Zavřít

Střední škola Kostka s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 23. 10. 2020, 6. 11. 2020 a 7. 11. 2020 8:00–14:00 hod., 20. 11. 2020, 4. 12. 2020, 15. 1. 2021, 5. 2. 2021 a 19. 2. 2021 8:00–16:00 hod., nultý ročník 7. 11. 2020, 5. 12. 2020, 16. 1. 2021 a 6. 2. 2021 9:00–12:00 hod.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška6 let 30 30/12 ČJ,M NE ANO
Školné: 28 200 Kč
Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 58/36 ČJ,M NE ANO
Školné: 28 200 Kč
Ekonomika a podnikání (Informační technologie a informační systémy) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 16/10 ČJ,M NE ANO
Školné: 28 200 Kč
Ekonomika a podnikání (Multimediální tvorba a informatika) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M NE ANO
Školné: 28 200 Kč
Ekonomika a podnikání (Právo, řízení firem a bankovnictví) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 39/18 ČJ,M NE ANO
Školné: 28 200 Kč
Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a média) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 0 14/9 ČJ,M NE ANO
Školné: 28 200 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 76/50 ČJ,M ANO NE
Školné: 28 200 Kč
Pedagogické lyceum (Hudební a výtvarná umění) 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 15 22/10 ČJ,M ANO ANO
Školné: 28 200 Kč
Pedagogické lyceum (Humanitní studia a psychologie) 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 15 46/30 ČJ,M ANO ANO
Školné: 28 200 Kč
Pedagogické lyceum (Tělesná výchova a sport) 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 15 21/9 ČJ,M ANO ANO
Školné: 28 200 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola Kostka s. r. o.

Škola byla založena v roce 1991. Nabízí absolventům ZŠ tři typy vzdělání – gymnázium s rozšířenou výukou jazyků v šestileté či čtyřleté variantě, školu pedagogiky a tři vzdělávací programy, které vychází z původního ekonomicko-podnikatelského zaměření školy.

Největší soukromá škola v ČR působí ve vlastním moderním areálu v blízkosti centra Vsetína, kde má k dispozici i moderní domov mládeže hotelového typu až pro 160 studentů ve dvou a třílůžkových pokojích, víceúčelovou sportovní halu, jídelnu, auly a další zařízení.

Filozofií školy je výchova osobností. Studenti školy se pravidelně umisťují v odborných, kulturních a sportovních soutěžích na předních místech v ČR. Vedení školy obdrželo za svoji práci nejvyšší krajské i státní vyznamenání.

Škola je mezinárodně certifikována a v rámci odborných programů absolvovalo zahraniční stáže a exkurze již více než 5 600 studentů.

Uchazeči o studium mohou absolvovat tzv. nultý ročník – sérii interaktivních sobotních setkání.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na Fakultě společenských studií ve Vsetíně, která sídlí v areálu školy www.huni.cz. Žáci mají možnost souběžně studovat umělecké obory na Základní umělecké škole Kostka www.kostka-umelecka.cz.

Přehled studijních oborů

  • 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků

Výrazně individualizované studium s nadstandardní možností humanitní nebo přírodovědné specializace, připravující na studium VŠ, do kterého se lze zapojit po 7. či 9. třídě ZŠ.

  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (Tělesná výchova a sport, Hudební a výtvarná umění, Humanitní studia a psychologie)

Čtyřletý obor připravující absolventy k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogických, psychologických, uměleckých, sportovních, sociálních, filozofických, medicínských, přírodovědných apod. Absolvent je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga.

  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie, Právo, řízení firem a bankovnictví, Multimediální tvorba a informatika)

Čtyřletý obor se společným vzdělávacím základem (RVP Ekonomika a podnikání), který je ve vyšších ročnících rozvíjen v závislosti na zvoleném školním vzdělávacím programu ve specializacích. Absolventi jsou připraveni jak pro další studium na vysokých školách, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních funkcích.

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Absolvent je kvalifikovaným učitelem mateřské školy nebo vychovatelem.

logo
Pod Pecníkem 1666, Vsetín
tel.: 571 415 832, 603 810 271
info@kostka-skola.cz
www.kostka-skola.cz
module
Zobrazit více