Zavřít

Střední škola Kostka s. r. o.

Střední škola Kostka s. r. o.

Dny otevřených dveří

19. 10. 2023 8:00–16:00 hod., 10. 11. 2023 8:00–16:00 hod., 11. 11. 2023 9:00–12:00 hod., 1. 12. 2023 (8:00–16:00 hod., 19. 1. 2024 8:00–16:00 hod. a 9. 2. 2024 8:00–16:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola nabízí tři typy vzdělání – gymnázium s rozšířenou výukou jazyků v šestileté i čtyřleté variantě, pedagogiku a tři programy ekonomického zaměření. Studenti se pravidelně umisťují v odborných, kulturních a sportovních soutěžích. Vedení školy obdrželo za svoji práci nejvyšší krajské i státní vyznamenání. Škola je testovacím střediskem Mensy ČR, mezinárodně certifikována a zahraniční stáže a exkurze absolvovalo více než 6 400 studentů.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 2000  Kč/měsíc
 • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 30 22/17 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 39 600 Kč
Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 23 46/21 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 39 600 Kč
Ekonomika a podnikání (Právo, řízení firem a bankovnictví) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 23 67/36 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 39 600 Kč
Ekonomika a podnikání (Žurnalistika, informatika a multimédia) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 22 21/9 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 39 600 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 34 60/34 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 41 400 Kč
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 68 93/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 39 600 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola Kostka s. r. o.

Škola byla založena v roce 1991. Nabízí absolventům ZŠ tři typy vzdělání – gymnázium s rozšířenou výukou jazyků v šestileté či čtyřleté variantě, školu pedagogiky a tři vzdělávací programy, které vychází z původního ekonomicko-podnikatelského zaměření školy.

Největší soukromá škola v ČR působí ve vlastním moderním areálu v blízkosti centra Vsetína, kde má k dispozici i moderní domov mládeže hotelového typu až pro 160 studentů ve dvou a třílůžkových pokojích, víceúčelovou sportovní halu, jídelnu, auly a další zařízení.

Filozofií školy je výchova osobností. Studenti školy se pravidelně umisťují v odborných, kulturních a sportovních soutěžích na předních místech v ČR. Vedení školy obdrželo za svoji práci nejvyšší krajské i státní vyznamenání.

Škola je mezinárodně certifikována a v rámci odborných programů absolvovalo zahraniční stáže a exkurze již více než 5 700 studentů.

Uchazeči o studium mohou absolvovat tzv. nultý ročník – sérii interaktivních sobotních setkání.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na Fakultě společenských studií ve Vsetíně, která sídlí v areálu školy – www.huni.cz. Žáci mají možnost souběžně studovat umělecké obory na Základní umělecké škole Kostka – www.kostka-umelecka.cz.

Přehled studijních oborů

 • 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků

Výrazně individualizované studium s nadstandardní možností humanitní nebo přírodovědné specializace, do kterého se lze zapojit po 7. či 9. třídě ZŠ, připravující na studium VŠ.

 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum ve specializacích
 • Tělesná výchova a sport
 • Hudební a výtvarná umění
 • Humanitní studia a psychologie.

Čtyřletý obor připravující absolventy k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogických, psychologických, uměleckých, sportovních, sociálních, filozofických, medicínských, přírodovědných apod. Absolvent je kvalifikován pro práci asistenta pedagoga.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 • Cestovní ruch, turismus a rekreologie
 • Právo, řízení firem a bankovnictví
 • Žurnalistika, informatika a multimédia

Čtyřletý obor se společným vzdělávacím základem (RVP – Ekonomika a podnikání), který je ve vyšších ročnících rozvíjen v závislosti na zvoleném školním vzdělávacím programu ve specializacích. Absolventi jsou připraveni jak pro další studium na vysokých školách, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních funkcích.

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Absolvent je kvalifikovaným učitelem mateřské školy nebo vychovatelem.

logo
Pod Pecníkem 1666, Vsetín
tel.: 571 415 832, 603 810 271
info@kostka-skola.cz
www.kostka-skola.cz
module
Zobrazit více