Zavřít

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s. r. o.

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s. r. o.

Doplňující informace

Klademe důraz na individuální potřeby žáků, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy. Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky ČJ, M, PO NE NE
Školné: 36 000 Kč
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky PO ANO NE
Školné: 9 600 Kč
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky PO ANO NE
Školné: 10 800 Kč
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky PO ANO NE
Školné: 16 800 Kč
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 Výuční list 3 roky PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Potravinářská výroba 29-51-E/01 Výuční list 3 roky PO ANO NE
Školné: 9 600 Kč
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 Výuční list 3 roky PO ANO NE
Školné: 10 800 Kč
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 16 800 Kč

Podrobné informace o škole

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s. r. o.

Klademe důraz na individuální potřeby studentů, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy.

Gymnázium bratří Čapků

Nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v humanitní a umělecko-výtvarné oblasti. Specializujeme se především na výuku:

  • literární – důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, včetně výuky tvůrčího psaní, scenáristiky a žurnalistiky; mytologické pojetí výuky literatury
  • výtvarnou – malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika
  • cizích jazyků – Aj, Fj, Lj – konverzace s rodilými mluvčími, účast v mezinárodních projektech, příprava k mezinárodním zkouškám
  • společenských věd – psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie a další
  • zájmovou – široká nabídka volitelných předmětů (průvodcovství, dějiny a teorie filmu, tvůrčí psaní, výtvarná praktika a další)

První české soukromé střední odborné učiliště

Nabízí:

  • tříleté obory středního vzdělání s výučním listem – Kadeřník, Cukrář, Truhlář, Potravinářská výroba, Truhlářské práce, Vlásenkář a maskér – pro tyto učební obory zajišťujeme kompletní přípravu jak teoretickou, tak praktickou, která probíhá v odborných učebnách, kadeřnických salonech a na pracovištích smluvních firem
  • nástavbové studium – obor Podnikání zaměřený na ekonomiku zakončené MZ pro absolventy SOU (denní studium)

Den otevřených dveří

GYM a SOU každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.

logologo
Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10
tel.: 736 726 330, 606 709 781
skola@gbc-pcssou.cz
www.gbc-pcssou.cz
Zobrazit více