Zavřít

Expediční střední ScioŠkola

Expediční střední ScioŠkola

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 20 12. 5. 2022 Jedná se o kombinovanou výuku vždy 3 týdny online a 1 týden expedice.

expedicni-stredni.scioskola.cz

Doplňující informace

Expediční střední ScioŠkola nabízí inovativní model střední školy v oboru GYMNÁZIUM dostupný studentům z celé ČR: 3 týdny výuky z pohodlí domova za pomocí online nástrojů a 1 týden na společné expedici - na horách, na vodě, na kolech, na exkurzi nebo stáži na zajímavých místech… Společně tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Poznáváme své silné i slabé stránky, učíme se pracovat v týmu a plánovat projekty. Směřujeme k zodpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, ŠJ, NJ, FJ
  • Ubytování  Kč/měsíc
  • Stravování  Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 40 25/20 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 58 000 Kč

Podrobné informace o škole

  • Většinu dní se potkáváme ONLINE. Aktivně využíváme Google a další IT nástroje pro kvalitní a poutavou distanční výuku, a to jak ve strukturované formě lekcí, tak také pro projektové vyučování (ateliéry) a práci studentů s mentory. Klademe důraz na studijní autonomii, konstruktivistické pojetí výuky, místo známek využíváme zpětnou vazbu a soustředíme pozornost na rozvoj silných stránek. Prostřednictvím projektů prohlubujeme to, co nás zajímá a v čem jsme dobří, profilujeme svá nadaní, což je skvělou přípravou k maturitě a na vysokou školu. Nemáme klasické předměty ani hodiny, ale… matematiku, češtinu, přírodní vědy i cizí jazyky v povinných výstupech pro obor gymnázium splňujeme.
  • Jednou za měsíc vyrážíme na EXPEDICI a zažíváme intenzivní offline týden s cílem utužit vztahy, aplikovat znalosti a poznat svět z jiné perspektivy. Vycházíme z tradice české zážitkové pedagogiky a expedice mají rozměr adaptační, poznávací, studijní i dobrodružný. Poznáváme nová místa, své spolužáky i sami sebe. V kolektivu budujeme prostředí bezpečí a důvěry, pouze tehdy to můžeme pořádně rozbalit a nakopnout.
  • Pro více info navštivte náš web, facebook nebo instagram.

logo