Zavřít

Církevní střední škola Jana Boska

Církevní střední škola Jana Boska

Doplňující informace

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 820 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 18 30/18 Statistika OP, ZR ANO NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 16 52/16 Statistika OP, ZR ANO NE

Podrobné informace o škole

Církevní střední škola Jana Boska

Jsme střední odborné učiliště s tradicí od roku 1993. Škola nabízí kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, čímž chce mladé lidi dobře připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu.

Vzdělávání poskytuje znalosti i dovednosti využitelné v praxi, zvláště se zaměřujeme na kvalitu odborného výcviku. Salesiánský styl má na zřeteli celkový rozvoj mladého člověka (v tělesné, duševní, sociální i duchovní dimenzi) a uskutečňuje se v přátelském prostředí založeném na křesťanských hodnotách, spojuje individuální přístup k mladému člověku s rozvojem jeho sociálních dovedností.

Víra není podmínkou k přijetí. Školné se neplatí. Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže pro dívky a středisko volného času.

Nabízíme dva tříleté učební obory s výučním listem

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Zdravotnický obor připravující na práci ošetřovatele v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných i v zařízeních sociálních služeb. Obor je určen pro dívky i chlapce, absolventy 9. tříd ZŠ.

  • 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Sociální obor připravující na poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům v sociálních zařízeních, mateřských školkách nebo v terénních službách, na zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Naše škola obor zaměřuje na dovednosti pečovatelské, včetně aktivizace, a na přípravu pokrmů. Obor je určen pro dívky i chlapce, primárně bez speciálních vzdělávacích potřeb, kteří ukončili povinnou školní docházku na běžné ZŠ (mohou vycházet i z nižších než z 9. tříd).

Koná se školní přijímací zkouška z praktických dovedností.

Dny otevřených dveří aktuálně na webu školy.

logo
Vítkova 15/12, Praha 8
tel.: 723 475 507
skola@cssjb.cz
www.cssjb.cz
Zobrazit více