Poštovní adresa: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
Ředitel: Mgr. Josef Fusek  Telefon: 577 008 760
Kontakt: Mgr. Gabriela Tomečková  Telefon: 577 008 770
Email: dd.sborovna@seznam.cz, dd.fusek@seznam.cz
WWW: www.ddsmolina.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 460 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 61716634
REDIZO: 600025390

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110023617

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
Jiné
2 roky
4 6/6   NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení (případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením). Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě. Přijímací zkouška se nekoná. Ukončení závěrečnou zkouškou – vysvědčení o závěrečné zkoušce. Možnost ubytování v internátu v areálu DD. Stravování pro ubytované i dojíždějící žáky v jídelně DD. Celodenní stravování (6 jídel) 95 Kč/den. Škola má bezbariérový přístup.nahoru