Zavřít

Obchodní akademie Praha, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: st 14. 10. 2020, so 7. 11. 2020, st 2. 12. 2020, so 9. 1. 2021 a st 3. 2. 2021 vždy od 8:00 do 18:00 hod. nebo kdykoli po telefonické dohodě. Staň se středoškolákem na den – st 2. 12. 2020 a čt 3. 12. 2020. Část výuky je možná v AJ s mezinárodní anglickou maturitou. Finský systém volitelných předmětů. Stáže do Anglie, Irska a Německa plně hradí EU. Výměnné studijní pobyty do Austrálie, Anglie a Itálie. Prospěchová stipendia. Dálkové studium probíhá 2x měsíčně o sobotách, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a navazující bakalářské studium, zdarma integruje vozíčkáře.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 40 57/48 ČJ,M NE ANO
Školné: 27 900 Kč
Dálkové studium:
Obchodní akademie (Mezinárodní obchod); Dálková; DZŠ 63-41-M/02 Maturitní zkouška5 let 15 15/15 ČJ,M NE ANO
Školné: 21 420 Kč

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie Praha, s. r. o.

Čtyřletý maturitní obor Obchodní akademie v českém nebo částečně anglickém jazyce s finským modelem sestavení vlastního zaměření, dálkový obor (2x měsíčně o sobotách) nebo online distanční.

 • Možnost získání mezinárodní maturity National Diploma in Business v angličtině
 • Finský model vlastního zaměření je složen:
 • z povinných předmětů, např. Aj, druhý cizí jazyk, Čj, Ekonomika, Informatika, Management, Účetnictví, Marketing, Podnikání, Matematika, …
 • z volitelných předmětů v čj, např. Osobní finance, Komunikační dovednosti, Fitness, Interior Design, Fotografování, Kreativita, …
 • z volitelných předmětů v aj, např. Finance, Psychology, Fashion Retailing, Starting a Small Business, …
 • Stáže (plně hrazené z fondů EU) a výměnné pobyty do Anglie, Irska, Německa, Austrálie, Itálie
 • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků a akce Staň se středoškolákem na den
 • Prospěchová stipendia
 • Integrace vozíčkářů
 • Individuální přístup (např. pro sportovce, poruchy učení)
 • Profesionální učitelský sbor
 • Příjemné prostředí
 • Aktivity – lyžařský/snowboardový kurz, adaptační pobyty, vodácké akce, …
 • Nově otevřená školní kavárna s jídelnou

Dny otevřených dveří

středa 14. 10. 2020, sobota 7. 11. 2020, středa 2. 12. 2020, sobota 9. 1. 2021 a středa 3. 2. 2021 vždy od 8.00 do 18.00 hod. nebo kdykoli po telefonické dohodě

Staň se středoškolákem na den

středa 2. 12. 2020 a čtvrtek 3. 12. 2020

www.facebook.com/oaprahasatalice

logo
Vinořská 163/17, Praha 9
tel.: 286 857 164
info@oapraha.cz
www.oapraha.cz
module
Zobrazit více