Zavřít

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 19. 11. 2020, 4. 12. 2020, 5. 12. 2020, 8. 1. 2021, 9. 1. 2021 a 21. 1. 2021. Kritéria pro přijetí – výsledky z testu ČJ, M, prospěch z 1. pol. 9. třídy a z 1. a 2. pol. 8. třídy ZŠ, chování z 1. pol. 9. třídy a z 1. a 2. pol. 8. třídy ZŠ. Bezbariérový přístup. Stravování poskytuje jídelna ZŠ Zachar, ubytování poskytují domovy mládeže středních škol v Kroměříži. Vzdělávání pro dospělé – Zdravotnický asistent, studium 2x týdně, délka studia 5 let. Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit. Ve škole působí Centrum zdraví, které nabízí žákům příležitost uplatnit odborné znalosti a dovednosti v zajímavých programech péče o zdraví.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1350  Kč/měsíc
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 119/60 ČJ,M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole