Zavřít

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 9. a 10. 10. 2020, 6. a 7. 11. 2020, 4. a 5. 12. 2020, 8. a 9. 1. 2021 a 5. a 6. 2. 2021 vždy v pá 12:00–16:00 hod. a so 8:00–12:00 hod., prohlídka školy je možná i mimo DOD po telefonické domluvě. Ubytování a stravování je zajištěno v DM asi 300 m od školy. Škola pořádá přípravné kurzy k př. zkouškám. Nově nabízíme workshopy a semináře v oblasti potravinářství, životního prostředí, ekologie a odpadového hospodářství pro žáky a učitle ZŠ. Jsme škola s více jak stoletou tradicí nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství. Profilové předměty – chemie, biologie a mikrobiologie (s lab. cvičeními), biochemie a technologie potravin. Součástí učebních plánů jsou praxe a stáže v ČR i zahraničí (Francie, Itálie).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1350  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technologie potravin 29-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 17 18/16 ČJ,M ANO NE
Analýza potravin 29-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 17 31/18 ČJ,M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je jediná škola tohoto zaměření v České republice. Nabídka studia zahrnuje obory maturitního studia, obory vyššího odborného studia i studium bakalářské.

Škola byla založena již v roce 1902. Od založení je kladen značný důraz na ucelenost vzdělání – široké teoretické základy mnoha přírodovědných disciplín doplněné praktickými dovednostmi.

Studijní plány obsahují všeobecně vzdělávací předměty a podle zaměření studijního oboru profilové odborné předměty.

Absolvování školy dává možnost uplatnění v oblastech přípravy surovin, výroby potravin, marketingu a kontroly potravinářských výrobků. Absolventi se dobře uplatní i v oblasti obchodní a při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Značná část absolventů pokračuje ve studiu ve VOŠ potravinářské v tříletém denním nebo čtyřletém kombinovaném vyšším odborném studiu oboru „Potravinářství“. Studium je zakončeno absolutoriem a přiznáním titulu „DiS.“. Bakalářské studium programu „Chemie a technologie potravin“ je realizováno společně s FT UTB ve Zlíně.

Pro zajištění praktické výuky je v prostorách školy vybudován školní poloprovoz. Souběžně je praxe vyučována i v potravinářských závodech a laboratořích v okolí sídla školy, individuální praxe ve všech regionech ČR a vybraní žáci i v zahraničí.

Maturitní obory pro absolventy ZŠ

  • 29-41-M/01 Technologie potravin
  • 29-42-M/01 Analýza potravin

Denní forma studia, délka 4 roky.

Ubytování a stravování je zajištěno v DM v sousedství školy. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny na webu školy. Prohlídka školy je možná kdykoli po předběžné telefonické domluvě.

Absolvování školy dává dobré možnosti uplatnění ve firmách (či státní správě) orientovaných nejen do oblasti výroby a kontroly potravin, ale také životního prostředí, ekologie, odpadového hospodářství, hromadného stravování nebo služeb.

logo
Štěchovice 4176, Kroměříž
tel.: 573 334 936
info@vospaspsm.cz
www.potravinarska-skola.cz
Zobrazit více