Zavřít

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Dny otevřených dveří

  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 682 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 30/18 Statistika ČJ, M ANO ANO
Agropodnikání (Chov koní a zvířat) 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 49/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list3 roky 30 44/25 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola se 120letou tradicí, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Součástí školy je ekologicky hospodařící školní statek, školní zoo-koutek zaměřený na chov exotických zvířat, v moderní botanické zahradě je i meteorologická budka a úly se sedmi včelstvy.

Během studia mají možnost žáci navštěvovat se svými psy kroužek výcviku psů, včelařský kroužek, nepovinný předmět jezdectví.

Domov mládeže pro žáky ze vzdálenějších míst má k dispozici 101 lůžek ve 2–3lůžkových pokojích, Wi-Fi síť, klubovnu, kuchyňku, samozřejmostí je celodenní stravování a možnost ubytovat si v areálu školy psí mazlíčky.

Čtyřleté denní maturitní obory:

  • 41-41-M/01 Agropodnikání – zaměření: chov koní a zvířat

– získání ŘP na traktor a osobní automobil (zdarma).

– odborné znalosti v oblasti pěstování rostlin a chovu zvířat, chovu koní, využívání mechanizačních prostředků a technologických zařízení, zpracování zemědělských produktů a surovin, ekonomiky, účetnictví.

– vzdělání pro zemědělskou prvovýrobu, podnikatelské činnosti, služby pro zemědělství, zpracovatelský průmysl, plemenářské organizace, nákupní a obchodní organizace jako zástupci při nákupu a prodeji, šlechtitelské a semenářské podniky, pojišťovnictví, ekonomické útvary podniků, státní správu a samosprávu, služby pro rozvoj venkova, péči o krajinu a zeleň, pro provozování agroturistiky.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – zaměření: GIS

– odborné znalosti v oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí a pozemkových úprav.

– vzdělání pro činnosti ve veřejné správě a samosprávě na referátech životního prostředí, v podnikové sféře (průmysl, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství), v institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, na inspekci životního prostředí, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, pro údržbu, a tvorbu krajiny, případně pro výrobu ekologických výrobků a zařízení.

Tříletý obor zakončený učňovskou zkouškou:

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

– získání ŘP na traktor, osobní automobil a případně nákladní automobil a osvědčení na práci s motorovou pilou (zdarma). Stipendium až 500 Kč měsíčně.

– vzdělání pro práce při chovu zvířat a pěstování rostlin, v dopravě, mechanizačních službách, ve zpracovatelském průmyslu, při péči o zeleň, v opravárenských dílnách zemědělské techniky a v agroslužbách.

Dny otevřených dveří: 26.–27. 11. 2021

logo
nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov p. R.
tel.: 571 654 390–2
info@szesro.cz
www.szesro.cz
Zobrazit více