Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Dny otevřených dveří

Pracoviště Studentská (obory M) 22. 11. 2023, 25. 11. 2023 a 17. 1. 2024. Pracoviště Strojírenská (obory L a H) 9. 11. 2023, 6. 12. 2023, 9. 12. 2023, 26. 1. 2024 a 1. 5. 2024.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola patří k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Výuka vystavěna na spolupráci s prům. praxí, VŠ, dodavateli prům. technologií a PLM/BIM softwaru. Je tvůrcem vzdělávání v oblasti CAD technologií s národní garancí v rámci projektu SIPVZ, podílí se na popularizaci technických oborů a tvorbě učebnic, je držitelem významných licenčních modelů, poskytuje na 50 produktů společností Autodesk a Microsoft zdarma svým žákům. Žáci se zúčastňují soutěží a výstav po celém světě, využívají program mezinár. stáží Erasmus+.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 72/45 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 82/63 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 79/46 Statistika ČJ, M ANO ANO
Technická zařízení budov 36-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 38/37 Statistika ČJ, M ANO ANO
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 73/45 Statistika ČJ, M NE ANO
Technik modelových zařízení 21-44-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 4/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 31/31 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Mechatronika a automatizace, elektrická zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 50 63/50 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 21/21 Statistika ČJ, M ANO ANO
Modelář 21-53-H/01 Výuční list 3 roky 30 7/7 Statistika ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 10/10 Statistika ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 8/8 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 12/12 Statistika ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 38/38 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Modelář; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 21-53-H/01 Výuční list 3 roky 20 1/1 Statistika ANO NE
Strojní mechanik; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 10/10 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 20 2/2 Statistika ANO ANO
Elektrikář; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 36/31 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Škola patří k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Výuka je vystavěna na spolupráci s průmyslovou praxí, VŠ, dodavateli průmyslových technologií a PLM/BIM softwaru. Škola je tvůrcem vzdělávání v oblasti CAx technologií s národní garancí v rámci projektu SIPVZ. Podílí se na popularizaci technických oborů a tvorbě učebnic, vlastní více jak 350 pracovních stanic vybavených licencemi odborného softwaru s možností sdílení dat na DM, je držitelem významných licenčních modelů a poskytuje bezmála 50 produktů společností Autodesk a Microsoft zdarma svým žákům. Zapojuje se do grantových projektů, spolupracovala se školami v Anglii, Severním Irsku, Itálii, Rakousku, Španělsku, Maďarsku a USA. Žáci se zúčastnili soutěží a výstav po celém světě, využívají program mezinárodních stáží Erasmus+. Škola má kvalitně vybavené laboratoře, provozuje 3D tiskárny a skenery, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní kameru, CNC obráběcí stroje, učebnu pro průmysl 4.0. Je držitelem ocenění E-Learning Awards a působí při ní centrum Autodesk Academia. Areály školy zahrnují vzdělávací pracoviště, dílny, atletické hřiště, tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, jídelnu, budovy domova mládeže a nově sportovní halu.

Obory denního středoškolského studia ukončené maturitní zkouškou (M)

 • 23-41-M/01 Strojírenství

Obor vychovává středoškolsky vzdělané odborníky pro oblast strojírenství s technickým přehledem, jazykovými znalostmi a znalostmi odborného vývojového PLM software.

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Absolvent se orientuje v administrativní činnosti a v oblasti technicko-ekonomické. Obor je doplněn studiem dvou cizích jazyků.

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika

Obor, jehož žáci se od třetího ročníku specializují na Automatizaci, Počítače nebo Robotiku.

 • 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Základ oboru je vystavěn na znalostech vytápění, vzduchotechniky, zásobování médii řešených pomocí BIM software.

 • 18-20-M/01 Informační technologie

Nový studijní obor je postaven na tradici výuky ICT na škole, špičkovém hardware a software vybavení. Absolvent získá znalosti z oblastí technického zázemí informačních technologií a vývojových aplikací.

Obory denního středoškolského studia ukončené maturitní zkouškou (L)

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Absolventi ovládají programování, seřizování a obsluhování moderních NC a CNC obráběcích strojů a mohou najít uplatnění i v technické přípravě výroby. Obsluha vstřikovacích lisů a výroba forem pro vstřikování.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Absolventi ovládají sestavovat a opravovat elektronická a elektrická zařízení, programovat a seřizovat PLC automaty. Ve 4. ročníku se specializují na mechatroniku a automatizaci nebo elektrická zařízení.

 • 21-44-L/01 Technik modelových zařízení

Absolventi se zaměřují na výrobu a opravy modelových zařízení především ze dřeva, plastů a kovů a výrobu modelového zařízení na CNC obráběcích strojích, včetně tvorby programu, tisku modelových zařízení pomocí 3D tiskáren a skenerů.

 • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Absolventi jsou připraveni pro oblast instalatérství, elektroinstalací, montáže technologií obnovitelných zdrojů a mají částečné znalosti a dovednosti z oblasti strojírenství. Dále získají svářečský průkaz pro svařování plastů a svařování plamenem.

Žáci maturitních oborů „L“ po 3. ročníku mohou požádat o složení závěrečné zkoušky oboru „H“, získají výuční list a pokračují dále ve studiu 4. ročníku. Týká se oborů vzdělání mechanik seřizovač – obráběč kovů, mechanik elektrotechnik – elektrikář, technik modelových zařízení – modelář.

Obory denního středoškolského studia s výučním listem

 • 21-53-H/01 Modelář

Absolventi ovládají výrobu a opravy modelových zařízení ze dřeva, kovů a plastických hmot.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

Absolventi disponují kompetencemi především ručního zpracování kovů a v průběhu studia absolvují svářečský kurz. V průběhu studia získají znalosti ze seřizování, obsluhy, údržby a montáže strojů.

 • 23-52-H/01 Nástrojař

Absolventi k výkonu svého povolání ovládají všechny operace potřebné pro nástrojárny strojírenských firem. V průběhu studia absolvují svářečský kurz. Za dobu studia získají znalosti z výroby nástrojů, forem a jejich seřizování, nástroje pro plošné a objemové tváření.

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Absolventi získají dovednosti při práci nejen s klasickými obráběcími stroji, ale i s CNC obráběcími stroji a také se seznámí s moderními nekonvenčními technologiemi obrábění.

 • 26-51-H/01 Elektrikář

Absolventi se uplatní především jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, včetně domovních instalací a elektrických prvků pro moderní dům.

Dálková forma vzdělávání ukončená závěrečnou zkouškou – výuční list

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 21-53-H/01 Modelář

Přijetí do vyššího ročníku závisí na předchozím vzdělání.

logologo
Studentská 1, Žďár nad Sázavou
tel.: 566 651 211
tel.: 566 651 281 (domov mládeže)
posta@spszr.cz
www.spszr.cz
Zobrazit více