Zavřít

Soukromá střední škola výpočetní techniky s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 2. 11. 2020, 19. 11. 2020, 5. 12. 2020, 14. 1. 2021 a 2. 2. 2021, začátek vždy v 17:30 hod. a so v 15:00 hod. Škola má dlouholetou tradici ve výuce Informačních technologií. Byla založena roku 1994 a je nejmoderněji vybavená střední škola v ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Specializace – grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 220/135 ČJ,M NE ANO
Školné: 19 500 Kč Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s. r. o.

Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) je škola specializovaná v oboru informačních technologií, zařazená MŠMT ČR do sítě středních škol ČR. SSŠVT byla založena v roce 1994 a má v oblasti výuky IT nemalé zkušenosti. Úrovní poskytovaného vzdělání a vybavení patří k nejkvalitnějším a nejmodernějším školám tohoto oboru v ČR.

SSŠVT nabízí čtyřleté denní studium oboru Informační technologie, zakončené maturitní zkouškou. Absolventi studia naleznou uplatnění v oblastech, kde je zapotřebí kvalitních znalostí informačních technologií a schopností práce s nimi. Absolvent bude umět ovládat a konfigurovat operační systémy počítače, naučí se pracovat s textovými a tabulkovými editory, databázovými systémy, s programy počítačové grafiky (2D a 3D) a tvořit webové stránky.

Naučí se ovládat a spravovat počítačové sítě. Získá znalosti v oblasti programování.

Podle svého zájmu si může vybrat jednu ze tří specializací – správa počítačových sítí, grafické systémy a tvorba webu, programování a databázové systémy.

Škola klade maximální důraz na materiální zabezpečení výuky, a patří proto k nejmoderněji vybaveným školám v České republice. Studenti mohou například využívat 8 specializovaných učeben ICT, multimediální jazykovou učebnu, moderní knihovnu s cizojazyčnou sekcí, kvalitně vybavené odborné učebny fyziky a elektrotechniky, které jsou vybaveny senzory, určenými pro měření libovolných fyzikálních veličin, napojenými přes počítačové rozhraní, či školní posilovnu a kvalitní hřiště.

Pro zvýšení názornosti výuky jsou všechny učebny vybaveny prostředky multimediální techniky.

Velká pozornost je také věnována kvalitě pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou ve svých oborech fundovanými profesionály. Úroveň výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. Ostatní, kteří se nerozhodli ke studiu na VŠ, nacházejí bez problémů uplatnění v oboru již po maturitě.

SSŠVT Vám oproti ostatním školám může opravdu nabídnout „prostě něco navíc“.

Chcete-li se o tom přesvědčit na vlastní oči, navštivte dny otevřených dveří, které se konají 2. 11. 2020, 19. 11. 2020, 14. 1. 2021 a 2. 2. 2021 (začátek vždy v 17.30 hodin) a sobota 5. 12. 2020 (začátek v 15.00 hodin) v budově v Litvínovské ul. 600, Praha 9-Prosek.

Školné činí 19 500 Kč/rok. Žákům s výborným prospěchem je poskytováno prospěchové stipendium. Škola zajišťuje pro mimopražské studenty internátní ubytování.

logo
Litvínovská 600/1, Praha 9
tel.: 286 006 559
sssvt@sssvt.cz
www.sssvt.cz
Zobrazit více