Zavřít

Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: dle domluvy kdykoli. Kontakt Mgr. Markéta Zeithammerová, Admission – PR Manager tel. 604 736 342, admissions@sunnycanadian.cz. Nabídka zkušebního dne pro zájemce – zdarma. Mezinárodní prostředí – škola s výukou v českém a anglickém jazyce s rodilými mluvčími, studium ukončeno českou a Cambridgeskou maturitou IGCSE a A/AS Level. Certifikace Cambridge FCE, CAE, TOEFL Junior, DELF atd. Moderní budova plně vybavená – 3 laboratoře, 2 tělocvičny, 2 ateliéry, knihovna, studovna, hudebna, studentský klub, zahrada, hřiště. Cena oběda a dvou svačin (švédský stůl) je 65 Kč. Školné za 10 měsíců (ve dvou platbách), zdarma učebnice české a cambridgeské, pomůcky, jednodenní exkurze. Zahraniční pobyty – Kanada, Německo, Rakousko, Francie, poznávací zájezdy – Irsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 2200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 25 24/18 ČJ,M NE ANO
Školné: 174 000 Kč Doporučený prospěch: 1.9

Podrobné informace o škole

Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s. r. o.

Sunny Canadian International School je jedinečná vzdělávací instituce v České republice, v níž je studium poskytováno v multikulturním prostředí anglicky od mateřské školy až po maturitu – to vše pod jednou střechou. Všechny tři stupně (čtyřleté gymnázium, ZŠ a MŠ) jsou dvojjazyčné – vzdělávání probíhá souběžně v českém a anglickém jazyce, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce ZŠ a Gymnázia je rovnocenné. Škola je členem Kanadské obchodní komory a spolupracuje s Kanadskou ambasádou.

Čtyřleté všeobecné gymnázium je zapsáno v rejstříku škol MŠMT. Předměty vyučované v anglickém jazyce jsou vedeny zahraničními kvalifikovanými pedagogy.

Škola je držitelem prestižní akreditace pro Cambridgeské mezinárodní zkoušky (CIE) a kromě české státní maturity připravuje studenty k mezinárodní zkoušce IGCSE a případně mezinárodní maturitní zkoušce Advanced Levels (úroveň A/AS).

SCIS je oficiálním testovacím centrem Cambridgeských jazykových zkoušek: Cambridge YLE Starters, Movers, Flyers, Key for schools (KET pro školy) a Preliminary for schools (PET pro školy) na prvním stupni ZŠ, FCE na druhém stupni ZŠ a CAE na Gymnáziu. TOEFL Young Learners exams, TOEFL Primary (8–11 let) a TOEFL Junior (11–17 let).

Ve spolupráci s Francouzským a Goethe institutem pořádá zkoušky z francouzštiny a němčiny.

Kromě AJ si studenti volí mezi FJ a NJ, které vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční pedagogové.

Nadaní studenti mají možnost získat na celé čtyři roky studia stipendium.

Škola je zapojena do prestižního mezinárodního programu Duke of Edinburgh, který u studentů podporuje osobní rozvoj a dobrovolnictví.

Ve škole trvale působí školní poradenské pracoviště – psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, specialista pro nadané žáky, kariérní poradce.

Gymnázium sídlí v moderním komplexu z roku 2015, který zahrnuje kmenové třídy, specializované učebny a laboratoře pro výuku fyziky, chemie a biologie, výpočetní techniky, dějepisu a zeměpisu, ateliéry pro specializovanou výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovní výchovy, studentský klub, knihovnu se studovnou a sportovní halu.

Škola je dobře dostupná z Prahy (autobusová zastávka přímo u budovy školy) a zároveň blízko Průhonického parku. Rozsáhlý školní pozemek je využívaný pro outdoorovou výuku a sportovní aktivity.

Škola nadstandardně komunikuje se studenty i s rodiči, vyznačuje se přátelským a vstřícným klimatem, individuální přístup k žákům je samozřejmostí.

logo
Straková 522, Jesenice
tel.: 734 827 106
admissions@sunnycanadian.cz
www.sunnycanadian.cz
Zobrazit více