Zavřít

Církevní střední škola Jana Boska

Kontakty na školu
Zaměstnavatelé

Dny otevřených dveří

DOD: 14. 12. 2020, 13. 1. 2021 a 8. 2. 2021.
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 720 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 21/13 ANO NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list3 roky 16 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Církevní střední škola Jana Boska

Jsme střední odborné učiliště s tradicí od roku 1993. Škola nabízí kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, čímž chce mladé lidi dobře připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Do roku 2019 jsme zde byli pod názvem Dvouletá katolická střední škola. Zřizovatelem jsou sestry salesiánky.

Vzdělání a výchova vycházejí z křesťanských hodnot, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou podmínkou přijetí. Salesiánský styl přináší přátelské rodinné prostředí, individuální přístup i práci se skupinou. Školné se neplatí. Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže pro dívky a středisko volného času.

Studijní nabídka

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Tříletý učební obor s výučním listem. Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Obor je určen pro dívky i chlapce, absolventy 9. tříd ZŠ.

Připravujeme otevření tříletého učebního oboru s výučním listem 75-41-E/01 Pečovatelské služby, který by nahradil stejnojmenný dvouletý obor, který se v současné době na škole vyučuje. Konkrétní informace ohledně jeho otevření budou v lednu 2021 na webu školy.

Koná se školní přijímací zkouška z praktických dovedností.

Dny otevřených dveří aktuálně na webu školy.

logo
Vítkova 15/12, Praha 8
tel.: 221 722 831
skola@cssjb.cz
www.cssjb.cz