Zavřít

Střední škola stavební Třebíč

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 15. 10. 2020 a 16. 1. 2021, po telefonické domluvě kdykoli. Stravování ve školní jídelně. Ubytování zajišťujeme v DM jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Nabízíme přípravné kurzy. Obory označené * nabízí motivační stipendium Kraje Vysočina 400–1 000 Kč měsíčně a prospěchové stipendium 4 000 Kč ročně. Škola nabízí obor Technická zařízení a energetická náročnost budov, kde je výuka zaměřena na řešení projektování vytápění budov, problematiku pasivních staveb a průkazy energetické náročnosti budov. Při výuce využíváme špičkové centrum obnovitelných zdrojů energie a termokamer. Druhý maturitní obor Stavebnictví se zaměřeními Pozemní stavitelství a Architektura a design interiérů, je zaměřen na projektování a architekturu staveb. Žáci učebních oborů konají odborný výcvik ve kvalitně vybavených dílnách a formou produktivních prací na reálných zakázkách. Nejlepší žáci konají odborný výcvik přímo v partnerských firmách. Součástí studia oboru Instalatér je svářecí kurz plamenem a svářecí kurz pro plasty (polyfúzi a na tupo). Na škole je v provozu nové CNC obráběcí centrum vč. nové formátovací pily a olepovačky hran pro obory Truhlář a Tesař. Obor Elektrikář – silnoproud je zaměřen na elektrické instalace budov. Obor Montér suchých staveb je zaměřen na sádrokartonové konstrukce. Učební obory Zedník, Malíř a lakýrník a Malířské, lakýrnické a natěračské práce využívají moderní nářadí a zařízení jako je např. stříkací kabina, strojní omítačka, řezačka cihelných bloků atd. Pro všechny učební obory nabízí škola možnost nástavbového studia.
 • Cizí jazyky AJ,NJ,RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 567 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technická zařízení budov (Technická zařízení a energetická náročnost budov) 36-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 16/16 ČJ,M ANO NE
Stavebnictví (Pozemní stavitelství, Architektura a design interiérů) 36-47-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 84/83 ČJ,M NE NE
Elektrikář – silnoproud (*) 26-51-H/02 Výuční list3 roky 24 33/33 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 19/19 ANO NE
Instalatér (*) 36-52-H/01 Výuční list3 roky 24 40/40 ANO NE
Tesař (*) 36-64-H/01 Výuční list3 roky 12 3/0 ANO NE
Montér suchých staveb (*) 36-66-H/01 Výuční list3 roky 12 3/0 ANO NE
Zedník (*) 36-67-H/01 Výuční list3 roky 24 15/15 ANO NE
Malíř a lakýrník (*) 39-41-H/01 Výuční list3 roky 12 1/0 ANO NE
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 Výuční list3 roky 8 7/7 ANO ANO
Nástavby:
Provozní elektrotechnika; VYU 26-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 15 13/12 ČJ,M ANO NE
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU 33-42-L/51 Maturitní zkouška2 roky 10 5/4 ČJ,M ANO NE
Stavební provoz; VYU 36-44-L/51 Maturitní zkouška2 roky 10 1/0 ČJ,M NE NE
Technik plynových zařízení a tepelných soustav; VYU 36-45-L/52 Maturitní zkouška2 roky 10 0/0 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola stavební Třebíč

Škola je významným centrem stavebního vzdělávání v Kraji Vysočina.

Studenti a rodiče oceňují:

 • veškeré zázemí pro výuku i relaxaci na jednom místě
 • špičkové vybavení školy a využívání moderních technologií
 • vstřícný přístup pedagogů
 • vzájemnou prostupnost nabízených oborů
 • zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+

Ve školním roce 2021/2022 nabízí škola tyto obory:

Studijní obory

 • 36-47-M/01 Stavebnictví (zaměření Pozemní stavitelství nebo Architektura a design interiérů)

Specifika oboru – vysoká úroveň výuky CAD systémů (ARCHICAD) a rozpočtování (CALLIDA), úspěchy v odborných celorepublikových soutěžích, spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno, základy BIM projektování, tvorba 3D vizualizací a moderního designu interiérů.

 • 36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov

Specifika oboru – projektování v programech AutoCAD a CADKON, moderní způsoby vytápění, měření a regulace, energetické štítky budov, klimatizace, rekuperace, nízkoenergetické stavby, úspěchy v soutěži ENERSOL, nové experimentální pracoviště Obnovitelných zdrojů energie.

Učební obory – motivační stipendia (MS), prospěchová stipendia (PS)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (MS 400 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Specifika oboru – zaměření výuky na bytové elektroinstalace, provoz a údržbu drobných elektrospotřebičů; tvorba elektrotechnické dokumentace v programu PROFI CAD, experimentální pracoviště inteligentních instalací.

 • 36-64-H/01 Tesař (MS 700 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)
 • 33-56-H/01 Truhlář

Specifika oborů Truhlář a Tesař – špičkově vybavené dílny ručního a strojního obrábění – CNC dřevoobráběcí centrum.

 • 36-52-H/01 Instalatér (MS 400 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Specifika oboru – svářecí průkazy na svařování kovů kyslíko-acetylénovým plamenem, svařování plastů (polyfúze a natupo), zaškolení pro ruční pájení mědi plamenem, vlastní svářecí škola, práce žáků na skutečných zakázkách.

 • 36-67-H/01 Zedník (MS 1 000 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Specifika oboru – možnost získat certifikáty na strojní omítání – garant firma KNAUF, realizaci zateplovacích systémů – garant firma WEBER, odborný výcvik v partnerských firmách.

 • 39-41-H/01 Malíř a lakýrník (MS 1 000 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb (MS 1 000 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Nástavbové studium

Umožňuje pokračování v odborném nástavbovém studiu absolventům všech u nás vyučovaných učebních oborů.

 • 36-44-L/51 Stavební provoz – pro obory Zedník, Instalatér, Tesař, Montér suchých staveb a Malíř
 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba – pro obor Truhlář
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – pro obor Elektrikář silnoproud
 • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav – pro obor Instalatér

UČební obor s nižší náročností teoretické výuky

 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce – obor s větším rozsahem praxe, případně pro žáky se zdravotním postižením
logo
Kubišova 1214/9, Třebíč
tel.: 568 606 411
info@stavtr.cz
www.stavtr.cz