Zavřít

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 12/12 Statistika ČJ, M ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 16 16/15 Statistika ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 15 12/12 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 14/13 Statistika ANO ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 13/12 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

SOŠ Jana Tiraye zahájila výuku v roce 1999, zřizovatelem školy je Město Velká Bíteš, je státní školou, školné se neplatí. V současné době škola připravuje absolventy především pro firmy a organizace v regionu. Aktualizuje vzdělávací nabídky v souvislosti s potřebami trhu práce.

Škola nabízí tyto obory

Maturitní obor

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium, zakončené státní maturitní zkouškou.

Tříleté obory vzdělání

  • 29-54-H/01 Cukrář
  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
  • 69-51-H/01 Kadeřník
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Tříleté denní studium, zakončené závěrečnou zkouškou.

Úspěšní absolventi získávají výuční list.

Teoretické vyučování probíhá v budově školy.

Odbornou praxi žáci vykonávají v moderně zařízených učebnách školy a na smluvních pracovištích u firem a podnikatelských subjektů ve Velké Bíteši a okolí. Nejvýznamnějšími partnery školy jsou První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., která disponuje moderním střediskem praktického vyučování, a Sanborn a. s. Velké Meziříčí. Obě firmy garantují absolventům po vyučení zaměstnání a další výhody. Škola spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, s Asociací kadeřníků, kuchařů-číšníků a cukrářů. Každoročně bývá škola oceňována Hospodářskou komorou ČR Čestným uznáním za vysokou úroveň praktické přípravy žáků. Žáci SOŠ Jana Tiraye se pravidelně účastní odborných soutěží, kde opakovaně dosahují velmi dobrých výsledků. Škola je zapojena do organizace zahraničních stáží v rámci projektu Erasmus+.

Jste srdečně zváni na den otevřených dveří, a to v termínu: 7. 12. 2023 od 9.00 do 17.00 hod.

logo
Tyršova 239, Velká Bíteš
tel.: 566 789 511
info@sosbites.cz
www.sosbites.cz

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

module
Zobrazit více