Zavřít

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Dny otevřených dveří

6.–7. 10. 2023, 3.–4. 11. 2023, 1.–2. 12. 2023, 12.–13. 1. 2024 a 9.–10. 2. 2024 vždy v pátek 12:00–16:00 hod. a sobotu 8:00–12:00 hod. Prohlídka školy je možná i mimo DOD po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Jsme škola s více jak stoletou tradicí nabízející maturitní a vyšší odborné ivzdělávání profilované do oblasti potravinářství. Profilové předměty – analytická chemie a mikrobiologie (s laboratorními cvičeními), biochemie a technologie potravin. Součástí učebních plánů jsou různé formy praxe a stáže v ČR i zahraničí (Francie, Itálie, Slovensko).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 968 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technologie potravin 29-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 15/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Analýza potravin 29-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 43/30 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je jediná škola tohoto zaměření v České republice a v celé střední Evropě. Aktuální nabídka studia zahrnuje obory maturitního a vyššího odborného studia.

Škola byla založena již v roce 1902. Od počátku je kladen značný důraz na ucelenost vzdělání – široké teoretické základy mnoha přírodovědných disciplín doplněné praktickými dovednostmi.

Studijní plány obsahují všeobecně vzdělávací předměty a podle zaměření studijního oboru profilové odborné předměty.

Absolvování školy dává možnost uplatnění v oblastech přípravy surovin, výroby bezpečných potravin, marketingu a kontroly potravinářských výrobků. Absolventi se dobře uplatní i v oblasti obchodní a při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Část absolventů pokračuje ve studiu ve VOŠ potravinářské v tříletém denním nebo čtyřletém kombinovaném vyšším odborném studiu oboru „Potravinářství“. Studium je zakončeno absolutoriem a přiznáním titulu „DiS.“. Další absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách, případně nalézají velmi dobré uplatnění přímo v praxi. Pro zajištění praktické výuky je v prostorách školy vybudován školní poloprovoz, který zahrnuje školní minimlékárnu a také další potravinářské sekce, kde mají žáci možnost zdokonalit své praktické dovednosti. Souběžně je praxe vyučována i v potravinářských závodech a laboratořích v okolí sídla školy, individuální praxe ve všech regionech ČR a vybraní žáci i v zahraničí v partnerských institucích ve Francii a na Slovensku.

Maturitní obory pro absolventy ZŠ (denní – čtyři roky)

  • 29-41-M/01 Technologie potravin
  • 29-42-M/01 Analýza potravin

Ubytování a stravování je zajištěno v DM v sousedství školy. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny na webových stránkách školy. Prohlídka školy je možná kdykoli po předběžné telefonické domluvě.

Absolvování školy dává dobré možnosti uplatnění ve firmách (či státní správě) orientovaných nejen do oblasti výroby a kontroly potravin, ale také chemie životního prostředí, ekologie, odpadového hospodářství a gastronomie.

logo
Štěchovice 4176/14a, Kroměříž
tel.: 573 334 936
info@potravinarska-skola.cz
www.potravinarska-skola.cz
Zobrazit více