Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Poštovní adresa: Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž
ukázat na mapě
Ředitel: Mgr. Ing. Michal Pospíšil  Telefon: 573 334 937
Kontakt: Ing. Zita Bastlová, DiS.  Telefon: 573 334 936
Email: info@vospaspsm.cz
WWW: www.potravinarska-skola.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1350 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 47935936
REDIZO: 600015106

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je jediná škola tohoto zaměření v České republice. Nabídka studia zahrnuje obory maturitního studia, obory vyššího odborného studia i studium bakalářské.

Škola byla založena již v roce 1902. Od založení je kladen značný důraz na ucelenost vzdělání – široké teoretické základy mnoha přírodovědných disciplín doplněné praktickými dovednostmi.

Studijní plány obsahují všeobecně vzdělávací předměty a podle zaměření studijního oboru profilové odborné předměty.

Absolvování školy dává možnost uplatnění v oblastech přípravy surovin, výroby potravin, marketingu a kontroly potravinářských výrobků. Absolventi se dobře uplatní i v oblasti obchodní a při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Značná část absolventů pokračuje ve studiu ve VOŠ potravinářské v tříletém denním nebo čtyřletém kombinovaném vyšším odborném studiu oboru „Potravinářství“. Studium je zakončeno absolutoriem a přiznáním titulu „DiS.“. Bakalářské studium programu „Chemie a technologie potravin“ je realizováno společně s FT UTB ve Zlíně.

Pro zajištění praktické výuky je v prostorách školy vybudován školní poloprovoz. Souběžně je praxe vyučována i v potravinářských závodech a laboratořích v okolí sídla školy, individuální praxe ve všech regionech ČR a vybraní žáci i v zahraničí.

Maturitní obory pro absolventy ZŠ

  • 29-41-M/01 Technologie potravin
  • 29-42-M/01 Analýza potravin
  • denní – 4 roky

Ubytování a stravování je zajištěno v DM v sousedství školy. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny na webu školy. Prohlídka školy je možná kdykoli po předběžné telefonické domluvě.

Absolvování školy dává dobré možnosti uplatnění ve firmách (či státní správě) orientovaných nejen do oblasti výroby a kontroly potravin, ale také životního prostředí, ekologie, odpadového hospodářství, hromadného stravování nebo služeb.

logo
Štěchovice 4176, Kroměříž
tel.: 573 334 936
info@vospaspsm.cz
www.potravinarska-skola.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102531021

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technologie potravin
29-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 10/5 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Analýza potravin
29-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 17/8 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 11. a 12. 10. 2019, 8. a 9. 11. 2019, 6. a 7. 12. 2019, 10. a 11. 1. 2020, 7. a 8. 2. 2020, vždy pá 12:00–16:00 hod. a so 8:00–12:00 hod., prohlídka školy je možná i mimo DOD po telefonické domluvě. Ubytování a stravování je zajištěno v DM asi 300 m od školy. Škola pořádá přípravné kurzy k př. zkouškám. Nabízíme workshopy a semináře v oblasti potravinářství, životního prostředí, ekologie a odpadového hospodářství pro žáky a učitele ZŠ. Jsme škola s více jak stoletou tradicí nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství. Profilové předměty – chemie, biologie a mikrobiologie (s lab. cvičeními), biochemie a technologie potravin. Součástí učebních plánů jsou praxe v ČR i zahraničí (Francie, Itálie).nahoru