Zavřít

Gymnázium ARTION

Gymnázium ARTION

Doplňující informace

Školné 12 800 Kč za měsíc s možností zvýhodněné platby – informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 24 38/25 Statistika ČJ, M, PO NE NE

Podrobné informace o škole

Gymnázium ARTION

ARTION je soukromé čtyřleté gymnázium pro žáky, kteří se chtějí vzdělávat a poznávat svět prostřednictvím umění (tanečního, hudebního, výtvarného a literárního), kteří se chtějí více zaměřit na cizí jazyky a kteří namísto tradičních vzdělávacích šablon preferují vědní projekty, dílny, stáže, …

Vzdělávání v ARTIONu je postaveno na tzv. autonomním učení, tedy na vlastní zodpovědnosti žáka za své vzdělávání i jeho výsledky. Velice důležitá je zde „umělecká složka“, avšak nikoli kvůli profesionální produkci, nýbrž pro objevování vlastního potenciálu a uskutečňování vlastních záměrů.

Co to znamená v praxi?

Žáci se vzdělávají v pěti základních vyučovacích předmětech: 1. Český jazyk, 2. Anglický jazyk, 3. Francouzský jazyk nebo Španělský jazyk, 4. Umělecké a vědní projekty (integrovaná matematika, přírodní vědy, společenské vědy, umění, práce, pohyb, zdraví, ICT) a 5. RAUT – Reflexe autonomního učení a tvorby (tento předmět je od 3. ročníku nahrazen nabídkou volitelných předmětů).

Na začátku školního roku věnujeme čas plánování. Žáci si vytvoří mapu učení – pro oblasti, kterými projdou. Učitelé připraví studijní nabídku, ze které si žáci zvolí takové projekty nebo činnosti, kterými tuto mapu pokryjí s přihlédnutím k vlastním zájmům a potřebám. Tím vznikne „galaxie projektů“, ve které se propojují světy umění i vědy. Osobní výsledky i produkty skupiny si pak žáci zakládají do portfolia, které je později hlavním podkladem pro tvorbu maturitní práce.

Jazykové vzdělávání probíhá více „liniově“. Žáci se při plánování zaměřují především na „audit“ své dosavadní úrovně a poté na priority svého dalšího studia jazyků.

V průběhu školního roku i na vysvědčení používáme slovní hodnocení.

Podrobnější informace k charakteristice školy, k pojetí vzdělávání i ke školnému najdete na webových stránkách školy.

logo
Mikulandská 134/5, Praha 1
tel.: 731 521 632
gymnazium@artion.cz
www.artion.cz
Zobrazit více