Zavřít

Církevní střední škola Jana Boska

Kontakty na školu

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 720 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 21/13 ANO NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list3 roky 16 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Církevní střední škola Jana Boska

Jsme střední odborné učiliště s tradicí od roku 1993. Škola nabízí kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, čímž chce mladé lidi dobře připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Do roku 2019 jsme zde byli pod názvem Dvouletá katolická střední škola. Zřizovatelem jsou sestry salesiánky.

Vzdělání a výchova vycházejí z křesťanských hodnot, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou podmínkou přijetí. Salesiánský styl přináší přátelské rodinné prostředí, individuální přístup i práci se skupinou. Školné se neplatí. Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže pro dívky a středisko volného času.

Studijní nabídka

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Tříletý učební obor s výučním listem. Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Obor je určen pro dívky i chlapce, absolventy 9. tříd ZŠ.

Připravujeme otevření tříletého učebního oboru s výučním listem 75-41-E/01 Pečovatelské služby, který by nahradil stejnojmenný dvouletý obor, který se v současné době na škole vyučuje. Konkrétní informace ohledně jeho otevření budou v lednu 2021 na webu školy.

Koná se školní přijímací zkouška z praktických dovedností.

Dny otevřených dveří aktuálně na webu školy.

logo
Vítkova 15/12, Praha 8
tel.: 221 722 831
skola@cssjb.cz
www.cssjb.cz
Zobrazit více