Zavřít

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.
Videa

Dny otevřených dveří

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Pro uchazeče o studium škola pořádá přípravný výtvarný kurz od října do prosince. Školné u oborů Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér, Umělecký pozlacovač, Umělecký sklenář a Umělecký rytec je stanoveno za teoretickou výuku. Školné za praktickou výuku si žák (zákonný zástupce) domlouvá s učitelem odborného výcviku. U oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř je školné uvedeno za teoretickou i praktickou výuku.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 1800  Kč/měsíc
 • Stravování 1980 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Starožitník 82-48-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 12 26/15 Statistika AJ, ČJ, PO, TZ, VZ ANO NE
Školné: 25 000 Kč
Umělecký kovář a zámečník, pasíř; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 19/16 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 35 000 Kč
Umělecký truhlář a řezbář; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/02 Výuční list 3 roky 12 14/11 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Zlatník a klenotník; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/03 Výuční list 3 roky 12 30/21 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Umělecký keramik; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/04 Výuční list 3 roky 10 11/10 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Vlásenkář a maskér; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/05 Výuční list 3 roky 28 45/30 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Umělecký štukatér; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/06 Výuční list 3 roky 10 5/3 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Umělecký pozlacovač; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/07 Výuční list 3 roky 10 12/11 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Umělecký sklenář; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/08 Výuční list 3 roky 5 4/4 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Umělecký rytec; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/09 Výuční list 3 roky 12 11/9 Statistika PO, TZ ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Nástavby:
Umělecké řemeslné práce; VYU 82-51-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 14 30/12 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 25 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Škola pro kreativní žáky s uměleckým nadáním, kteří rádi tvoří rukama.

Proč si vybrat naši školu?

 • rodinné prostředí (250 žáků ve škole)
 • praxe přímo v dílně u mistra
 • přátelská a zdvořilá atmosféra
 • individuální přístup k jednotlivým žákům
 • výuka odborných předmětů v menších skupinkách
 • rozšířená výtvarná činnost, exkurze za uměním
 • zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus+
 • Office 365 pro žáky po dobu studia zdarma
 • Europass v anglickém jazyce pro všechny absolventy
 • prospěchové stipendium za skvělé studijní výsledky
 • sociální stipendium – spolupracujeme s Nadací The Kellner Family Foundation, která podporuje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování talentové zkoušky. Škola pořádá přípravný výtvarný kurz od října do prosince (10 lekcí po 2 hodinách).

Tříleté učební obory s výučním listem

 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-H/03 Zlatník a klenotník
 • 82-51-H/04 Umělecký keramik
 • 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
 • 82-51-H/06 Umělecký štukatér
 • 82-51-H/07 Umělecký pozlacovač
 • 82-51-H/08 Umělecký sklenář
 • 82-51-H/09 Umělecký rytec

Tříleté denní studium s výučním listem

 • 82-51-H/01 až 82-51-H/09 – možnost výběru ze všech tříletých učebních oborů – pouze odborné předměty a odborný výcvik

Pro absolventy SŠ a VŠ, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo jsou vyučeni v jiném oboru.

Dálkové dvouleté rekvalifikační studium s výučním listem

 • 82-51-H/01 až 82-51-H/09 – možnost výběru ze všech tříletých učebních oborů

Pro absolventy SŠ a VŠ, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo jsou vyučeni v jiném oboru.

Čtyřletý maturitní obor s maturitou

 • 82-48-L/01 Starožitník

Obor pro umělecky a humanitně orientované studenty, kteří mají rádi užité umění, historii, starožitnosti, památkové objekty a stará řemesla. Uplatnění:

 • správce depozitářů sbírek, muzeí a galerií
 • pracovník památkové péče, průvodce památkových objektů
 • odborný pracovník aukčních síní
 • na trhu se starožitnostmi u nás i v zahraničí

Dvouleté denní nástavbové studium s maturitou

 • 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

Studium pro absolventy tříletých uměleckořemeslných oborů s výučním listem.

Škola

 • připravuje žáky pro samostatné podnikání v oboru
 • nadané žáky připravuje ke studiu na vysokých školách
 • připravuje pokračovatele tradice uměleckých řemesel, kteří pečují o české i zahraniční kulturní památky, starožitnosti a uměleckořemeslná díla
 • spolupracuje se zaměstnavateli, restaurátory, zahraničními a sociálními partnery a odborníky v oborech
 • rozvíjí talent žáků a neopomíjí je zlepšovat ani v občanské, jazykové, logické a čtenářské gramotnosti
 • umožňuje žákům zažít úspěch nejen ve studiu, ale i při ručním zhotovování výrobků

Termíny dnů otevřených dveří a informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na webu školy.

logo
Podkovářská 797/4, Praha 9
tel.: 266 311 751, 774 749 632
info@umeleckoremeslna.cz
www.umeleckoremeslna.cz
module
Zobrazit více