Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
Poštovní adresa: Betlémská 287/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ředitel: Ing. Miroslav Žilka, CSc.  Telefon: 251 092 100
Kontakt: Ing. Jaroslav Redl  Telefon: 251 092 104
Email: sekretariat@betlemska.cz
WWW: www.betlemska.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ
IČ: 70872589
REDIZO: 600004686

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

 

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 4, škola hlavního města Prahy, vítěz mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích AUTODESK Academia Design v roce 2004, 2009, 2012, v roce 2013 jsme byli druzí. Je nejstarší průmyslovou školou v Čechách, byla založena v roce 1837.

Dny otevřených dveří: st 17. 10. 2018 od 16.00 do 18.00 hod., so 1. 12. 2018 od 10.00 do 13.00 hod., čt 10. 1. 2019, st 6. 2. 2019 od 16.00 do 18.00 hod. Souhrnné informace od 16.00 hod. v knihovně školy.

Obory

  • 18-20-M/01 Informační technologie – zaměření počítačové aplikace, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření technické vybavení budov, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 78-42-M/01 Technické lyceum, čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Na škole lze studovat Informační technologie se zaměřením na počítačové aplikace

Žáci se seznámí se základy oboru v oblastech hardwaru, operačních systémů, počítačových sítí, programování a různých počítačových aplikací. Přiblíží jim technické obory, které s IT úzce souvisí, což umožňuje vybavenost školy laboratořemi automatizace, elektro, kontroly a měření a pracovištěm CNC obráběcích strojů. Žáci mohou získat certifikát Cisco.

Na škole lze studovat zaměření oboru Strojírenství

Studijní obor Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD. Zaměření seznamuje studenty s konstruktérskou činností propojenou s výpočetní technikou.

Výuka zaměření CAD probíhá v odborných učebnách na PC s CAD a CAM systémy od renomovaných firem. Vybavení doplňují poloprovozní obráběcí CNC stroje. Jsme držiteli titulu Autodesk Academia a můžeme tedy doporučit nadané studenty k udělení certifikátu firmy Autodesk na některé její produkty.

Studijní obor Strojírenství – zaměření technické vybavení budov. Žáci si získané vědomosti z oboru strojírenství rozšiřují o znalosti technického vybavení obytných a průmyslových budov, které mohou uplatnit v praxi při zajišťování provozu těchto objektů v rámci technické správy.

Studijní obor Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice. Výuka spojuje oblasti strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií.

Studijní obor Technické lyceum

Obor Technické lyceum splňuje kritéria pro přípravu nadaných žáků na další studium na VŠ nejen technického směru. Žáci studují angličtinu a španělštinu nebo němčinu dle své volby.

V bohatě vybavené školní knihovně mohou žáci využívat zdarma přístup na internet po celý den. Žáci oboru Strojírenství a IT studují angličtinu. Anglická konverzace s rodilým mluvčím nebo němčina je nepovinná. Ve škole mohou také absolvovat autoškolu. Mohou se stát členy Klubu mladého diváka a navštěvovat představení pražských divadel. V rámci školní výuky se žáci účastní lyžařského výcvikového kurzu v zahraničí a letního sportovně turistického kurzu. Budova školy je umístěna v atraktivní části centra Prahy v blízkosti Národního divadla s výhodným spojením (metro, tramvaj) pro všechny části Prahy a blízké okolí.

Ve škole je moderně vybavená školní jídelna, oběd stojí 30 Kč, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Možnosti uplatnění: Téměř 80 % absolventů pokračuje ve studiu VŠ převážně technického nebo ekonomického zaměření nebo na VOŠ různého zaměření. Ostatní absolventi díky své znalosti CAD/CAM aplikací a programování CNC strojů nemají problémy s uplatněním. Velký zájem na trhu práce je i o naše absolventy ekonomického zaměření právě díky jejich všestrannosti.

Ve školním roce 2019/2020 se předpokládá otevření 5 tříd denního čtyřletého studia oboru Informační technologie, oboru Strojírenství a oboru Technické lyceum. Přijato bude cca 150 žáků.

Přijímací řízení bude realizováno na základě přijímacích zkoušek a výsledků ze ZŠ. Zohledněni jsou žáci se specifickými poruchami učení, pokud k přihlášce přiloží zprávu o vyšetření z PPP. Podrobnosti jsou uvedeny na našich webových stránkách. S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracuje Mgr. Tellerová (251 092 128).

K přihlášce je třeba přikládat lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu.

Případné další informace o škole podá: Ing. Jaroslav Redl (251 092 104)

logo
Betlémská 287/4, Praha 1
tel.: 251 092 100
sekretariat@betlemska.cz
www.betlemska.cz

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110032641

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 54/32 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
90 104/52 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 38/20 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,2

Doplňkové informace:

DOD: st 17. 10. 2018, čt 10. 1. 2019 a st 6. 2. 2019 vždy od 16:00 do 18:00 hod., so 1. 12. 2018 od 10:00 do 13:00 hod. Žáci budou přijímáni na základě studijních výsledků na základní škole a přijímacích zkoušek. Obor IT se zaměřením na počítačové aplikace. Obor Strojírenství se zaměřením počítačová podpora konstruování CAD, informační technologie v mechatronice, technické vybavení budov. Obor Technické lyceum. K přihlášce je třeba lékařské potvrzení. Škola může zajistit ubytování.nahoru