Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Poštovní adresa: Žižkova 505/2, Podklášteří, 674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. Lenka Havlíková  Telefon: 568 610 154
Kontakt: Ing. Lenka Havlíková  Telefon: 568 610 154
Email: info@szstrebic.cz
WWW: www.szstrebic.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 60418460
REDIZO: 600015378

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Jsme školou tří, zdánlivě odlišných vzdělávacích oborů: veterinářství, zemědělství a zdravotnictví. Sjednocuje nás společná vize. Jsme školou s praxí – školou pro život!

Naše škola usiluje nejen o kvalitní teoretickou výuku, ale velkou měrou se zaměřujeme na praktické vzdělávání všech oborů. Výuka praxe má na naší škole dlouholetou tradici a žákům umožňuje skutečně a bezpečně se připravit na vykonávání svého budoucího povolání. Teoretická výuka probíhá v klasických i odborných učebnách vybavených moderními didaktickými pomůckami a multimediální technikou. Učebny výpočetní techniky jsou navíc žákům otevřeny i mimo vyučování a nabízí tak možnost využití internetu či dalších ICT zařízení k samostudiu. Samozřejmostí pro výuku odborných předmětů jsou specializované odborné učebny vybavené moderními nástroji a diagnostickými přístroji, se kterými se žáci budou v praxi setkávat. Nechybí hala s mechanizačními prostředky pro výuku zemědělské praxe. Kvalifikovaný pedagogický sbor doplňují odborní externisté, lékaři, veterináři a inženýři. Ideální podmínky pro studium navíc umocňuje pozice areálu školních budov v klidné zóně na okraji města jejichž součástí je domov mládeže.

Střední škola nabízí tyto studijní obory

 • Agropodnikání – obor se zaměřením na zemědělský provoz, podnikání a služby v oblasti moderního zemědělství nabízející v souladu s plánem rozvoje regionu široké možnosti budoucího uplatnění absolventů
 • Veterinářství – obor připravující žáky na vykonávání činností v oblasti péče o zdraví a užitkovost zvířat, hygieny potravin a ochrany životního prostředí, který v současnosti nabývá na perspektivitě
 • Praktická sestra – teoreticko-praktický obor připravující žáky k výkonu povolání středního zdravotnického pracovníka, který nalezne uplatnění v péči o děti a dospělé ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních péče sociální

Součástí všech studijních oborů je odborná praxe vykonávaná ve smluvních zařízeních zaměřených na příslušný obor. Všechny obory jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studentům zdravotnického oboru škola nabízí navazující studium na vyšší odborné škole oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

Co dále nabízíme

 • velké množství kvalitní odborné praxe
 • stáže v zahraničí (Německo, Francie, Belgie, Slovinsko, Slovensko)
 • celodenní stravování a ubytování ve vlastním domově mládeže s kulturním a sportovním vyžitím
 • výborné podmínky pro sport: tenisové kurty, fotbalové hřiště, fitcentrum, tělocvična, herna
 • autoškola (u oborů agropodnikání a zemědělství zdarma jako součást výuky)
 • spolupráce s Mateřským centrem a Sdružením pro pomoc mentálně postiženým
 • jezdecký klub, agility, myslivecké zkoušky, zbrojní průkaz, znakový jazyk a další akreditované kurzy ke zvýšení kvalifikace
 • chov vlastního drobného zvířectva v zookoutku domova mládeže
logo
Žižkova 505, Třebíč
tel.: 568 610 101
info@szstrebic.cz
www.szstrebic.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 566900

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 22/21 ČJ, M  ANO NE
   
Veterinářství
43-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/40 ČJ, M  ANO NE
   
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
60 77/72 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 18. 10. 2018.nahoru