Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední škola Kostka s. r. o.

Střední škola Kostka s. r. o.

Dny otevřených dveří

21. 10. 2022, 4. 11. 2022 a 5. 11. 2022 9:00–12:00 hod., 2. 12. 2022, 20. 1. 2023 a 10. 2. 2023 8:00–16:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola nabízí tři typy vzdělání – gymnázium s rozšíř. výukou jazyků v šestileté i čtyřleté variantě, pedagogiku a tři programy ekonom. zaměření. Studenti se pravidelně umisťují v odborných, kulturních a sportovních soutěžích na předních místech v ČR. Vedení školy obdrželo za svoji práci nejvyšší krajské i státní vyznamenání. Škola je testovacím střediskem Mensy ČR, mezinárodně certifikována a zahraniční stáže a exkurze absolvovalo více než 6 200 studentů.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 2000  Kč/měsíc
 • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 30 67/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 33 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 22 37/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 33 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Právo, řízení firem a bankovnictví) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 22 67/31 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 33 000 Kč
Ekonomika a podnikání (Žurnalistika, informatika a multimédia) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 22 39/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 33 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 34 89/34 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 35 400 Kč
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 68 111/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 33 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola Kostka s. r. o.

Škola byla založena v roce 1991. Nabízí absolventům ZŠ tři typy vzdělání – gymnázium s rozšířenou výukou jazyků v šestileté či čtyřleté variantě, školu pedagogiky a tři vzdělávací programy, které vychází z původního ekonomicko-podnikatelského zaměření školy.

Největší soukromá škola v ČR působí ve vlastním moderním areálu v blízkosti centra Vsetína, kde má k dispozici i moderní domov mládeže hotelového typu až pro 160 studentů ve dvou a třílůžkových pokojích, víceúčelovou sportovní halu, jídelnu, auly a další zařízení.

Filozofií školy je výchova osobností. Studenti školy se pravidelně umisťují v odborných, kulturních a sportovních soutěžích na předních místech v ČR. Vedení školy obdrželo za svoji práci nejvyšší krajské i státní vyznamenání.

Škola je mezinárodně certifikována a v rámci odborných programů absolvovalo zahraniční stáže a exkurze již více než 5 700 studentů.

Uchazeči o studium mohou absolvovat tzv. nultý ročník – sérii interaktivních sobotních setkání.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na Fakultě společenských studií ve Vsetíně, která sídlí v areálu školy – www.huni.cz. Žáci mají možnost souběžně studovat umělecké obory na Základní umělecké škole Kostka – www.kostka-umelecka.cz.

Přehled studijních oborů

 • 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků

Výrazně individualizované studium s nadstandardní možností humanitní nebo přírodovědné specializace, do kterého se lze zapojit po 7. či 9. třídě ZŠ, připravující na studium VŠ.

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
 • specializace Tělesná výchova a sport
 • specializace Hudební a výtvarná umění
 • specializace Humanitní studia a psychologie

Čtyřletý obor připravující absolventy k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogických, psychologických, uměleckých, sportovních, sociálních, filozofických, medicínských, přírodovědných apod. Absolvent je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • Cestovní ruch, turismus a rekreologie
 • Právo, řízení firem a bankovnictví
 • Žurnalistika, informatika a multimédia

Čtyřletý obor se společným vzdělávacím základem (RVP – Ekonomika a podnikání), který je ve vyšších ročnících rozvíjen v závislosti na zvoleném školním vzdělávacím programu ve specializacích. Absolventi jsou připraveni jak pro další studium na vysokých školách, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních funkcích.

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Absolvent je kvalifikovaným učitelem mateřské školy nebo vychovatelem.

logo
Pod Pecníkem 1666, Vsetín
tel.: 571 415 832, 603 810 271
info@kostka-skola.cz
www.kostka-skola.cz
module
Zobrazit více