Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865Obor: Strojní mechanik (Svářeč a potrubář v jaderné energetice)

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojní mechanik (Svářeč a potrubář v jaderné energetice) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 7/5 ANO NE

Charakteristika oboru

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon povolání jako je např. potrubář, kotlář, provozní montér plynovodů, montér vzduchotechniky; popř. po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru. V rámci studia získá oprávnění na svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou (ZK 111 1.1) a svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou (ZK 141 1.1).

Přijímací řízení

Na přihlášce ke studiu je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru.
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy. 

Praxe / odborný výcvik 

Žáci konají odborný výcvik ve všech ročnících studia, a to jak ve školních dílnách, tak na pracovištích zaměstnavatelů.

Zobrazit více

Statistiky přijímacího řízení

Počet volných míst Počet přihlášených
2023 20 7
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865