Zavřít

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vzdělání v anglickém jazyce. Studenti skládají mezinárodní zkoušku International Baccalaureate (IB) a zároveň českou maturitu a pokračují ve studiu na vysokých školách v zahraničí i v České republice. The English College in Prague je nejstarší IB World School v Čechách, certifikována byla v březnu 1995. Každý rok získá IB vzdělání více než 70 studentů. Diplom IB usnadňuje absolventům přijetí na prestižní vysoké školy ve Velké Británii i v jiných zemích. Studentům nabízíme možnost přistoupit i do 3. ročníku, tj. po dokončení 9. třídy ZŠ, a také do 5. ročníku přímo na dvouletý studijní program IB.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, JI
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 2400 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dvojjazyčné gymnázium; ZŠ7 79-43-K/61 Maturitní zkouška 6 let 85/44 Statistika AJ, ČJ, M, PO, TL NE NE
Školné: 345 000 Kč

Podrobné informace o škole

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

The English College in Prague je výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vzdělání v anglickém jazyce. Studenti se připravují na mezinárodní zkoušky International Baccalaureate (IB) a zároveň na českou maturitu a pokračují ve studiu na vysokých školách v zahraničí i v České republice. The English College in Prague je nejstarší IB World School v České republice, certifikována byla v březnu 1995. Každý rok získá IB vzdělání více než 70 studentů. Diplom IB usnadňuje absolventům přijetí na prestižní vysoké školy ve Velké Británii i v jiných zemích. Studentům nabízíme možnost přistoupit i do vyšších ročníků, tj. i po osmé či deváté třídě základní školy.

Na Anglickém gymnáziu se studuje v přátelském a multikulturním prostředí, kde je kladen důraz na kritické myšlení, vlastní názor a rozvoj osobnosti, a kde výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové převážně z Velké Británie. Gymnázium je v rejstříku škol MŠMT ČR, je členem Asociace ředitelů a ředitelek škol ve Velké Británii (HMC) a Rady britských nezávislých škol (COBIS).

Přijímací řízení

Každoročně přijímáme maximálně 44 studentů do prvního ročníku, a to na základě přijímacího řízení. Jeho součástí je:

1. pohovor v angličtině v období listopad–březen

Pohovor uchazeče s ředitelem školy.

2. písemná zkouška z češtiny, angličtiny, matematiky a nonverbální test studijních předpokladů

Písemné zkoušky se konají v dubnu. Uchazeči by měli být schopni základní komunikace v anglickém jazyce a měli by mít znalosti gramatiky minimálně na úrovni 7. třídy ZŠ s rozšířenou jazykovou výukou. V prvním ročníku je výuce angličtiny věnována intenzivní pozornost. Zájemci o studium se mohou v lednu a únoru zúčastnit zkoušek nanečisto, účast je však nutné dohodnout předem. Pro uchazeče do 1. ročníku nabízíme přípravný kurz angličtiny.

Výuka a zkoušky

Výuka všech předmětů (kromě českého jazyka a literatury) probíhá v angličtině. Celé studium je zakončeno prestižní zkouškou International Baccalaureate (IB) a pro zájemce i českou státní maturitou. V 1.–4. ročníku je ve třídách v průměru 20 studentů.

Mimoškolní aktivity

Nabízíme široké spektrum mimoškolních aktivit, např. debatní klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor, sportovní aktivity (fotbal, volejbal, basketbal atd.), 3D tisk, výtvarné workshopy, účast v programu DofE a mnoho dalších. Úzce spolupracujeme s charitativními organizacemi na dobročinných akcích. Pořádáme výcvikové kurzy na lyžích, jezdíme na vodu a na kola.

Absolventi

Úspěšnost přijetí našich absolventů na univerzity je více než 95 %, více než polovina absolventů míří na zahraniční vysoké školy. Mezi destinace se řadí uznávané školy jako je Oxford, Cambridge, London School of Economics, University of Amsterdam, University of Pennsylvania, ale i Univerzita Karlova, VŠE, ČVUT a další.

Stipendia

Uchazečům nabízíme škálu sociálních a prospěchových stipendií, více informací najdete na našich webových stránkách.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou ideální příležitostí vyzkoušet si vzorové vyučovací hodiny a pohovořit s vedením školy, učiteli i studenty. Dny otevřených dveří se konají 28. 11. 2023, 11. 1. 2024 a 7. 2. 2024. Návštěvu a prohlídku školy je však možné domluvit i v jiném termínu.

logologo
Sokolovská 139/320, Praha 9
tel.: 283 893 113
admissions@englishcollege.cz
www.englishcollege.cz
Zobrazit více