Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
Poštovní adresa: Betlémská 287/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ředitel: Ing. Miroslav Žilka, CSc.  Telefon: 251 092 100
Kontakt: PaedDr. Jitka Keharová  Telefon: 251 092 104
Email: sekretariat@betlemska.cz
WWW: www.betlemska.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ
IČ: 70872589
REDIZO: 600004686

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

 

Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 4, škola hlavního města Prahy, vítěz mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích AUTODESK Academia Design v roce 2004, 2009, 2012, 2019, v roce 2013 jsme byli druzí. Je nejstarší průmyslovou školou v Čechách, byla založena v roce 1837.

Dny otevřených dveří: st 16. 10. 2019 od 16.00 do 18.00 hod., so 7. 12. 2019 od 10.00 do 13.00 hod., čt 9. 1. 2020, st 12. 2. 2020 od 16.00 do 18.00 hod.

Obory

  • 18-20-M/01 Informační technologie – zaměření počítačové aplikace, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření technické vybavení budov, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 78-42-M/01 Technické lyceum, čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Na škole lze studovat Informační technologie se zaměřením na počítačové aplikace

Žáci se seznámí se základy oboru v oblastech hardwaru, operačních systémů, počítačových sítí, programování a různých počítačových aplikací. Přiblíží jim technické obory, které s IT úzce souvisí, což umožňuje vybavenost školy laboratořemi automatizace, elektro, kontroly a měření a pracovištěm CNC obráběcích strojů. Žáci mohou získat certifikát CISCO.

Na škole lze studovat zaměření oboru Strojírenství

Studijní obor Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD. Zaměření seznamuje studenty s konstruktérskou činností propojenou s výpočetní technikou.

Výuka zaměření CAD probíhá v odborných učebnách na PC s CAD a CAM systémy od renomovaných firem. Vybavení doplňují poloprovozní obráběcí CNC stroje. Jsme držiteli titulu Autodesk Academia a můžeme tedy doporučit nadané studenty k udělení certifikátu firmy Autodesk na některé její produkty.

Studijní obor Strojírenství – zaměření technické vybavení budov. Žáci si získané vědomosti z oboru strojírenství rozšiřují o znalosti technického vybavení obytných a průmyslových budov, které mohou uplatnit v praxi při zajišťování provozu těchto objektů v rámci technické správy.

Studijní obor Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice. Výuka spojuje oblasti strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií.

Studijní obor Technické lyceum

Obor Technické lyceum splňuje kritéria pro přípravu nadaných žáků na další studium na VŠ nejen technického směru. Žáci studují angličtinu a španělštinu nebo němčinu dle své volby.

V bohatě vybavené školní knihovně mohou žáci využívat zdarma přístup na internet po celý den. Žáci oboru Strojírenství a IT studují angličtinu. Anglická konverzace s rodilým mluvčím nebo němčina je nepovinná. Ve škole mohou také absolvovat autoškolu. Mohou se stát členy Klubu mladého diváka a navštěvovat představení pražských divadel. V rámci školní výuky se žáci účastní lyžařského výcvikového kurzu v zahraničí a letního sportovně turistického kurzu. Budova školy je umístěna v atraktivní části centra Prahy v blízkosti Národního divadla s výhodným spojením (metro, tramvaj) pro všechny části Prahy a blízké okolí.

Ve škole je moderně vybavená školní jídelna, oběd stojí 30 Kč, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Možnosti uplatnění: Téměř 80 % absolventů pokračuje ve studiu VŠ převážně technického nebo ekonomického zaměření nebo na VOŠ různého zaměření. Ostatní absolventi díky své znalosti CAD/CAM aplikací a programování CNC strojů nemají problémy s uplatněním.

Ve školním roce 2020/2021 se předpokládá otevření 5 tříd denního čtyřletého studia oboru Informační technologie, oboru Strojírenství a oboru Technické lyceum. Přijato bude cca 150 žáků.

Přijímací řízení bude realizováno na základě přijímacích zkoušek a výsledků ze ZŠ. Zohledněni jsou žáci se specifickými poruchami učení, pokud k přihlášce přiloží zprávu o vyšetření z PPP. Podrobnosti jsou uvedeny na našich webových stránkách. S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracuje Mgr. Tellerová (251 092 128).

K přihlášce je třeba přikládat lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu.

Případné další informace o škole na tel. 251 092 104.

logo
Betlémská 287/4, Praha 1
tel.: 251 092 100
sekretariat@betlemska.cz
www.betlemska.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110032641

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 54/30 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 104/60 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 60/20 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,2

Doplňkové informace:

DOD: st 16. 10. 2019, čt 9. 1. 2020 a st 12. 2. 2020 vždy od 16:00 do 18:00 hod. a so 7. 12. 2019 od 10:00 do 13:00 hod. Žáci budou přijímáni na základě studijních výsledků na základní škole a přijímacích zkoušek. Obor Informační technologie se zaměřením na Počítačové aplikace. Obor Strojírenství se zaměřením Počítačová podpora konstruování CAD, Informační technologie v mechatronice, Technické vybavení budov. Obor Technické lyceum. K přihlášce je třeba lékařské potvrzení. Škola může zajistit ubytování.nahoru