Zavřít

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: st 14. 10. 2020, čt 14. 1. 2021 a st 10. 2. 2021 vždy od 16:00 do 18:00 hod. a so 12. 12. 2020 od 10:00 do 13:00 hod. Žáci budou přijímáni na základě studijních výsledků na základní škole a přijímacích zkoušek. Obor Informační technologie se zaměřením na Počítačové aplikace. Obor Strojírenství se zaměřením Počítačová podpora konstruování CAD, Informační technologie v mechatronice, Technické vybavení budov, zaměření ekonomické Management ve strojírenství. Obor Technické lyceum. K přihlášce je třeba lékařské potvrzení. Škola může ve výjimečných případech zajistit ubytování.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 56/30 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 104/60 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 60/25 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.2

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 287/4, škola hlavního města Prahy, je nejstarší průmyslovou školou v Čechách, byla založena v roce 1837. Díky velké inovaci studijních oborů slaví úspěchy v mezinárodních soutěžích – vítěz mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích AUTODESK Academia Design v roce 2004, 2009, 2012, v roce 2013 druhé místo, vítězství 2019.

Dny otevřených dveří: středa 14. 10. 2020 od 16.00 do 18.00 hod., sobota 12. 12. 2020 od 10.00 do 13.00 hod., čtvrtek 14. 1. 2021 od 16.00 do 18.00 hod. a středa 10. 2. 2021 od 16.00 do 18.00 hod.

Obory

  • 18-20-M/01 Informační technologie – zaměření počítačové aplikace (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření technické vybavení budov (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření ekonomické – management ve strojírenství (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)
  • 78-42-M/01 Technické lyceum (čtyřleté denní studium ukončené maturitou)

Ve škole lze studovat Informační technologie se zaměřením na počítačové aplikace

Žáci se seznámí se základy oboru v oblastech hardwaru, operačních systémů, počítačových sítí, programování a různých počítačových aplikací. Přiblíží jim obory, které s IT úzce souvisí, což umožňuje vybavenost školy laboratořemi automatizace, elektro, kontroly a měření a pracovištěm CNC obráběcích strojů a CNC lasery. Žáci mohou získat certifikát Cisco, škola je členem Cisco academy a Oracle academy.

Ve škole lze studovat zaměření oboru Strojírenství

Studijní obor Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD. Zaměření seznamuje studenty s konstruktérskou činností propojenou s výpočetní technikou.

Výuka zaměření CAD probíhá v odborných učebnách na PC s CAD a CAM systémy od renomovaných firem (Autodesk, Siemens). Vybavení doplňují poloprovozní obráběcí CNC stroje. Jsme držiteli titulu Autodesk Academia a můžeme tedy doporučit nadané studenty k udělení certifikátu firmy Autodesk na některé její produkty.

Studijní obor Strojírenství – zaměření technické vybavení budov. Žáci si získané vědomosti z oboru strojírenství rozšiřují o znalosti technického vybavení obytných a průmyslových budov, které mohou uplatnit v praxi při zajišťování provozu těchto objektů v rámci technické správy.

Studijní obor Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice. Výuka spojuje oblasti strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií, automatizace a robotizace.

Studijní obor Strojírenství – zaměření ekonomické – management ve strojírenství, zde je propojena výuka s technickým základem, informačními technologiemi a ekonomickými předměty.

Studijní obor Technické lyceum

Obor Technické lyceum splňuje kritéria pro přípravu žáků na další studium na VŠ nejen technického směru, ale i IT technologií a dalších. V oboru se studují dva světové jazyky.

Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky např.: posilování – škola disponuje moderně vybavenou posilovnou, 3D Tisk, programování CNC, kroužek robotiky, KMD – navštěvují se představení pražských divadel, najdeme zde bohatě vybavenou školní knihovnu.

Ve škole je moderně zrekonstruovaná a vybavená školní jídelna, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Budova školy je umístěna v atraktivní části města Prahy v blízkosti Národního divadla s výhodným spojením (metro, tramvaj) do všech částí Prahy a blízkého okolí.

Možnosti uplatnění: Téměř 80 % absolventů pokračuje ve studiu VŠ převážně technického nebo ekonomického zaměření nebo na VOŠ. Ostatní absolventi díky své pružnosti a znalosti CAD/CAM aplikací a programování CNC strojů nemají problémy s uplatněním. Velký zájem na trhu práce je i o absolventy ekonomického zaměření právě díky jejich všestrannosti.

Ve školním roce 2021/2022 se předpokládá otevření 5 tříd denního čtyřletého studia studijního oboru Strojírenství, oboru Informační technologie a oboru Technické lyceum. Přijato bude cca 150 žáků. Přijímací řízení bude realizováno na základě přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze ZŠ. Zohledněni jsou i žáci se specifickými poruchami učení, pokud k přihlášce přiloží zprávu o vyšetření v PPP. K přihlášce je třeba přiložit lékařské potvrzení. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách školy. S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracuje Mgr. Tellerová, 251 092 128.

Další informace o škole na tel. číslech 251 092 104, 251 092 101.

logo
Betlémská 287/4, Praha 1
tel.: 251 092 100
sekretariat@betlemska.cz
www.betlemska.cz
module
Zobrazit více