Zavřít

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Obor Zemědělec-farmář zařazen do programu Podpora řemesel ve Zlínském kraji a finančně podporován prostřednictvím stipendií.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 836 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 36/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Agropodnikání (Chov koní a zvířat) 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 58/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 53/23 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola s více než 120letou tradicí, Fakultní škola Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Součástí školy je školní statekdílny, školní zookoutek zaměřený na chov exotických zvířat, botanická zahradaúly se sedmi včelstvy. Během studia mají žáci možnost navštěvovat včelařský kroužek nebo nepovinný předmět jezdectví. Domov mládeže pro žáky je v blízkosti školy cca 3 minuty pěší chůzí. Samozřejmostí je celodenní stravování.

  • 41-41-M/01 Agropodnikání – maturitní obor

Absolvent získá odborné znalosti v oblasti pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat, chovu koní, využívání mechanizačních prostředků a technologických zařízení, či zpracování zemědělských produktů. Žáky v průběhu studia orientujeme také na ekonomiku i účetnictví, která je pro následné uplatnění na trhu práce zásadní. ZDARMA řidičský průkaz skupiny TB.

Možnost uplatnění ve výrobních provozech prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracovatelském průmyslu, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, nebo v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – maturitní obor

Žáci se naučí posuzovat stav životního prostředí v konkrétních podmínkách. Dále navrhovat postupy týkající se ochrany a tvorby životního prostředí – odebírat vzorky půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů pro následné analýzy. Dále žáci vyhodnocují výsledky analýz a navrhují opatření ke zlepšení stavu životního prostředí. Teorie se provádí v našich laboratořích a IT učebnách.

Uplatnění absolventů je na referátech ŽP, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, na hygienických stanicích, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny. Možností je také další studium na VŠ.

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář – učební obor

Absolvent využívá poznatků o půdě, hnojivech a ochranných prostředcích. Vykonává pracovní činnosti při chovu zvířat – ošetřování, odchov, chov, přípravu krmiva, dojení, krmení jednotlivých druhů zvířat, skladuje, ošetřuje a uchovává živočišné produkty. Pečuje o stroje a zařízení, zvládá jejich běžnou obsluhu, údržbu a opravy. Během studia získá ZDARMA řidičské oprávnění skupiny T, B a případně C.

Žáci mohou najít uplatnění v zemědělských podnicích nejen při pěstování rostlin, ale i jako ošetřovatelé zvířat v živočišné výrobě, dále také v mechanizačních službách, pracovníci provozních úseků zpracovatelského průmyslu, či odborní pracovníci agroslužeb.

Dny otevřených dveří: 24.–25. 11. 2023

logo
nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 116 811
info@szesro.cz
www.szesro.cz
Zobrazit více