Poštovní adresa: Macháčkova 905/45, Skvrňany, 318 00 Plzeň
Ředitel: Mgr. Milena Peteříková  Telefon: 377 931 648, 725 548 210
Kontakt: PaedDr. Dagmar Marvánková  Telefon: 778 428 402
Email: skola@skolymach.cz
WWW: www.skolymach.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: Neuvedeno 
IČ: 70839352
REDIZO: 600023036

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108032019

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zahradnická výroba (Zahradnická výroba – sadovnické a květinářské práce)
41-52-E/02
Výuční list
2 roky
5 3/3 ZR  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Praktická škola dvouletá (Praktická škola dvouletá – práce v domácnosti)
78-62-C/02
Jiné
2 roky
4 9/9 PO  ANO ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, od 1. 8. 2018 má všechny součásti, tedy i odbornou školu v Plzni na adrese Macháčkova 43, 45, 47 (dříve sídlo Plzeň-sever) Podmínkou přijetí je platné doporučení ke vzdělávání ve vybraném oboru od SPC nebo PPP a absolvování 9 let povinné školní docházky. Škola je bezbariérová. Škola nepořádá DOD, ale doporučujeme každému uchazeči před podáním přihlášky individuální návštěvu a konzultaci, volejte na tel. 778 428 402 a přijďte se do školy podívat. V Praktické škole se vyučují základy AJ, v oboru Zahradnická výroba není cizí jazyk zařazen.nahoru