Zavřít

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Dny otevřených dveří

20. 9. 2022 13:00–17:00 hod., 11. 10. 2022 9:00–17:00 hod., 1. 11. 2022 13:00–17:00 hod., 15. 11. 2022 9:00–17:00 hod., 29. 11. 2022 13:00–17:00 hod., 13. 12. 2022 13:00–17:00 hod., 10. 1. 2023 13:00–17:00 hod., 14. 2. 2023 13:00–17:00 hod. a 14. 3. 2023 13:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Školné u oborů Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér, Umělecký pozlacovač, Umělecký sklenář a Umělecký rytec je stanoveno za teoretickou výuku, školné za praktickou výuku si žák (zákonný zástupce) domlouvá s mistrem odborného výcviku dle daného oboru.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 2000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Starožitník 82-48-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 CJ, ČJ, OP, PO, TZ, TL, VZ ANO NE
Školné: 18 000 Kč
Umělecký kovář a zámečník, pasíř; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 55 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 30 000 Kč
Umělecký truhlář a řezbář; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/02 Výuční list 3 roky 55 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Zlatník a klenotník; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/03 Výuční list 3 roky 40 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Umělecký keramik; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/04 Výuční list 3 roky 50 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Vlásenkář a maskér; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/05 Výuční list 3 roky 100 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Umělecký štukatér; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/06 Výuční list 3 roky 20 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Umělecký pozlacovač; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/07 Výuční list 3 roky 20 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Umělecký sklenář; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/08 Výuční list 3 roky 10 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Umělecký rytec; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/09 Výuční list 3 roky 15 OP, PO, TZ, VZ, ZR ANO NE
Školné: 17 000 Kč
Nástavby:
Umělecké řemeslné práce; VYU 82-51-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 80 CJ, ČJ, OP, PO, TL, VZ ANO NE
Školné: 18 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Jsme školou, která má jedinečné složení uměleckořemeslných oborů ve střední Evropě.

Po ukončení školy se z žáků stanou pokračovatelé tradice uměleckých řemesel, kteří pečují o české i zahraniční kulturní památky, starožitnosti a uměleckořemeslná díla.

Škola spolupracuje se zaměstnavateli, restaurátory, zahraničními a sociálními partnery a odborníky v oborech, kteří předávají své know-how další generaci uměleckých řemeslníků a starožitníků.

Škola kvalitně připravuje žáky na závěrečné zkoušky a maturitu, rozvíjí talent žáků a neopomíjí je zlepšovat ani v občanské, jazykové, logické či čtenářské gramotnosti.

Kromě žáků po základní škole připravuje na budoucí uměleckořemeslnou činnost i absolventy středních a vysokých škol, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci.

Ve škole panuje přátelská a zdvořilá atmosféra. Škola uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům.

Dnes pro absolventy základních škol nabízí praktické střední vzdělání s výučním listem – tříleté učební obory:Umělecký kovář a zámečník, Umělecký pasíř, Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér, Umělecký pozlacovač, Umělecký sklenářUmělecký rytec.

Absolventi uměleckořemeslných oborů mohou pokračovat až k získání maturitního vysvědčení dvouletým nástavbovým studiem:Umělecké řemeslné práce.

Čtyřletý studijní obor s maturitou:Starožitník je umělecky a humanitně orientovaný, pro všechny, kteří mají rádi užité umění, historii, starožitnosti, památkové objekty a stará řemesla. Uplatnění najde: jako správce depozitářů sbírek, muzeí a galerií, jako pracovník památkové péče, průvodce památkových objektů, odborný pracovník aukčních síní, uplatnění na trhu se starožitnostmi u nás i v zahraničí.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je ukončení 9. třídy základní školy a úspěšné absolvování talentové přijímací zkoušky. Pro zájemce, kteří se chtějí připravit na talentové zkoušky, škola pořádá výtvarný kurz, který každoročně probíhá od října do prosince.

Zájemcům, kteří již mají maturitu nebo jsou vyučeni v jiném oboru a mají zájem o umělecká řemesla, nabízíme dvouleté dálkové rekvalifikační studium nebo tříleté denní studium (teoretická výuka pouze odborných předmětů jen dva dny v týdnu), obě formy studia jsou zakončeny výučním listem.

Přímo v areálu školy se nachází kovářská a zámečnická dílna, vlásenkářská a maskérská dílna, truhlářská dílna, keramický klub, knihovna, tělocvična a jídelna. Mimopražským studentům předáme kontakty na možnost ubytování. V rámci projektu Erasmus+ vybraní studenti každoročně odjíždí na zahraniční stáže a výměnné pobyty.

V průběhu studia lze za dobré studijní výsledky získat prospěchové stipendium. Škola spolupracuje s Nadací The Kellner Family Foundation, která podporuje nadané žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Po dobu studia mají žáci zdarma OFFICE 365.

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v anglickém jazyce, který obdrží spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem.

Někteří naši maturanti úspěšně pokračují studiem na vysoké škole.

logologo
Podkovářská 797/4, Praha 9
tel.: 266 311 751, 774 749 632
info@umeleckoremeslna.cz
www.umeleckoremeslna.cz
module
Zobrazit více