Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Poštovní adresa: Voděradská 900/2, Strašnice, 100 00 Praha 10
Ředitel: Mgr. Jitka Fišerová  Telefon: 274 815 774, 274 817 655
Kontakt: Mgr. Martin Fanta  Telefon: 274 773 170
Email: info@gymvod.cz
WWW: www.gymvod.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, ŠJ
IČ: 61385361
REDIZO: 600006603

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Gymnázium Voděradská je státní škola s dlouholetou tradicí. Hlavním cílem je především příprava žáků ke studiu na vysokých školách (úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ je 95%).

Na zdejším gymnáziu působí vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor.

Výuka probíhá podle osnov osmiletého (po ukončení 5. ročníku ZŠ), šestiletého (po ukončení 7. ročníku ZŠ) a čtyřletého (po ukončení 9. ročníku ZŠ) studijního cyklu. Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky. Zaměření školy je všeobecné. Ve vyšších ročnících si studenti dle svého zájmu a specializace vybírají z nabídky více než 60 volitelných předmětů a seminářů. Cílem je poskytnout studentům nadstandardní znalosti.

Při vzdělávacím procesu jsou využívány moderně vybavené odborné učebny. K naší specialitě patří i dvě letní učebny, které jsou součástí školní zahrady.

Získané poznatky si žáci mohou individuálně prohlubovat v nově rekonstruované studovně a knihovně školy. Na zdejší škole se vyučuje dvěma cizím jazykům (nabízíme AJ, NJ, FJ, ŠJ, volitelně pak latinu, ruštinu a italštinu). Výuku vedou kvalifikovaní středoškolští učitelé a zahraniční lektoři. Pravidelně pořádáme reciproční a výukové zájezdy do zahraničí.

K dispozici máme tři moderně zařízené počítačové učebny. Ke sportovnímu vyžití slouží profesionálně vybavená posilovna, dvě tělocvičny a nově zrekonstruované hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou. Obzvláště populární jsou mezi našimi studenty pravidelné sportovní kurzy a školní soutěže.

Škola je též zapojena do mezinárodních projektů The Globe, European Youth Parliament, Comenius pod názvem „What we need is Europe: united in diversity“ a Jugend Debatiert International. Spolupracujeme s American Center a British Council. Organizujeme pro studenty zahraniční stáže do Něměcka a Francie.

Pamatujeme i na aktivní využití volného času. Nabízíme rozvoj talentu v oblasti estetické výchovy a sportovní (keramická dílna, kroužek tenisu), práci ve školním časopise atd. Snažíme se přispívat k utváření osobnosti mladého člověka s ohledem na jeho individuální zájem.

logo
Voděradská 900/2, Praha 10
tel.: 274 817 655
info@gymvod.cz
www.gymvod.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 638200

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
60 369/60 AJ, ČJ, M  ANO NE
   
Gymnázium; ZŠ7
79-41-K/61
Maturitní zkouška
6 let
30 260/30 AJ, ČJ, M  ANO NE
   
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 80/30 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 4. 12. 2019 a 22. 1. 2020 od 17:00 hod. Hlavním cílem gymnázia je příprava žáků ke studiu na vysokých školách. Působí zde vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor. Zaměření školy je všeobecné. Ve vyšších ročnících si žáci dle svého zájmu a specializace vybírají ze široké nabídky volitelných seminářů. Škola je zapojena do mezinárodních projektů The Globe, European Youth Parliament a spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí. Aktuální informace na webových stránkách školy.nahoru