Zavřít

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 16. 10. 2020 8:00–16:00 hod., 27. 11. 2020 15:00–17:30 hod., 28. 11. 2020 8:00–12:00 hod., 8. 1. 2021 15:00–17:30 hod. a 5. 2. 2021 8:00–16:00 hod. Žáci mohou během studia absolvovat odborné kurzy (barmanský, baristický, flairový, sommelierský, Projektové řízení, Autodesk Academia Design, AMiTsys Expert) a volnočasové kroužky (technický, kybernetický, vývojářský, modelářský, mechatronika, první pomoci, Junior Achievement aj.). Vzdělávání dospělých viz webové stránky – Celoživotní učení.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, ŠJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství (Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby) 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 74/43 ČJ,M NE NE
Elektrotechnika (Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 77/45 ČJ,M ANO NE
Praktická sestra (Praktická sestra) 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 60 120/57 ČJ,M ANO NE
Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 108/58 ČJ,M ANO NE
Cukrář (Cukrář pro výrobu) 29-54-H/01 Výuční list3 roky 24 35/16 ANO NE
Kuchař-číšník (Číšník – barman, servírka – barmanka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 25 34/17 ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 20 20/8 ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník pro pohostinství) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 15/7 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání. Je přidruženou školou UNESCO, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členem AutoDesk Academia programu, Místním centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje. Škola se pravidelně zapojuje do regionálních, celostátních i evropských projektů.

Školu tvoří komplex šesti budov včetně vlastní tělocvičny, jídelny a školních dílen. Sídlo školy se nachází v centru města Uherské Hradiště, 5 minut pěší chůze od autobusového i vlakového nádraží. Žáci se vzdělávají v moderních a kvalitně vybavených učebnách. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Žáci dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, při státní maturitní zkoušce, jednotných závěrečných zkouškách a také v celostátních kolech odborných soutěží ve všech segmentech vzdělávání – technickém, gastronomickém a zdravotnickém. Absolventi školy nachází široké uplatnění jak při dalším studiu na vysoké škole, tak na trhu práce.

Vzdělávací nabídku tvoří obory s technickým, gastronomickým a zdravotnickým zaměřením.

Studijní obory

 • 23-41-M/01 Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
 • 53-41-M/03 Praktická sestra
 • 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Učební obory

 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství
 • 65-51-H/01 Číšník-barman, servírka-barmanka
 • 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu

Dny otevřených dveří

 • pátek 16. 10. 2020 8.00 až 16.00 hod.
 • pátek 27. 11. 2020 15.00 až 17.30 hod.
 • sobota 28. 11. 2020 8.00 až 12.00 hod.
 • pátek 8. 1. 2021 15.00 až 17.30 hod.
 • pátek 5. 2. 2021 8.00 až 16.00 hod.

Možná je také individuální návštěva školy po předchozí telefonické domluvě na tel. 572 433 914.

logo
Kollárova 617, Uherské Hradiště
tel.: 572 433 911
ssphz@ssphz-uh.cz
www.ssphzuh.cz
Zobrazit více