Střední škola stavební Třebíč
Poštovní adresa: Kubišova 1214/9, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. Jiří Kurka  Telefon: 568 606 412
Kontakt: Lenka Novotná  Telefon: 568 606 411
Email: info@spsstrebic.cz
WWW: www.stavtr.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 567 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 60418451
REDIZO: 600015441

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč

Škola představuje významné středisko stavebního vzdělávání v kraji Vysočina.

Je vybavená špičkovými technologiemi a moderními učebními pomůckami (WIFI, stavební laboratoře, laboratoře TZB s moderními systémy vytápění a regulace, termokamery, učebna s inteligentní elektroinstalací, svářecí škola, centrum strojního omítání, ateliér pro výuku architektury, experimentální pracoviště OZE – fotovoltaika, tepelná čerpadla, kogenerační jednotka).

Nabídka studijních, učebních a nástavbových oborů umožňuje jejich vzájemnou prostupnost.

Výuka je podporována zahraničními stážemi v partnerských školách ve Finsku, Francii, Německu, Lotyšsku, Litvě.

Potřebnost absolventů potvrzuje motivační stipendium vyplácené zřizovatelem ve výši 400 nebo 1 000 Kč měsíčně a prospěchové stipendium ve výši 4 000 Kč ročně.

Ve školním roce 2020/21 nabízí škola tyto obory:

Studijní obory

 • 36-47-M/01 Stavebnictví

Žáci si po prvním ročníku volí jedno z nabízených zaměření:

 • Pozemní stavitelství
 • Architektura a design interiérů

Specifika oboru – vysoká úroveň výuky CAD systémů (ARCHICAD) a rozpočtování (CALLIDA a RTS), možnost výuky předmětu Dějiny architektury v anglickém jazyce, úspěchy v odborných celorepublikových soutěžích. Spolupracujeme s Fakultou architektury VUT Brno, připravujeme společné workshopy a návštěvy v modelovém centru FA. Základy BIM projektování, tvorba 3D vizualizací a moderního designu interiérů.

 • 36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov

Specifika oboru – tepelné ztráty a energetické štítky budov, termodiagnostika budov, projektování v programech AutoCAD a CADKON, moderní způsoby vytápění, měření a regulace otopných soustav, klimatizace, rekuperace, nízkoenergetické stavby, úspěchy v prestižní soutěži ENERSOL, nové experimentální pracoviště Obnovitelných zdrojů energie.

Učební obory SOU (motivační stipendia – MS, prospěchová stipendia – PS)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (MS 400 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Specifika oboru – výuka je zaměřena na bytové elektroinstalace, provoz a údržbu drobných elektrospotřebičů; tvorba elektrotechnické dokumentace v programu PROFI CAD, experimentální pracoviště inteligentních instalací.

 • 36-64-H/01 Tesař (MS 700 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)
 • 33-56-H/01 Truhlář

Specifika oborů Truhlář a Tesař – špičkově vybavené dílny ručního a strojního obrábění – podpora výuky firmou FELDER, CNC dřevoobráběcí centrum – podpora výuky firmou PANAS, odborný výcvik v partnerských firmách.

 • 36-52-H/01 Instalatér (MS 400 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Specifika oboru – svářecí průkazy na svařování kovů kyslíko-acetylénovým plamenem, svařování plastů (polyfúze a natupo), zaškolení pro ruční pájení mědi plamenem, vlastní svářecí škola, práce žáků na skutečných zakázkách.

 • 36-67-H/01 Zedník (MS 1 000 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Specifika oboru – žáci získávají certifikáty na strojní omítání – garant firma KNAUF, realizaci zateplovacích systémů – garant firma WEBER, odborný výcvik v partnerských firmách.

 • 39-41-H/01 Malíř a lakýrník (MS 1 000 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb (MS 1 000 Kč měsíčně, PS 4 000 Kč ročně)

Nástavbové studium

Umožňuje pokračování v odborném nástavbovém studiu absolventům všech u nás vyučovaných učebních oborů

 • 36-44-L/51 Stavební provoz – pro obory Zedník, Instalatér, Tesař, Montér suchých staveb a Malíř
 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba – pro obor Truhlář
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – pro obor Elektrikář silnoproud
 • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav – pro obor Instalatér

Učební obor s nižší náročností teoretické výuky

 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce – speciální třída žáků se zdravotním postižením
logo
Kubišova 1214/9, Třebíč
tel.: 568 606 411
info@spsstrebic.cz
www.stavtr.cz
 
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 559628

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Technická zařízení budov (Technická zařízení a energetická náročnost budov)
36-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 13/13 ČJ, M  ANO NE
   
Stavebnictví (Pozemní stavitelství, Architektura a design interiérů)
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 58/58 ČJ, M  NE NE
   
Elektrikář – silnoproud (*)
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
24 24/24   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 27/27   ANO NE
   
Instalatér (*)
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 23/23   ANO NE
   
Tesař (*)
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
12 6/0   ANO NE
   
Montér suchých staveb (*)
36-66-H/01
Výuční list
3 roky
12 2/0   ANO NE
   
Zedník (*)
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
24      ANO NE
   
Malíř a lakýrník (*)
39-41-H/01
Výuční list
3 roky
12 1/0   ANO NE
   
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
Výuční list
3 roky
14 9/9   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní elektrotechnika; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
15 20/19 ČJ, M  ANO NE
   
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
10 9/9 ČJ, M  ANO NE
   
Stavební provoz; VYU
36-44-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
10 3/0 ČJ, M  NE NE
   
Technik plynových zařízení a tepelných soustav; VYU
36-45-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
10 3/0 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 17. 10. 2019 a 16. 1. 2020, po telefonické domluvě kdykoli. Stravování ve školní jídelně. Ubytování zajišťujeme v DM jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Nabízíme přípravné kurzy. Obory označené hvězdičkou nabízí motivační stipendium Kraje Vysočina 400–1 000 Kč měsíčně a prospěchové stipendium 4 000 Kč ročně. Škola nabízí obor 36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov, kde je výuka zaměřena na řešení energetické náročnosti budov, problematiku pasivních staveb a průkazy energetické náročnosti budov. Při výuce využíváme špičkové centrum obnovitelných zdrojů energie a termokamery. Ve školním roce 2016/2017 škola otevřela moderní učebnu pro výuku zaměření Architektura a design interierů. Odborný výcvik konají žáci na kvalitně vybavených dílnách a formou produktivních prací na reálných zakázkách. Nejlepší žáci konají OV přímo v partnerských firmách. Součástí studia oboru Instalatér je svářecí kurz plamenem a svářecí kurz pro plasty (polyfúzi a na tupo). Na škole je v provozu nové CNC obráběcí centrum vč. nové formátovací pily a olepovačky hran pro obory Truhlář a Tesař. Od školního roku 2014/2015 škola nabízí nové obory 36-66-H/01 Montér suchých staveb a nástavbový obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika a od školního roku 2017/2018 nový nástavbový obor 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav.nahoru