Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

20. 11. 2021, 24. 11. 2021 a 12. 1. 2022 pracoviště Studentská, 11. 11. 2021, 8. 12. 2021, 11. 12. 2021, 14. 1. 2022 a 1. 5. 2022 pracoviště Strojírenská.
Zobrazit více

Doplňující informace

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou obhájila certifikát kvality vzdělávání ISO 9001. Je školou s dlouholetou tradicí s regionálním charakterem a stabilizovanou vzdělávací nabídkou. Předností školy je přizpůsobení výuky potřebám budoucích zaměstnavatelů, prostupnost v průběhu studia s možností přestupu mezi učebními a studijními obory a uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 1580 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 76/48 Statistika ČJ, M ANO ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 55/45 Statistika ČJ, M ANO ANO
Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 80/48 Statistika ČJ, M ANO ANO
Technická zařízení budov 36-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 35/34 Statistika ČJ, M ANO ANO
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 58/46 Statistika ČJ, M ANO ANO
Technik modelových zařízení 21-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky ČJ, M ANO ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Maturitní zkouška4 roky ČJ, M ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik (Mechatronika a automatizace, elektrická zařízení) 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky ČJ, M ANO ANO
Modelář 21-53-H/01 Výuční list3 roky ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Dálkové studium:
Modelář; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 21-53-H/01 Výuční list3 roky ANO NE
Strojní mechanik; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 23-51-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Obráběč kovů; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 23-56-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Elektrikář; Dálková; DZŠ,SVB,VYU,MAT 26-51-H/01 Výuční list3 roky ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky ANO ANO

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Škola patří k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Výuka je vystavěna na spolupráci s průmyslovou praxí, VŠ, dodavateli průmyslových technologií a PLM/BIM softwaru. Škola je tvůrcem vzdělávání v oblasti CAx technologií s národní garancí v rámci projektu SIPVZ. Podílí se na popularizaci technických oborů a tvorbě učebnic, vlastní více jak 300 pracovních stanic vybavených licencemi odborného softwaru s možností sdílení dat na DM, je držitelem významných licenčních modelů a poskytuje bezmála 50 produktů společností Autodesk a Microsoft zdarma svým žákům. Zapojuje se do grantových projektů, spolupracovala se školami v Severním Irsku, Itálii, Rakousku a USA. Žáci se zúčastnili soutěží a výstav po celém světě. Škola má kvalitně vybavené laboratoře, provozuje 3D tiskárnu, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní kameru, CNC obráběcí stroje. Je držitelem ocenění E-Learning Awards a působí při ní centrum Autodesk Academia. Žáci školy se umístili mezi deseti nejlepšími školami ve státních maturitách. Areály školy zahrnují vzdělávací pracoviště, dílny, atletické hřiště, tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, jídelnu a budovy domova mládeže.

OBORY DENNÍHO STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

 • Strojírenství 23-41-M/01

Obor vychovává středoškolsky vzdělané odborníky pro oblast strojírenství s technickým přehledem, jazykovými znalostmi a znalostmi odborného vývojového PLM software.

 • Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Absolvent se orientuje v administrativní činnosti a v oblasti technicko-ekonomické. Obor je doplněn studiem dvou cizích jazyků.

 • Elektrotechnika 26-41-M/01

Obor, jehož žáci se od třetího ročníku specializují na Automatizaci nebo Informační technologie.

 • Technická zařízení budov 36-45-M/01

Základ oboru je vystavěn na znalostech vytápění, vzduchotechniky, zásobování médii řešených pomocí BIM software.

 • Informační technologie 18-20-M/01

Nový studijní obor je postaven na tradici výuky ICT na škole, špičkovém hardware a software vybavení. Absolvent získá znalosti z oblastí technického zázemí informačních technologií a vývojových aplikací.

OBORY VYŠŠÍHO STUDIA UKONČENÉ ABSOLUTORIEM S TITULEM DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA:

Podmínkou přijetí je ukončení střední školy maturitní zkouškou. Benefitem studia je dlouhodobá praxe v oboru.

 • Informační technologie ve strojírenství 26-47-N/03

Obor využívá špičkové digitální PLM/BIM technologie. Absolventi pracují v předvýrobních a výrobních útvarech průmyslových podniků a firem.

 • Automatizace a informatika 26-41-N/03

Obor je vystavěn na špičkovém vybavení školy v oblasti Automatizace a ICT technologií. Absolventi získají znalosti z oblasti elektronických prvků, měřicích přístrojů a moderního softwaru.

 • Ekonomika strojírenství 64-31-N/06

Absolvent může po krátkém zapracování zastávat vedoucí funkce v technicko-ekonomické oblasti.

OBORY DENNÍHO STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

 • Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Absolventi ovládají programování, seřizování a obsluhování moderní NC a CNC obráběcí stroje a může najít uplatnění i v technické přípravě výroby. Obsluha vstřikovacích lisů a výroba forem pro vstřikování.

 • Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Absolventi ovládají sestavovat a opravovat elektronická a elektrická zařízení, programovat a seřizovat PLC automaty. Ve 4. ročníku se specializují na mechatroniku a automatizaci nebo elektrická zařízení.

 • Technik modelových zařízení 21-44-L/01

Absolventi se zaměřují na výrobu a opravy modelových zařízení především ze dřeva, plastů a kovů a výrobu modelového zařízení na CNC obráběcích strojích, včetně tvorby programu, tisku modelových zařízení pomocí 3D tiskáren a skenerů.

 • Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01

Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, ovládat montáž a výrobu lisovacích forem.

Žáci maturitních oborů „L“ po 3. ročníku mohou požádat o složení závěrečné zkoušky oboru „H“, získají výuční list a pokračují dále ve studiu 4. ročníku. Týká se oborů vzdělání mechanik seřizovač – obráběč kovů, mechanik elektrotechnik – elektrikář, technik modelových zařízení – modelář, mechanik strojů a zařízení – nástrojař nebo strojní mechanik.

OBORY DENNÍHO STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA S VÝUČNÍM LISTEM:

 • Modelář 21-53-H/01

Absolventi ovládají výrobu a opravy modelových zařízení ze dřeva, kovů a plastických hmot.

 • Strojní mechanik 23-51-H/01

Absolventi disponují kompetencemi především ručního zpracování kovů a v průběhu studia absolvují svářečský kurz. V průběhu studia získají znalosti ze seřizování, obsluhy, údržby a montáže strojů.

 • Nástrojař 23-52-H/01

Absolventi k výkonu svého povolání ovládají všechny operace potřebné pro nástrojárny strojírenských firem. V průběhu studia absolvují svářečský kurz. Za dobu studia získají znalosti z výroby nástrojů, forem a jejich seřizování, nástroje pro plošné a objemové tváření.

 • Obráběč kovů 23-56-H/01

Absolventi získají dovednosti při práci nejen s klasickými obráběcími stroji, ale i s CNC obráběcími stroji a také se seznámí s moderními nekonvenčními technologiemi obrábění.

 • Elektrikář 26-51-H/01

Absolventi se uplatní především jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, včetně domovních instalací a elektrických prvků pro moderní dům.

DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÁ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU – VÝUČNÍ LIST:

 • Strojní mechanik 23-51-H/01
 • Obráběč kovů 23-56-H/01
 • Elektrikář 26-51-H/01
 • Modelář 21-53-H/01

Přijetí do vyššího ročníku závisí na předchozím vzdělání.

logologo
Studentská 1, Žďár nad Sázavou
tel.: 566 651 211
Domov mládeže: 566 651 281
posta@spszr.cz
www.spszr.cz
Zobrazit více