Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
Poštovní adresa: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Ředitel: Ing. Pavel Zasadil  Telefon: 387 924 201
Kontakt: Štěpánka Šibřinová  Telefon: 387 924 205
Email: info@sosehl.cz
WWW: www.sosehl.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00513156
REDIZO: 600170276

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

Škola s více jak 60letou tradicí ve výuce elektrooborů poskytuje úplné střední vzdělání a střední odborné vzdělání v různých formách studia.

Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR s. r. o., ČEZ a. s. Jaderná elektrárna Temelín a dalších firmách.

Vzdělávací nabídka

Čtyřleté maturitní obory

 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – ve třetím ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-51-H/01 Elektrikář nebo 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté učební obory

 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Nástavbové studium

 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – zakončeno maturitní zkouškou, denní a dálkové studium
 • zkrácené studium 26-51-H/01 Elektrikář – jednoleté studium, zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem
 • zkrácené studium 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – dvouleté studium, zakončené maturitní zkouškou

Studijní obor Informační technologie poskytuje žákům vzdělání v oblasti konstrukce počítačů, programového vybavení operačních systémů, programování správy počítačových sítí, počítačové grafice a animaci. Uplatnění: servis a správa počítačů, serverů, počítačových sítí, tvorba www stránek, programování.

Studijní obor Mechanik elektrotechnik poskytuje žákům vzdělání v oblastech mechatronika, zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy, inteligentní elektro instalace, rozvody elektrické energie a jejich projektování, programování řídicích systémů.

V průběhu 2. pololetí třetího ročníku budou mít žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru Elektrikář a získat ještě před maturitní zkouškou výuční list. Od 2. ročníku pro žáky možnost stipendia od společnosti E.ON.

Učební obor Elektrikář a Elektrikář – silnoproud je zaměřen na provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, inteligentní elektroinstalace, sdělovací a zabezpečovací technika.

Uplatnění: provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, provádění jejich oprav s použitím měřicích přístrojů.

Učební obor Elektromechanik pro zařízení a stroje je zaměřen na měřicí a regulační techniku, sdělovací a zabezpečovací techniku, klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, zdvihací zařízení a výtahy.

Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic: automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, zdravotnická přístrojová technika, spotřební elektronika. Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

Zkrácené studium 26-51-H/01 Elektrikář je určeno pro uchazeče mající ukončené střední neelektrotechnické vzdělání, nebo nevykonali úspěšně maturitní zkoušku. Forma studia denní v délce jeden rok.

Zkrácené studium 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik je určeno pro uchazeče mající ukončené maturitní neelektrotechnické vzdělání. Forma studia denní v délce dva roky.

Další aktivity školy

Při škole je zřízena CISCO akademie – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Výuka probíhá v rámci volitelného předmětu v oboru Informační technologie od 3. ročníku. Absolventi mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát.

Jsme středisko provádějící výuku a zkoušky ECDL – lze za úplatu získat „řidičák na počítač“.

Autoškola – výuka po vyučování ve škole, za úhradu.

Další vzdělávání

Rekvalifikační studium Elektrikář

Profesní kvalifikace:

 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Montér hromosvodů
 • Správce sítí pro malé a střední organizace
 • Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Školení montérů kabelových souborů

Školení práce pod napětím

Vyhláška č. 50/78 Sb.

V areálu je možno poskytnout ubytování v dvoulůžkových pokojích, celodenní stravu, mimoškolní vyžití.

logo
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 924 225
info@sosehl.cz
www.sosehl.cz

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 513156

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
45 42/20 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 42/22 ČJ, M  ANO ANO
   
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 30/11   ANO ANO
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
45 41/28   ANO ANO
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
20 18/9   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní elektrotechnika; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
30 18/17 ČJ, M  ANO ANO
   
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
3 roky
30 10/10 ČJ, M  ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Elektrikář (pro absolventy neelektrických oborů); MAT, VYU
26-51-H/01
Výuční list
1 rok
30 5/5   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 30. 11. 2019 8:00–13:00 hod. a 13.–16. 1. 2020 9:00–17:00 hod. Cena oběda 33 Kč.nahoru