Zavřít

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 2. 12. 2020 a 18. 1. 2021 v 17:00 hod. Ekonomické lyceum – dva vzdělávací programy. První program Ekonomické lyceum začala škola vyučovat mezi prvními, letité zkušenosti promítá do obsahu výuky. Druhý nově otevřený program Ekonomická vzdělávací alternativa je vhodný pro studenty, kteří by přivítali výuku v souvislostech, s využíváním informačních zdrojů a vlastním objevováním. Obchodní akademie – tradiční obor studia, vychází ze zaměření na zahraniční obchod. Moderní vybavení učeben, posluchárna, Wi-Fi, 5 cizích jazyků, rodilí mluvčí, mezinárodní veletrh studentských firem, přípravné kurzy na SŠ a VŠ, stát. zk. psaní na PC, příprava z AJ na FCE, CAE, podniková praxe, posilovna, sportovní kurzy, školní zahrada, bufet, stravování ve školní jídelně.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie (Obchodní akademie) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 117/40 ČJ,M NE ANO
Ekonomické lyceum (Ekonomická vzdělávací alternativa) 78-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 39/37 ČJ,M NE ANO
Ekonomické lyceum (Ekonomické lyceum) 78-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 60 226/80 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1


Zřizovatel Hlavní město Praha.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma vzdělávání

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Pro školní rok 2021/2022 počítá škola s přijetím 120 studentů.

Organizace studia

Výuka povinných předmětů probíhá v době od 7.30 do 13.45 hodin a v současné době školu navštěvuje 450 studentů. Škola je umístěna v prostředí parku. Je dobře dostupná pro pražské i mimopražské studenty – zastávka MHD Ruská ze stanic metra I. P. Pavlova nebo Náměstí Míru či vlaková zastávka Praha-Vršovice.

Uplatnění absolventů, výsledky studentů

Absolventi mají dlouhodobě jednu z nejvyšších úspěšností v přijetí k navazujícímu studiu, a proto 80–90 % z nich pokračuje ve studiu na vysokých a dalších školách. Ostatní absolventi nacházejí pracovní uplatnění ve svém oboru.

Průběh studia umožňuje studentům složit státní zkoušky ze zpracování textu na počítači. V maturitním jazyce jsou studenti vedeni tak, jak vyžadují požadavky zkoušek podle mezinárodních certifikátů, na škole působí několik rodilých mluvčí. Během studia studenti dosahují významných úspěchů v ekonomických soutěžích, soutěžích ve zpracování textu na počítači a jazykových olympiádách. Každý student absolvuje výuku anglického a jednoho dalšího jazyka (německý, francouzský, španělský, ruský), běžně pracuje s výpočetní a audiovizuální technikou. Někteří vyučující jsou autory učebnic a spolupracovníky Národního ústavu pro vzdělávání.

Charakteristika studia

Obchodní akademie je tradičním oborem studia. Absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, práci na počítači, rozšířena je výuka ekonomiky mezinárodních vztahů. Znalosti jsou průběžně prakticky aplikovány, zejména v předmětu studentská společnost a na projektových dnech.

Ekonomické lyceum je oborem gymnaziálního typu. Jednak poskytuje absolventům odborný základ a zároveň je připravuje pro studium na vysokých školách právnického, ekonomického a jazykového zaměření. Absolvent Ekonomického lycea je vybaven důkladnými všeobecnými znalostmi (český jazyk, dějepis, psychologie, společenská kultura, dva cizí jazyky) pro další studium na vysoké škole. Zároveň ovládá ekonomiku, práci na počítači, zpracování textu a účetnictví pro dobré uplatnění v praxi.

Na oboru Ekonomické lyceum je možné si vybrat ze dvou vzdělávacích programů. První z nich – program Ekonomické lyceum Heroldovy sady – škola začala vyučovat mezi prvními v ČR a nabyté zkušenosti průběžně promítá do úprav obsahu výuky a používaných metod.

Druhý – ve školním roce 2019/2020 nově otevřený – program EVA (Ekonomická vzdělávací alternativa) – je vhodný pro studenty, kteří by přivítali výuku v souvislostech, s rozsáhlým využíváním informačních zdrojů, skupinové práce a vlastním objevováním. Výuka zároveň více využívá formativního hodnocení a studentských portfolií.

Vybavení školy

Škola má specializovanou jazykovou učebnu, čtyři počítačové učebny s dataprojektory a posluchárnu, která je zároveň vybavena notebooky. Celá škola je propojena počítačovou sítí a vybavena dataprojektory. K dispozici je vybavená kancelář studentských firem, zcela nově vybavená posilovna a dále knihovna, studovna a „zelená učebna“ na školním dvoře. Odborné učebny a posilovna jsou studentům přístupné i v odpoledních hodinách. Provozujeme školní bufet, stravování ve školní jídelně zajištěno.

Aktivity školy a poskytované služby

Škola se zapojuje do mezinárodních projektů, pořádá lyžařské a sportovní kurzy v ČR i zahraničí, organizuje čtrnáctidenní podnikovou praxi. Zároveň škola organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ a přípravné kurzy pro mezinárodní certifikáty z anglického jazyka (FCE a CAE).

Ve škole funguje školní poradenský tým – výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka. Tým spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 10.

Na škole působí školní divadelní spolek Herold. Studenti letos pořádají již 26. ročník mezinárodního veletrhu studentských firem.

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy. Podrobně budou také vysvětleny na dnech otevřených dveří.

Dny otevřených dveří

2. 12. 2020 a 18. 1. 2021 od 17.00 hod.

logologo
Heroldovy sady 362/1, Praha 10
tel.: 271 742 313
skola@heroldovysady.cz
www.heroldovysady.cz
Zobrazit více