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, provádění jejich oprav s použitím měřicích přístrojů.

Učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje je zaměřen na měřicí a regulační techniku, sdělovací a zabezpečovací techniku, klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, zdvihací zařízení a výtahy.

Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic: automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, zdravotnická přístrojová technika, spotřební elektronika. Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

ZKRÁCENÉ STUDIUM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ je určeno pro uchazeče mající ukončené střední neelektrotechnické vzdělání, nebo nevykonali úspěšně maturitní zkoušku. Forma studia denní v délce jeden rok.

ZKRÁCENÉ STUDIUM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK je určeno pro uchazeče mající ukončené maturitní neelektrotechnické vzdělání. Forma studia denní v délce dva roky.

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY:

Při škole je zřízena CISCO akademie – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Výuka probíhá v rámci volitelného předmětu v oboru Informační technologie od 3. ročníku. Absolventi mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát.

Jsme středisko provádějící výuku a zkoušky ECDL – lze za úplatu získat „řidičák na počítač“.

Autoškola – výuka po vyučování ve škole, za úhradu.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Rekvalifikační studium Elektrikář

Profesní kvalifikace:

 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Montér hromosvodů
 • Správce sítí pro malé a střední organizace
 • Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Školení montérů kabelových souborů

Školení práce pod napětím

Vyhláška č. 50/78 Sb.

V areálu je možno poskytnout ubytování v 2lůžkových pokojích, celodenní stravu, mimoškolní vyžití.

logo
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 924 225
info@sosehl.cz
www.sosehl.cz

module

Zobrazit více