Zavřít

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 27.–28. 11. 2020 a 22.–23. 1. 2021 pá 8:00–17:00 hod. a so 8:00–13:00 hod. PZ – jednotná státní přijímací zkouška. Celodenní stravování 2 068 Kč/měsíc. Ubytování 1 100 Kč/měsíc.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 682 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 34 14/14 ČJ,M ANO ANO
Agropodnikání (Chov koní a zvířat) 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 34 30/30 ČJ,M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list3 roky 34 28/28 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola se 120letou tradicí, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Součástí školy je ekologicky hospodařící školní statek, školní zoo-koutek zaměřený na chov exotických zvířat, v moderní botanické zahradě je i meteorologická budka a úly se sedmi včelstvy.

Během studia mají možnost žáci navštěvovat se svými psy kroužek výcviku psů, včelařský kroužek, nepovinný předmět jezdectví.

Domov mládeže pro žáky ze vzdálenějších míst má k dispozici 101 lůžek ve 2–3lůžkových pokojích, Wi-Fi síť, klubovnu, kuchyňku, samozřejmostí je celodenní stravování a možnost ubytovat si v areálu školy psí mazlíčky.

Čtyřleté denní maturitní obory

  • 41-41-M/01 Agropodnikání – zaměření chov koní a zvířat

Získání ŘP na traktor a osobní automobil (zdarma).

Odborné znalosti v oblasti pěstování rostlin a chovu zvířat, chovu koní, využívání mechanizačních prostředků a technologických zařízení, zpracování zemědělských produktů a surovin, ekonomiky, účetnictví.

Vzdělání pro zemědělskou prvovýrobu, podnikatelské činnosti, služby pro zemědělství, zpracovatelský průmysl, plemenářské organizace, nákupní a obchodní organizace jako zástupci při nákupu a prodeji, šlechtitelské a semenářské podniky, pojišťovnictví, ekonomické útvary podniků, státní správu a samosprávu, služby pro rozvoj venkova, péči o krajinu a zeleň, pro provozování agroturistiky.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – zaměření GIS

Odborné znalosti v oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí a pozemkových úprav.

Vzdělání pro činnosti ve veřejné správě a samosprávě na referátech životního prostředí, v podnikové sféře (průmysl, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství), v institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, na inspekci životního prostředí, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, pro údržbu, a tvorbu krajiny, případně pro výrobu ekologických výrobků a zařízení.

Tříletý obor zakončený učňovskou zkouškou

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Získání ŘP na traktor, osobní automobil a případně nákladní automobil a osvědčení na práci s motorovou pilou (zdarma). Stipendium až 500 Kč měsíčně.

Vzdělání pro práce při chovu zvířat a pěstování rostlin, v dopravě, mechanizačních službách, ve zpracovatelském průmyslu, při péči o zeleň, v opravárenských dílnách zemědělské techniky a v agroslužbách.

  • 41-51-H/02 Včelař

Zkrácené studium pro absolventy učebních a maturitních oborů.

Vzdělávání pro chov včel.

Den otevřených dveří

27.–28. 11. 2020 a 22.–23. 1. 2021.

logo
nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 654 390–2
info@szesro.cz
www.szesro.cz
Zobrazit více