Poštovní adresa: Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Ředitel: Mgr. Jiří Pivovarčík  Telefon: 571 621 466
Kontakt: Mgr. Markéta Plšková  Telefon: 571 621 466
Email: kancelar@sklarskaskola.cz
WWW: www.sklarskaskola.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 650 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00845060
REDIZO: 600018296

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 845060

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Užitá malba
82-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
25 18/14 TZ  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Průmyslový design
82-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
25 19/13 TZ  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
20 15/8 TZ  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Uměleckořemeslné zpracování skla
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
10 0/0 TZ  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
30 7/7   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Dálkové studium:
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla; Dálková; DZŠ
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
0 0/0   ANO ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 11. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 hod., 8. 11. 2019 od 8:00 do 16:00 hod., 9. 11. 2019 od 8:00–12:00 hod. a 17. 1. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. Přijímací řízení – TZ, hodnotící kritéria – malba, kresba, kresebný návrh, domácí práce, motivační pohovor, doplňující kritéria – prospěch, ceny z výtvarných soutěží. Škola pořádá přípravné kurzy k TZ. Stravování zajišťuje OA a VOŠ Valašské Meziříčí, Masarykova 101. Ubytování Domov mládeže při ISŠ-COP Valašské Meziříčí, Palackého 49 – škola ubytování nezajišťuje.nahoru