Zavřít

Střední škola Kostka s. r. o.

Střední škola Kostka s. r. o.

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

22. 10. 2021, 5. 11. 2021, 6. 11. 2021 vždy 9:00–12:00 hod., 3. 12. 2021, 21. 1. 2022 a 18. 2. 2022 vždy 8:00–16:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Do oboru Gymnázium mají možnost nastoupit žáci po ukončení devátých tříd ZŠ, a to do čtyřletého cyklu. Na obory Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika škola nepořádá talentové zkoušky ani jiné speciální pohovory. Počty přijímaných žáků na všechny obory jsou orientační a mohou být navýšeny. V rámci přijímacího řízení se počítá s konáním jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a M. Podrobná a přesná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. 1. 2022.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1600  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška6 let 30 41/36 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 30 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 31/21 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 30 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Multimediální tvorba a informatika) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 24/16 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 30 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Právo, řízení firem a bankovnictví) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 47/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 30 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 83/40 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 31 200 Kč
Pedagogické lyceum (Hudební a výtvarná umění) 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 15 21/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 30 000 Kč
Pedagogické lyceum (Humanitní studia a psychologie) 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 15 38/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 30 000 Kč
Pedagogické lyceum (Tělesná výchova a sport) 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 15 35/25 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 30 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola Kostka s. r. o.

Škola byla založena v roce 1991. Nabízí absolventům ZŠ tři typy vzdělání – gymnázium s rozšířenou výukou jazyků v šestileté či čtyřleté variantě, školu pedagogiky a tři vzdělávací programy, které vychází z původního ekonomicko-podnikatelského zaměření školy.

Největší soukromá škola v ČR působí ve vlastním moderním areálu v blízkosti centra Vsetína, kde má k dispozici i moderní domov mládeže hotelového typu až pro 160 studentů ve dvou a třílůžkových pokojích, víceúčelovou sportovní halu, jídelnu, auly a další zařízení.

Filozofií školy je výchova osobností. Studenti školy se pravidelně umisťují v odborných, kulturních a sportovních soutěžích na předních místech v ČR. Vedení školy obdrželo za svoji práci nejvyšší krajské i státní vyznamenání.

Škola je mezinárodně certifikována a v rámci odborných programů absolvovalo zahraniční stáže a exkurze již více než 5 600 studentů.

Uchazeči o studium mohou absolvovat tzv. nultý ročník – sérii interaktivních sobotních setkání.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na Fakultě společenských studií ve Vsetíně, která sídlí v areálu školy – www.huni.cz. Žáci mají možnost souběžně studovat umělecké obory na Základní umělecké škole Kostka – www.kostka-umelecka.cz.

Přehled studijních oborů

 • 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků

Výrazně individualizované studium s nadstandardní možností humanitní nebo přírodovědné specializace, připravující na studium VŠ, do kterého se lze zapojit po 7. či 9. třídě ZŠ.

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum ve specializacích
 • Tělesná výchova a sport
 • Hudební a výtvarná umění
 • Humanitní studia a psychologie.

Čtyřletý obor připravující absolventy k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogických, psychologických, uměleckých, sportovních, sociálních, filozofických, medicínských, přírodovědných apod. Absolvent je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • Cestovní ruch, turismus a rekreologie
 • Právo, řízení firem a bankovnictví
 • Žurnalistika, informatika a multimédia

Čtyřletý obor se společným vzdělávacím základem (RVP – Ekonomika a podnikání), který je ve vyšších ročnících rozvíjen v závislosti na zvoleném školním vzdělávacím programu ve specializacích. Absolventi jsou připraveni jak pro další studium na vysokých školách, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních funkcích.

 • 75-31-M/01
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Absolvent je kvalifikovaným učitelem mateřské školy nebo vychovatelem.

logo
Pod Pecníkem 1666, Vsetín
tel.: 571 415 832, 603 810 271
info@kostka-skola.cz
www.kostka-skola.cz
module
Zobrazit více