Zavřít

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice

Dny otevřených dveří

15. 10. 2021 a 5. 11. 2021 10:00–16:00 hod., 6. 11. 2021 9:00–13:00 hod., 26. 11. 2021 10:00–16:00 hod., 4. 12. 2021 9:00–13:00 hod., 14. 1. 2022 a 3. 2. 2022 10:00–16:00 hod., 4. 2. 2022 9:00–16:00 hod., 18. 2. 2022 10:00–16:00 hod. a 15. 3. 2022 8:00–13:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

PZ – RVP Ekonomika a podnikání a RVP Informační služby jednotné testy, u oborů uměl. řemesel pouze TZ 4.–5. 1. 2022 (lze abs. přípr. kurzy během DOD). U RVP Kuchař-číšník prospěch ze ZŠ. S přihláškou lze zaslat i doklad o účasti na olympiádách nebo soutěžích souvis. s oborem (součást hodnotících kritérií). Stravování 99 Kč za den. Škola je zařazena do mezinárodní sítě škol UNESCO.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Management a marketingové komunikace) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 44/26 Statistika ČJ, M NE ANO
Informační služby (Specialista informačních procesů) 72-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 16/1 Statistika ČJ, M NE ANO
Informační služby (Specialista v oblasti knižní kultury) 72-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 24/18 Statistika ČJ, M NE ANO
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Design a zpracování kovů) 82-51-L/01 Maturitní zkouška4 roky 10 8/7 Statistika TZ ANO NE
Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Design a zpracování dřeva) 82-51-L/02 Maturitní zkouška4 roky 10 15/12 Statistika TZ ANO NE
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Design a tvorba keramiky) 82-51-L/04 Maturitní zkouška4 roky 10 8/5 Statistika TZ ANO NE
Kuchař-číšník (Číšník – servírka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 10 4/3 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař – kuchařka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 10 7/6 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 10 14/7 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice je členem mezinárodní sítě škol UNESCO, za rok 2019 byla vyhodnocena jako Střední roku Zlínského kraje na základě hodnocení současných i bývalých studentů školy, v roce 2020 škola zvítězila v anketě Férový zaměstnavatel organizované Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou, škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě.

V současné době připravujeme středoškolsky vzdělané odborníky v oborech s maturitou v tradičních oborech uměleckých řemesel (Design a tvorba keramiky, Design a zpracování kovů, Design a zpracování dřeva), v oborech Management a marketingové komunikace, Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů. Dále v oborech s výučním listem Kuchař-číšník, Kuchař-kuchařka a Číšník-servírka.

Poskytované obory vzdělávání:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

UMĚLECKÁ ŘEMESLA

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

ŠVP Design a zpracování kovů

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

ŠVP Design a tvorba keramiky

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

ŠVP Design a zpracování dřeva

72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY

ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury

ŠVP Specialista informačních procesů

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

ŠVP Management a marketingové komunikace

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

ŠVP Kuchař-číšník

ŠVP Kuchař-kuchařka

ŠVP Číšník-servírka

U těchto oborů je možnost zajištění stipendia.

Studentům ze vzdálenějších míst slouží moderní Domov mládeže s bohatým zázemím pro volnočasové aktivity (posilovna, aerobikový sál, sauna, počítačová učebna, klubovna a přednáškový sál s projekcí a ozvučením). Ve všech prostorách školy (hlavní budova, DM i dílny) mají žáci volný přístup k internetu prostřednictvím wi-fi připojení.

Masarykova 101, Luhačovice
tel.: 577 131 067
vedeni@sosluhac.cz
www.sosluhac.cz
Zobrazit více