Zavřít

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Obor Multimediální tvorba se dělí na tři zaměření – Mediální tvorba, Multimédia a digitální design, Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací. Absolventi všech tří zaměření mají dobré uplatnění na trhu práce a jsou velmi úspěšní mezi uchazeči o studium VŠ. Pro zájemce o studium v naší škole pořádáme přípravné kurzy k TZ. Ubytování je možné v DM při SPŠ polytechnické v centru Zlína.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 1320 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Multimediální tvorba 82-41-M/17 Maturitní zkouška 4 roky 60 185/50 Statistika PO, TZ NE ANO
Školné: 20 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.

Vzděláváme kreativní lidi – budoucí filmaře, grafiky i vývojáře. Jsme střední škola, která podporuje kreativitu našich studentů, a to díky individuálnímu přístupu a prostředí s rodinnou atmosférou. K tomu přispívají také prostory původních filmových ateliérů Karla Zemana nebo Hermíny Týrlové, ve kterých probíhá výuka. Reagujeme na aktuální pokrok v oblastech počítačových technologií, audiovize i nových médií, aby naši absolventi měli všechny znalosti i schopnosti, které budou v budoucím studiu i zaměstnání potřebovat.

Studium v oboru Multimediální tvorba je zakončeno maturitní zkouškou a dělí se na tři zaměření:

  • Mediální tvorba – specializuje se na filmovou výrobu, reportážní činnost, produkci, reklamní spoty, kameru, scenáristiku, uměleckou fotografii apod.
  • Multimédia a digitální design – zaměřuje se především na počítačovou grafiku, kreativní design webových stránek, Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign, 2D a 3D animaci atd.
  • Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací – orientuje se zejména na vývoj webových, desktopových a mobilních aplikací, 2D a 3D počítačových her s možnostmi využití virtuální reality, a to vše za pomoci moderních programovacích jazyků jako např. C#, Java, PHP

Proč studovat naši školu?

1. Výuku odborných předmětů vedou profesionálové z praxe.

2. Samozřejmostí je náš neustálý technický a personální rozvoj, rychlá reakce na zavádění nových trendů, realizace workshopů.

3. Uplatnění mají naši studenti jisté. Podle odborných průzkumů najdou absolventi všech tří zaměření okamžitě zaměstnání nejen v rámci České republiky, ale takřka celého světa.

4. Na studium u nás lze snadno vysokoškolsky navázat. Naši absolventi dále úspěšně studují na vysokých školách, jako je FAMU, VŠMU v Bratislavě, VUT v Brně, UP v Olomouci, UTB, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, a také na vysokých školách v zahraničí – např. ve Velké Británii nebo v Holandsku.

5. Výuka je propojena s praxí. Ve všech zaměřeních máme navázány partnerské vztahy s firmami, kde absolvují naši studenti praxi a v rámci různých projektů rozvíjejí získané dovednosti z oboru.

6. Při tvorbě multimediálních projektů spolupracují žáci všech zaměření v týmech. Již od počátku studia tak mají možnost naučit se týmové dynamice, vzájemné kooperaci a pochopení pro potřeby ostatních profesí v týmu.

logo
Filmová 174, Zlín
tel.: 725 878 303
info@creativehill.cz
www.creativehill.cz
Zobrazit více