Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Poštovní adresa: nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Ředitel: Ing. Jaroslav Mandula  Telefon: 734 147 777
Kontakt: Mgr. Petra Kulišťáková  Telefon: 732 749 034
Email: info@szesro.cz
WWW: www.szesro.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1050 Kč/měs
Stravování: 682 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00843547
REDIZO: 600018202

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola se 120letou tradicí, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Součástí školy je ekologicky hospodařící školní statek, školní zoo-koutek zaměřený na chov exotických zvířat, v moderní botanické zahradě je i meteorologická budka a úly se sedmi včelstvy.

Během studia mají možnost žáci navštěvovat se svými psy kroužek výcviku psů, včelařský kroužek, nepovinný předmět jezdectví.

Domov mládeže pro žáky ze vzdálenějších míst má k dispozici 101 lůžek ve 2–3lůžkových pokojích, Wi-Fi síť, klubovnu, kuchyňku, samozřejmostí je celodenní stravování a možnost ubytovat si v areálu školy psí mazlíčky.

Čtyřleté denní maturitní obory:

  • 41-41-M/01 Agropodnikání – zaměření Chov koní a zvířat

Získání ŘP na traktor a osobní automobil (zdarma).

Odborné znalosti v oblasti pěstování rostlin a chovu zvířat, chovu koní, využívání mechanizačních prostředků a technologických zařízení, zpracování zemědělských produktů a surovin, ekonomiky, účetnictví.

Vzdělání pro zemědělskou prvovýrobu, podnikatelské činnosti, služby pro zemědělství, zpracovatelský průmysl, plemenářské organizace, nákupní a obchodní organizace jako zástupci při nákupu a prodeji, šlechtitelské a semenářské podniky, pojišťovnictví, ekonomické útvary podniků, státní správu a samosprávu, služby pro rozvoj venkova, péči o krajinu a zeleň, pro provozování agroturistiky.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – zaměření GIS

Odborné znalosti v oblasti ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí a pozemkových úprav.

Vzdělání pro činnosti ve veřejné správě a samosprávě na referátech životního prostředí, v podnikové sféře (průmysl, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství), v institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, na inspekci životního prostředí, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí, pro údržbu, a tvorbu krajiny, případně pro výrobu ekologických výrobků a zařízení.

Tříletý obor zakončený učňovskou zkouškou:

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Získání ŘP na traktor, osobní automobil a případně nákladní automobil a osvědčení na práci s motorovou pilou (zdarma). Stipendium až 500 Kč měsíčně.

Vzdělání pro práce při chovu zvířat a pěstování rostlin, v dopravě, mechanizačních službách, ve zpracovatelském průmyslu, při péči o zeleň, v opravárenských dílnách zemědělské techniky a v agroslužbách.

  • 41-51-H/02 Včelař

Zkrácené studium pro absolventy učebních a maturitních oborů.

Vzdělávání pro chov včel.

Den otevřených dveří: 29.–30. 11. 2019, 24.–25. 1. 2020

logo
nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 654 390–2
info@szesro.cz
www.szesro.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 843547

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 23/14 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 34/12 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
25 33/17   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Zkrácené studium:
Včelař; VYU
41-51-H/02
Výuční list
1 rok
25 1/0   ANO ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 29.–30. 11. 2019 a 24.–25. 1. 2020. Maturitní obory Agropodnikání – chov koní a zvířat, Ekologie a životní prostředí – geoinformační systémy. Učební obory Zemědělec-farmář, Včelař. Možnost získání řidičského oprávnění skupiny T a B, u oboru Agropodnikání a Zemědělec-farmář zdarma. Možnost získat u oboru Zemědělec-farmář řidičské oprávnění skupiny C. Nárok na stipendium u oboru Zemědělec-farmář 300–500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500–3 000 Kč. Kurzy – Kurz pro výkon zemědělských činností, pro seniory Univerzita třetího věku. Celodenní strava 94 Kč.nahoru