Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.
Poštovní adresa: Podkovářská 797/4, Vysočany, 190 00 Praha 9
Ředitel: Mgr. Radek Coufal  Telefon: 774 749 632
Kontakt: Denisa Hulíková  Telefon: 266 311 751
Email: info@umeleckoremeslna.cz
WWW: www.umeleckoremeslna.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1600 Kč/měs
Stravování: 1200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 25641018
REDIZO: 600006379

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.

Jsme školou, která má jedinečné složení uměleckořemeslných oborů ve střední Evropě.

Žákům předávají znalosti a dovednosti svých uměleckých řemesel přední odborníci.

Ze žáků se stanou pokračovatelé tradice uměleckých řemesel, kteří pečují o české i zahraniční kulturní památky, starožitnosti a uměleckořemeslná díla.

Škola spolupracuje se zaměstnavateli, restaurátory, zahraničními a sociálními partnery a odborníky v oborech, kteří předávají své know-how další generaci uměleckých řemeslníků a starožitníků.

Škola kvalitně připravuje žáky na závěrečné zkoušky a maturitu, rozvíjí talent žáků a neopomíjí je zlepšovat ani v občanské, jazykové, logické či čtenářské gramotnosti.

Kromě žáků po základní škole připravuje na budoucí uměleckořemeslnou činnost i absolventy středních a vysokých škol, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci.

Ve škole panuje řád i přes přátelskou a zdvořilou atmosféru.

Dnes pro absolventy základních škol nabízí praktické střední vzdělání s výučním listem – tříleté učební obory umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř, umělecký truhlář a řezbář, zlatník a klenotník, umělecký keramik, vlásenkář a maskér, umělecký štukatér, umělecký pozlacovač, umělecký sklenář a umělecký rytec.

Absolventi uměleckořemeslných oborů mohou pokračovat až k získání maturitního vysvědčení dvouletým nástavbovým studiem Umělecké řemeslné práce.

Čtyřletý studijní obor s maturitou starožitník, antikvář a galerista je umělecky a humanitně orientovaný, pro všechny, kteří mají rádi užité umění, historii, starožitnosti, památkové objekty a stará řemesla.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je ukončení 9. třídy základní školy a úspěšné absolvování talentové přijímací zkoušky. Zájemcům, kteří již mají maturitu nebo jsou vyučeni v jiném oboru a mají zájem o umělecká řemesla, nabízíme dvouleté rekvalifikační studium zakončené výučním listem.

Přímo v areálu školy je kovářská a zámečnická dílna, vlásenkářská a maskérská dílna, truhlářské pracoviště, keramický klub, knihovna se studovnou, tělocvična, fitness a jídelna. Pro mimopražské studenty zajišťujeme ubytování.

Škola žáky připravuje i pro samostatné podnikání v oboru. Někteří naši maturanti úspěšně pokračují studiem na vysoké škole.

logo logo
Podkovářská 797/4, Praha 9
tel.: 266 311 751, 774 749 632
info@umeleckoremeslna.cz
www.umeleckoremeslna.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 222411

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Starožitník
82-48-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
  12/8 CJ, ČJ, OP, TL, TZ, VZ  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
  15/11 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
  12/6 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Zlatník a klenotník
82-51-H/03
Výuční list
3 roky
  15/13 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký keramik
82-51-H/04
Výuční list
3 roky
  6/5 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Vlásenkář a maskér
82-51-H/05
Výuční list
3 roky
  39/31 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký štukatér
82-51-H/06
Výuční list
3 roky
  3/1 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký pozlacovač
82-51-H/07
Výuční list
3 roky
  5/4 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký sklenář
82-51-H/08
Výuční list
3 roky
  1/1 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Umělecký rytec
82-51-H/09
Výuční list
3 roky
  2/2 OP, TZ, VZ, ZR  ANO NE
Školné: 14000 Kč  
Nástavby:
Umělecké řemeslné práce; VYU
82-51-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
  13/8 CJ, ČJ, OP, TL, VZ  ANO NE
Školné: 14000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 2. 10. 2019 9:00–17:00 hod. velký den otevřených dveří s živými ukázkami, 23. 10. 2019 13:00–17:00 hod., 20. 11. 2019 13:00–17:00 hod., 11. 12. 2019 13:00–17:00 hod., 15. 1. 2020 13:00–17:00 hod., 12. 2. 2020 13:00–17:00 hod. a 11. 3. 2020 13:00–17:00 hod. Podrobné informace k přijímacímu řízení na webových stránkách školy.nahoru