Zavřít

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
Videa

Dny otevřených dveří

středa 12.10.2022 od 16:00 do 18:00 hod., sobota 10.12.2022 od 10:00 do 13:00 hod., čtvrtek 12.1.2023 od 16:00 do 18:00 hod., středa 8.2.2023 od 16:00 do 18:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Žáci budou přijímáni na základě studijních výsledků na základní škole a přijímacích zkoušek. Obor IT se zaměřením na počítačové aplikace. Obor Strojírenství se zaměřením počítačová podpora konstruování CAD, informační technologie v mechatronice, technické vybavení budov. Obor Technické lyceum. K přihlášce je třeba lékařské potvrzení.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 74/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.3
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 174/90 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.3
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 117/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.1

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 287/4, škola hlavního města Prahy, je nejstarší průmyslovou školou v Čechách, byla založena v roce 1837. Díky velké inovaci studijních oborů slaví úspěchy v mezinárodních soutěžích – vítěz mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích AUTODESK Academia Design v roce 2004, 2009, 2012, v roce 2013 druhé místo, vítězství 2019.

Dny otevřených dveří: středa 12.10.2022 od 16:00 do 18:00 hod., sobota 10.12.2022 od 10:00 do 13:00 hod., čtvrtek 12.1.2023 od 16:00 do 18:00 hod., středa 8.2.2023 od 16:00 do 18:00 hod.

Obory:

  • 18-20-M/01 Informační technologie – zaměření počítačové aplikace, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření technické vybavení budov, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 23-41-M/01 Strojírenství – zaměření ekonomické – management ve strojírenství, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • 78-42-M/01 Technické lyceum, čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Ve škole lze studovat Informační technologie se zaměřením na počítačové aplikace

Žáci se seznámí se základy oboru v oblastech hardwaru, operačních systémů, počítačových sítí, programování a různých počítačových aplikací. Přiblíží jim obory, které s IT úzce souvisí, což umožňuje vybavenost školy laboratořemi automatizace, elektro, kontroly a měření a pracovištěm CNC obráběcích strojů a CNC lasery. Žáci mohou získat certifikát CISCO, škola je členem CISCO academy a ORACLE academy.

Ve škole lze studovat zaměření oboru Strojírenství – zaměření si žáci vybírají na konci druhého ročníku

Studijní obor Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD. Zaměření seznamuje studenty s konstruktérskou činností propojenou s výpočetní technikou.

Výuka zaměření CAD probíhá v odborných učebnách na PC s CAD a CAM systémy od renomovaných firem (Autodesk, Siemens). Vybavení doplňují poloprovozní obráběcí CNC stroje. Jsme držiteli titulu Autodesk Academia a můžeme tedy doporučit nadané studenty k udělení certifikátu firmy Autodesk na některé její produkty.

Studijní obor Strojírenství – zaměření technické vybavení budov. Žáci si získané vědomosti z oboru strojírenství rozšiřují o znalosti technického vybavení obytných a průmyslových budov, které mohou uplatnit v praxi při zajišťování provozu těchto objektů v rámci technické správy.

Studijní obor Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice. Výuka spojuje oblasti strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií, automatizace a robotizace.

Studijní obor Strojírenství – zaměření ekonomické – management ve strojírenství, zde je propojena výuka s technickým základem, informačními technologiemi a ekonomickými předměty.

Studijní obor Technické lyceum

Obor Technické lyceum splňuje kritéria pro přípravu žáků na další studium na VŠ nejen technického směru, ale i IT technologií a dalších. V oboru se studují dva světové jazyky.

Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky např.: posilování – škola disponuje moderně vybavenou posilovnou, 3D Tisk, programování CNC, kroužek robotiky, KMD – navštěvují se představení pražských divadel, najdeme zde bohatě vybavenou školní knihovnu.

Ve škole je moderně zrekonstruovaná a vybavená školní jídelna, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Budova školy je umístěna v atraktivní části města Prahy v blízkosti Národního divadla s výhodným spojením (metro, tramvaj) do všech částí Prahy a blízkého okolí.

Možnosti uplatnění: Téměř 80 % absolventů pokračuje ve studiu VŠ převážně technického nebo ekonomického zaměření nebo na VOŠ. Ostatní absolventi díky své pružnosti a znalosti CAD/CAM aplikací a programování CNC strojů nemají problémy s uplatněním. Velký zájem na trhu práce je i o absolventy ekonomického zaměření právě díky jejich všestrannosti.

Ve školním roce 2022/2023 se předpokládá otevření 5 tříd denního čtyřletého studia studijního oboru Strojírenství, oboru Informační technologie a oboru Technické lyceum. Přijato bude cca 150 žáků. Přijímací řízení bude realizováno na základě přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze ZŠ. Zohledněni jsou i žáci se specifickými poruchami učení, pokud k přihlášce přiloží zprávu o vyšetření v PPP. K přihlášce je třeba přiložit lékařské potvrzení. Podrobnosti jsou uvedeny na www.betlemska.cz. S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracuje Mgr. Tellerová, 251 092 128.

Další informace o škole na tel. číslech 251 092 104, 251 092 101.

logo
Betlémská 287/4, Praha 1
tel.: 251 092 100
sekretariat@betlemska.cz
www.betlemska.cz
module
Zobrazit více