Zavřít

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 23. 9. 2020 13:00–17:00 hod., 7. 10. 2020 9:00–17:00 hod., 4. 11. 2020 13:00–17:00 hod., 18. 11. 2020 13:00–17:00 hod., 16. 12. 2020 13:00–17:00 hod., 13. 1. 2021 13:00–17:00 hod., 17. 2. 2021 13:00–17:00 hod. a 17. 3. 2021 13:00–17:00 hod. Školné u oborů Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér, Umělecký pozlacovač, Umělecký sklenář a Umělecký rytec je stanoveno za teoretickou výuku, školné za praktickou výuku si žák/zákonný zástupce domlouvá s mistrem odborného výcviku dle daného oboru.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 1600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Starožitník 82-48-L/01 Maturitní zkouška4 roky 90 0/0 CJ,ČJ,OP,TZ,TL,VZ ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Umělecký kovář a zámečník, pasíř; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/01 Výuční list3 roky 55 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 26 000 Kč
Umělecký truhlář a řezbář; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/02 Výuční list3 roky 55 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Zlatník a klenotník; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/03 Výuční list3 roky 40 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Umělecký keramik; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/04 Výuční list3 roky 50 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Vlásenkář a maskér; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/05 Výuční list3 roky 100 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Umělecký štukatér; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/06 Výuční list3 roky 20 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Umělecký pozlacovač; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/07 Výuční list3 roky 20 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Umělecký sklenář; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/08 Výuční list3 roky 10 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Umělecký rytec; PŠD,VYU,MAT 82-51-H/09 Výuční list3 roky 15 0/0 OP,PO,TZ,VZ,ZR ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Nástavby:
Umělecké řemeslné práce; VYU 82-51-L/51 Maturitní zkouška2 roky 80 0/0 CJ,ČJ,OP,TL,VZ ANO NE
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Jsme školou, která má jedinečné složení uměleckořemeslných oborů ve střední Evropě.

Žákům předávají znalosti a dovednosti svých uměleckých řemesel přední odborníci.

Ze žáků se stanou pokračovatelé tradice uměleckých řemesel, kteří pečují o české i zahraniční kulturní památky, starožitnosti a uměleckořemeslná díla.

Škola spolupracuje se zaměstnavateli, restaurátory, zahraničními a sociálními partnery a odborníky v oborech, kteří předávají své know-how další generaci uměleckých řemeslníků a starožitníků.

Škola kvalitně připravuje žáky na závěrečné zkoušky a maturitu, rozvíjí talent žáků a neopomíjí je zlepšovat ani v občanské, jazykové, logické či čtenářské gramotnosti.

Kromě žáků po základní škole připravuje na budoucí uměleckořemeslnou činnost i absolventy středních a vysokých škol, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci.

Ve škole panuje přátelská a zdvořilá atmosféra. Škola uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům.

Dnes pro absolventy základních škol nabízí praktické střední vzdělání s výučním listem – tříleté učební oboryUmělecký kovář a zámečník, Umělecký pasíř, Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér, Umělecký pozlacovač, Umělecký sklenářUmělecký rytec.

Absolventi uměleckořemeslných oborů mohou pokračovat až k získání maturitního vysvědčení dvouletým nástavbovým studiemUmělecké řemeslné práce.

Čtyřletý studijní obor s maturitouStarožitník, antikvář a galerista je umělecky a humanitně orientovaný, pro všechny, kteří mají rádi užité umění, historii, starožitnosti, památkové objekty a stará řemesla. Uplatnění najde jako správce depozitářů sbírek, muzeí a galerií, jako pracovník památkové péče, průvodce památkových objektů, odborný pracovník aukčních síní, uplatnění na trhu se starožitnostmi u nás i v zahraničí.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je ukončení 9. třídy základní školy a úspěšné absolvování talentové přijímací zkoušky. Pro zájemce, kteří se chtějí připravit na talentové zkoušky, škola pořádá výtvarný kurz, který každoročně probíhá od října do prosince.

Zájemcům, kteří již mají maturitu nebo jsou vyučeni v jiném oboru a mají zájem o umělecká řemesla, nabízíme dvouleté dálkové rekvalifikační studium nebo tříleté denní studium (teoretická výuka pouze odborných předmětů jen dva dny v týdnu), obě formy studia jsou zakončeny výučním listem.

Přímo v areálu školy se nachází kovářská a zámečnická dílna, vlásenkářská a maskérská dílna, truhlářské pracoviště, keramický klub, knihovna se studovnou, tělocvična a jídelna. Pro mimopražské studenty zajišťujeme ubytování. V rámci projektu Erasmus+ vybraní studenti každoročně odjíždí na stáže do Velké Británie, Irska a Norska. Kromě každodenní praxe u zaměstnavatelů poznávají kulturní a společenské prostředí dané země a zlepší svou komunikaci v anglickém jazyce.

Škola žáky připravuje i pro samostatné podnikání v oboru. Někteří naši maturanti úspěšně pokračují studiem na vysoké škole.

logologo
Podkovářská 797/4, Praha 9
tel.: 266 311 751, 774 749 632
info@umeleckoremeslna.cz
www.umeleckoremeslna.cz
module
Zobrazit více