Zavřít

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Doplňující informace

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení (příp. s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdrav. postižením). Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat zákl. pracovní dovednosti, návyky a prac. postupy potřebné v každodenním životě. Přijímací zkouška se nekoná. Ukončení závěrečnou zkouškou – vysvědčení o závěr. zkoušce. Možnost ubytování v internátu v areálu DD. Stravování pro ubytované i dojíždějící žáky v jídelně DD. Celodenní stravování (šest jídel) 122 Kč za den. Škola má bezbariérový přístup.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné 2 roky 4 1/1 Statistika NE ANO