Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
Videa

Dny otevřených dveří

St 12. 10. 2022 od 16:00 do 18:00 hod., so 10. 12. 2022 od 10:00 do 13:00 hod., čt 12. 1. 2023 od 16:00 do 18:00 hod. a st 8. 2. 2023 od 16:00 do 18:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Žáci budou přijímáni na základě studijních výsledků na základní škole a přijímacích zkoušek. Obor IT se zaměřením na počítačové aplikace. Obor Strojírenství se zaměřením počítačová podpora konstruování CAD, informační technologie v mechatronice, technické vybavení budov. Obor Technické lyceum. K přihlášce je třeba lékařské potvrzení.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 123/31 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.3
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 132/92 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.3
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 50/31 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.1

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 287/4, škola hlavního města Prahy, je nejstarší průmyslovou školou v Čechách, byla založena v roce 1837. Díky velké inovaci studijních oborů slaví úspěchy v mezinárodních soutěžích – vítěz mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích – AUTODESK Academia Design v roce 2019, výrazný úspěch – 7. místo v celorepublikové soutěži všech středních škol Best in English, 2. místo v soutěži programování, postup do krajského kola v soutěži Prezentiáda, postup do celorepublikového kola v soutěži anglického jazyka apod.

Dny otevřených dveří: středa 12. 10. 2022 od 16.00 do 18.00 hod., sobota 10. 12. 2022 od 10.00 do 13.00 hod., čtvrtek 12. 1. 2023 od 16.00 do 18.00 hod. a středa 8. 2. 2023 od 16.00 do 18.00 hod.

Obory

  • 18-20-M/01 Informační technologie – zaměření počítačové aplikace (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření technické vybavení budov (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 78-42-M/01 Technické lyceum (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)

Ve škole lze studovat obor Informační technologie se zaměřením na počítačové aplikace

Žáci se seznámí se základy oboru v oblastech hardwaru, operačních systémů, počítačových sítí, programování a různých počítačových aplikací. Přiblíží jim obory, které s IT úzce souvisí, což umožňuje vybavenost školy laboratořemi automatizace, elektro, kontroly a měření a pracovištěm CNC obráběcích strojů a CNC lasery. Žáci mohou získat certifikát Cisco, škola je členem Cisco academy a ORACLE academy.

Ve škole lze studovat zaměření oboru Strojírenství – zaměření si žáci vybírají na konci druhého ročníku

Studijní obor Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD. Zaměření seznamuje studenty s konstruktérskou činností propojenou s výpočetní technikou.

Výuka zaměření CAD probíhá v odborných učebnách na PC s CAD a CAM systémy od renomovaných firem (Autodesk, Siemens). Vybavení doplňují poloprovozní obráběcí CNC stroje. Jsme držiteli titulu Autodesk Academia a můžeme tedy doporučit nadané studenty k udělení certifikátu firmy Autodesk na některé její produkty.

Studijní obor Strojírenství – zaměření technické vybavení budov. Žáci si získané vědomosti z oboru strojírenství rozšiřují o znalosti technického vybavení obytných a průmyslových budov, které mohou uplatnit v praxi při zajišťování provozu těchto objektů v rámci technické správy.

Studijní obor Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice. Výuka spojuje oblasti strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií, automatizace a robotizace.

Studijní obor Technické lyceum

Obor Technické lyceum splňuje kritéria pro přípravu žáků na další studium na VŠ nejen technického směru, ale i IT technologií a dalších. V oboru se studují dva světové jazyky i průmyslový design.

Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky např.: posilování – škola disponuje moderně vybavenou posilovnou, 3D Tisk, programování CNC, kroužek robotiky, šachový kroužek. KMD – navštěvují se představení pražských divadel, najdeme zde bohatě vybavenou školní knihovnu.

Ve škole je moderně zrekonstruovaná a vybavená školní jídelna, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Budova školy je umístěna v atraktivní části města Prahy v blízkosti Národního divadla s výhodným spojením (metro, tramvaj) do všech částí Prahy a blízkého okolí.

Možnosti uplatnění: Téměř 80 % absolventů pokračuje ve studiu VŠ převážně technického nebo ekonomického zaměření nebo na VOŠ. Ostatní absolventi díky své pružnosti a znalosti CAD/CAM aplikací a programování CNC strojů nemají problémy s uplatněním. Velký zájem na trhu práce je i o absolventy ekonomického zaměření právě díky jejich všestrannosti.

Ve školním roce 2023/2024 se předpokládá otevření 5 tříd denního čtyřletého studia studijního oboru Strojírenství, oboru Informační technologie a oboru Technické lyceum. Přijato bude cca 150 žáků. Přijímací řízení bude realizováno na základě přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze ZŠ. Zohledněni jsou i žáci se specifickými poruchami učení, pokud k přihlášce přiloží zprávu o vyšetření v PPP. K přihlášce je třeba přiložit lékařské potvrzení. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách školy. S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracuje Mgr. Tellerová, tel. 251 092 128.

Další informace o škole na tel. 251 092 104, 251 092 101.

logo
Betlémská 287/4, Praha 1
tel.: 251 092 100
sekretariat@betlemska.cz
www.betlemska.cz
module
Zobrazit více