Zavřít

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Dny otevřených dveří

8. a 9. 10. 2021, 5. a 6. 11. 2021, 3. a 4. 12. 2021, 7. a 8. 1. 2022, 18. a 19. 2. 2022, vždy v pá 12:00–16:00 hod. a so 8:00–12:00 hod. Prohlídka školy je možná i mimo DOD po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování a stravování je zajištěno v DM asi 300 m od školy. Škola pořádá přípravné kurzy k př. zkouškám. Jsme škola s více jak stoletou tradicí nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství. Profilové předměty – chemie, biologie a mikrobiologie (s lab. cvičeními), biochemie a technologie potravin. Součástí učebních plánů jsou praxe a stáže v ČR i zahraničí (Francie, Itálie).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1350  Kč/měsíc
  • Stravování 750 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technologie potravin 29-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 9/6 Statistika ČJ, M ANO NE
Analýza potravin 29-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 31/24 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je jediná škola tohoto zaměření v České republice. Nabídka studia zahrnuje obory maturitního studia, obory vyššího odborného studia i studium bakalářské.

Škola byla založena již v roce 1902. Od založení je kladen značný důraz na ucelenost vzdělání – široké teoretické základy mnoha přírodovědných disciplín doplněné praktickými dovednostmi.

Studijní plány obsahují všeobecně vzdělávací předměty a podle zaměření studijního oboru profilové odborné předměty.

Absolvování školy dává možnost uplatnění v oblastech přípravy surovin, výroby potravin, marketingu a kontroly potravinářských výrobků. Absolventi se dobře uplatní i v oblasti obchodní a při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Značná část absolventů pokračuje ve studiu ve VOŠ potravinářské v tříletém denním nebo čtyřletém kombinovaném vyšším odborném studiu oboru „Potravinářství“. Studium je zakončeno absolutoriem a přiznáním titulu „DiS.“. Bakalářské studium programu „Chemie a technologie potravin“ je realizováno společně s FT UTB ve Zlíně.

Pro zajištění praktické výuky je v prostorách školy vybudován školní poloprovoz. Souběžně je praxe vyučována i v potravinářských závodech a laboratořích v okolí sídla školy, individuální praxe ve všech regionech ČR a vybraní žáci i v zahraničí.

MATURITNÍ OBORY PRO ABSOLVENTY ZŠ:

  • 29-41-M/01 Technologie potravin
  • 29-42-M/01 Analýza potravin
  • denní – 4 roky

Ubytování a stravování je zajištěno v DM v sousedství školy. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny na webu školy www.potravinarska-skola.cz. Prohlídka školy je možná kdykoli po předběžné telefonické domluvě.

Absolvování školy dává dobré možnosti uplatnění ve firmách (či státní správě) orientovaných nejen do oblasti výroby a kontroly potravin, ale také životního prostředí, ekologie, odpadového hospodářství, hromadného stravování nebo služeb.

logo
Štěchovice 4176, Kroměříž
tel.: 573 334 936
info@vospaspsm.cz
www.potravinarska-skola.cz
Zobrazit více