Zavřít

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Dny otevřených dveří

22. 10. 2021 8:00–16:00 hod., 26. 11. 2021 15:00–17:30 hod., 27. 11. 2021 8:00–12:00 hod., 14. 1. 2022 15:00–17:30 hod. a 28. 1. 2022 8:00–16:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Žáci mohou během studia absolvovat odborné kurzy (barmanský, baristický, flairový, sommelierský, Autodesk Academia Design), navštěvovat volnočasové kroužky (technický, kybernetický, vývojářský, modelářský, mechatroniky aj.), folklorní soubor Průmyslovjan nebo se věnovat sportovním aktivitám (florbal, ping-pong, vlastní posilovna).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, ŠJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství (Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby) 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 59/28 Statistika ČJ, M NE NE
Elektrotechnika (Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 76/53 Statistika ČJ, M ANO NE
Praktická sestra (Praktická sestra) 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 90 129/89 Statistika ČJ, M ANO NE
Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 71/41 Statistika ČJ, M ANO NE
Cukrář (Cukrář pro výrobu) 29-54-H/01 Výuční list3 roky 24 48/20 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Číšník – barman, servírka – barmanka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 25 24/11 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 20 10/7 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník pro pohostinství) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 18/10 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání. Je přidruženou školou UNESCO, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členem AutoDesk Academia programu, Místním centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje. Škola se pravidelně zapojuje do regionálních, celostátních i evropských projektů.

Školu tvoří komplex šesti budov včetně vlastní tělocvičny, jídelny a školních dílen. Sídlo školy se nachází v centru města Uherské Hradiště, 5 minut pěší chůze od autobusového i vlakového nádraží. Žáci se vzdělávají v moderních a kvalitně vybavených učebnách. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Žáci dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, při státní maturitní zkoušce, jednotných závěrečných zkouškách a také v celostátních kolech odborných soutěží ve všech segmentech vzdělávání – technickém, gastronomickém a zdravotnickém. Absolventi školy nachází široké uplatnění jak při dalším studiu na vysoké škole, tak na trhu práce.

Vzdělávací nabídku tvoří obory s technickým, gastronomickým a zdravotnickým zaměřením.

Studijní obory:

 • 23-41-M/01 Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
 • 53-41-M/03 Praktická sestra
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Učební obory:

 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství
 • 65-51-H/01 Číšník-barman, servírka-barmanka
 • 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu

Dny otevřených dveří:

 • Pátek 22. 10. 2021 8.00 až 16.00 hod.
 • Pátek 26. 11. 2021 15.00 až 17.30 hod.
 • Sobota 27. 11. 2021 8.00 až 12.00 hod.
 • Pátek 14. 1. 2022 15.00 až 17.30 hod.
 • Pátek 28. 1. 2022 8.00 až 16.00 hod.

Možná je také individuální návštěva školy po předchozí telefonické domluvě na tel. 572 433 914.

logo
Kollárova 617, Uherské Hradiště
tel.: 572 433 911
ssphz@ssphzuh.cz
www.ssphzuh.cz
Zobrazit více