Střední průmyslová škola Třebíč
Poštovní adresa: Manž. Curieových 734, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. Zdeněk Borůvka  Telefon: 568 832 200, 731 681 692
Kontakt: Mgr. Alena Cahová  Telefon: 568 832 202, 731 681 693
Email: office@spst.cz
WWW: www.spst.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 950 Kč/měs
Stravování: 1700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 66610702
REDIZO: 610250574

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč je regionálním centrem technického vzdělávání s maximálním důrazem na propojení teorie a praxe.

V rámci denního studia nabízí maturitní i učební obory, kterým dominují slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika, strojírenství, autoopravárenství, informační technologie a uměleckořemeslné zpracování kovů. Výhodou těchto maturitních a učebních oborů je skutečnost, že v 1. ročníku mají shodné učební plány, proto mohou žáci v jeho průběhu změnit obor. Žáci maturitních oborů si mohou během studia volit různá zaměření. V oboru gymnaziálního typu, technickém lyceu, se vyučují dva cizí jazyky. Od 3. ročníku si žáci vybírají jedno ze zaměření – přírodní vědy, reklamní grafika a fotografie, strojírenství, počítačové sítě a ekonomika.

Všechny obory se zaměřují na praxi a připravují žáky na budoucí profesi. Škola velmi úzce spolupracuje s firmami našeho regionu. Jejich požadavky na vzdělávání se snaží zahrnout do svých učebních plánů, jak tomu je již u oborů energetika a mechanik seřizovač.

Příkladnou spolupráci školy s firmami dokládá prestižní ocenění Doporučeno zaměstnavateli. V rámci Kraje Vysočina se opakovaně umístila mezi nejlepšími školami, o tomto hodnocení rozhodli významní zaměstnavatelé. Škola je také držitelem Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Další možností poskytovaného vzdělávání jsou různé typy nástavbového a pomaturitního studia. Škola dále nabízí kompletní autoservis, autoškolu, vzdělávání v oblasti ICT, strojírenskou, elektrotechnickou a uměleckou výrobu, svářečské kurzy a další odborná školení.

Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny, laboratoře a dílny odborného výcviku, školní jídelna, moderní hala s posilovnou a gymnastickým sálem či multimediální aula. Dojíždějícím škola poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.

Nezanedbatelnou podporu škola získává od Kraje Vysočina i od významných regionálních firem, jako jsou například ČEZ, a. s., Huhtamaki Česká republika, a. s., NUVIA a. s., Mann+Hummel (CZ) s. r. o., Fraenkische CZ s. r. o., Automotive Lighting s. r. o., PBS INDUSTRY, a. s. a další, kde žáci absolvují část odborných praxí a kde mohou následně získat zaměstnání.

Úspěšnou spolupráci mezi naší školou a firmami z okolí představují současné projekty s názvy „Postav si svůj traktor“ a „Postav si svůj náklaďák“, které navazují na stavbu vozů Kaipan 16 a Kaipan 14 v rámci projektu „Postav si svoje auto“. Tím, že si žáci sami pod pedagogickým dozorem mohou stavět vlastní vůz, traktor nebo nákladní automobil, je pro ně splnění snu a vhodná motivace ke studiu technických oborů. Dalším projektem je „Podpora řemesel v Třebíči“, jehož cílem je posílit výuku na třebíčských základních školách v oblasti člověk a svět práce montážními panely, kde se žáci seznámí se zapojováním základních elektrických obvodů.

Škola je zapojena do organizace zahraničních stáží v rámci projektu Erasmus+, jejichž cílem je zvýšit u žáků přitažlivost odborného technického vzdělávání, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce.

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které pořádáme 18. 10. 2018 8.00–17.00 hod., 24. 11. 2018 8.30–13.00 hod. a 15. 1. 2019 14.00–18.00 hod.

logo
Manželů Curieových 734, Třebíč
tel.: 568 832 111
office@spst.cz
www.spst.cz

module module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110250591

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 98/73 ČJ, M  ANO NE
   
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 55/43 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrotechnika (Energetika)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 100/30 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrotechnika (Průmyslová automatizace)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 43/37 ČJ, M  ANO NE
   
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 87/78 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/23 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 36/25 ČJ, M  ANO NE
   
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 31/20 ČJ, M  ANO NE
   
Uměleckořemeslné zpracování kovů
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 6/4 TZ  ANO NE
   
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 2/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
30 1/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Obráběč kovů (Obráběč kovů pro CNC stroje)
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 38/37   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 37/33   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
  22/22   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik elektronických zařízení)
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 31/31   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
30 48/38   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
30    TZ  ANO NE
   
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 9/0 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik (Provozní elektrotechnika); VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 4/0 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 18. 10. 2018 9:00–17:00 hod., 24. 11. 2018 8:30–13:00 hod. a 15. 1. 2019 14:00–18:00 hod. Cena oběda 27 Kč, možnost diet a svačin. V oborech L možnost získat i výuční list.nahoru