Zavřít

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 9. 9. 2020 od 16:00 do 19:00 hod., 7. 10. 2020 od 16:00 do 19:00 hod., 7. 11. 2020 od 9:00 do 13:00 hod., 18. 11. 2020 od 16:00 do 19:00 hod., 6. 1. 2021 od 16:00 do 19:00 hod., 20. 1. 2021 od 16:00 do 19:00 hod. a 23. 1. 2021 od 9:00 do 13:00 hod. Areál školy se nachází v příjemném, klidném a bezpečném prostředí blízko stanice metra Kobylisy. Výuku zajišťuje kvalitní tým plně aprobovaných a zkušených pedagogů v mnoha ateliérech, odborných učebnách, dílnách a klasických učebnách. Součástí výuky jsou odborné praxe, exkurze, workshopy, zahraniční zájezdy, soutěže. Absolventi jsou připraveni nastoupit přímo do praxe nebo pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ. V blízkosti školy mají žáci k dispozici školní jídelnu, pro mimopražské jsme schopni zajistit ubytování.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 580 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 58/15 ČJ,M NE NE
Knihkupecké a nakladatelské činnosti 66-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 80/30 ČJ,M,PO NE NE
Informační služby 72-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 38/15 ČJ,M ANO NE
Grafický design 82-41-M/05 Maturitní zkouška4 roky 60 244/60 ČJ,D,TZ ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 30 89/30 ANO NE
Nástavby:
Propagace; VYU 66-42-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 22/22 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní je státní škola s dlouholetou tradicí. Školné se neplatí. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha.

Nabídku vzdělávání tvoří pět oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

  • Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Absolventi se v praxi uplatní v odděleních odbytu a propagace nakladatelství, v distribuci a propagaci knižního obchodu, v knihkupectvích, redakcích, knihovnách.

  • Grafický design

Po ukončení studia žáci pracují jako výtvarníci, redaktoři v oblasti komerční marketingové komunikace, např. v reklamních agenturách, grafických studiích, ateliérech, redakcích, PR odděleních firem a institucí, TV studiích.

  • Ekonomika a podnikání

Absolventi se uplatní ve vedoucích obchodních pozicích, ve státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví a v samostatné podnikatelské činnosti.

  • Informační služby

Studium oboru informační služby pokrývá dvě oblasti práce s informacemi – formální a obsahovou. Kombinace technických a humanitních předmětů vybavuje žáka komplexními znalostmi s potenciálem širokého uplatnění na trhu práce. Absolventi pracují ve státní správě, v knihovnách, archivech, obchodních organizacích, vědeckých a školních institucích, informačních střediscích apod.

  • Propagace

Nadaní absolventi tříletého oboru vzdělání aranžér si mohou ve škole zvýšit stupeň dosaženého vzdělání v nástavbovém studiu tohoto oboru.

Nabídku vzdělávání doplňuje jeden tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou.

  • Aranžér

Absolvent může pracovat v sektoru obchodu, reklamních firmách a agenturách, odděleních propagace a výstavnictví.

Ve výuce většiny oborů má škola více než 30letou tradici. Výuka je zajištěna kvalitními, plně aprobovanými a zkušenými pedagogy. Součástí výuky jsou odborné praxe, exkurze, workshopy, zahraniční zájezdy, soutěže.

Stravování žáků je zajištěno, mimopražští žáci se mohou ubytovat v domovech mládeže jiných zřizovatelů. Areál školy se nachází v příjemném, klidném a bezpečném prostředí 3 min. od stanice metra Kobylisy.

Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory.

logo
U Měšťanských škol 525/1, Praha 8
tel.: 284 690 554
ssnahorni@ssnahorni.cz
www.ssnahorni.cz
module
Zobrazit více