Zavřít

Střední škola mediální grafiky a tisku, s. r. o.

Střední škola mediální grafiky a tisku, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Čtvrtek 12. 10. 2023 14–18.00, úterý 31.10.2023 14–18.00, úterý 14. 11. 2023 14–18.00, sobota 2. 12. 2023 10–15.00, čtvrtek 11.1.2023 14–18.00, úterý 6. 2. 2024 14–18.00, čtvrtek 22. 2. 2024 14–18.00.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 1300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Reprodukční grafik pro média (+ 34-53-H/01 Reprodukční grafik) 34-53-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
75 175/84 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 27 000 Kč Doporučený prospěch: 1.8
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Výuční list 3 roky 2 7/2 Statistika PO ANO ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Reprodukční grafik 34-53-H/01 Výuční list 3 roky 21 80/21 Statistika PO ANO ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 2.4
Knihař 34-57-H/01 Výuční list 3 roky 3 10/3 Statistika PO ANO ANO
Školné: 18 000 Kč Doporučený prospěch: 2.9

Podrobné informace o škole

Střední škola mediální grafiky a tisku, s. r. o.

module
Zobrazit více