Zavřít

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Dny otevřených dveří

7. 11. 2022 a 16. 1. 2023 od 16:00 hod., po domluvě kdykoli.
Zobrazit více

Doplňující informace

Obědy a večeře jsou zajištěny přes Centrální jídelnu v Třebíči. Ubytování v Domově mládeže, ubytovaní žáci mají v DM zajištěno celodenní stravování. Výuka probíhá v areálu školy v Pozďatíně – škola, školní statek, skleník, fóliovníky, domov mládeže. Výhody studia – motivační stipendia, podpora žáků na vysokých školách, uplatnění absolventů. Ranní doprava z Třebíče je zajištěna školním autobusem. Škola navázala spolupráci s ovčí Farmou Ostrovec s. r. o., která sídlí přímo v obci Pozďatín, kam žáci chodí na odbornou praxi. Další praxe je zajištěna v různých zemědělských firmách ve skupině AGRO 2000 s. r. o. Škola úzce spolupracuje na různých aktivitách s Mendelovou univerzitou v Brně, kam míří největší počet zájemců o vysokoškolské studium.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rostlinolékařství 41-04-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 7/6 Statistika ČJ, M ANO ANO
Chovatelství 41-43-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 10 22/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 10 22/11 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Agro škola nabízí kvalitní vzdělání v souladu s moderními trendy z oblasti zemědělství. K tomu značným způsobem přispívá zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, organizace odborných kurzů pro žáky, praxe v jednotlivých zemědělských družstvech. Žáci tráví významnou část výuky přímo v aktivní spolupráci s těmito firmami, kde se jim individuálně věnují ti nejlepší agronomové, zootechnici i pracovníci managementu (ředitelé, obchodní zástupci, projektoví manažeři či ekonomové).

Samotná škola je situována v krásném venkovském prostředí v rozsáhlém areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín v okrese Třebíč. Kromě budovy učeben je zde vlastní školní statek, domov mládeže s jídelnou a volnočasové zázemí pro žáky. Lokalita je dobře dostupná z širokého regionu díky vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Žáci mohou využívat i služeb školního autobusu, který pravidelně zajišťuje ranní svoz z Třebíče, případně ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže.

Předností školy je maximální počet 30 žáků v ročníku, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Žáci se tak mohou sami rozvíjet z hlediska svých schopností a zájmů. Výuku zajišťují kvalitní pedagogové, v souladu s moderními trendy ve vzdělávání, a to vždy s důrazem na požadavky reálné praxe.

Praxe žáků je částečně zajišťována v areálu školy s fóliovníkem, skleníkem, pokusnými poli, bylinkovou zahradou či žákovskými záhony a dále na školním statku, na kterém jsou ustájeny koně a ovečky. Aktivní a osvědčená spolupráce probíhá s blízkou biofarmou Farma Ostrovec, školním závodem školy, která se zabývá ekologickým chovem ovcí a zpracováním mléčných produktů. Žáci tak mají možnost účastnit se celého cyklu živočišné výroby od porodů jehňat přes laktaci až po výrobu sýra z nadojeného mléka v minimlékárně.

Pro volnočasové vyžití žáků nabízí škola hned několik zájmových aktivit. Mezi nejžádanější patří jezdectví, myslivost, přírodovědný kroužek, včelařství, rybářství či sportovní aktivity. Velice aktivní škola je také v oblasti spolupráce s vysokými školami či vědecko-výzkumnými institucemi. Na základě uzavřeného memoranda probíhají společné aktivity například s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, která je vyhledávaná absolventy školy. Žáci se tak mohou seznámit například s využitím dronů v zemědělství či funkcemi online monitorů životních funkcí zvířat. Na škole už také proběhl první cyklus Erasmu, získávání praktických zkušeností našich žáků blízko Milána na ekologické farmě.

Maturitní obory

  • 41-04-M/01 Rostlinolékařství (specializace agronom zemědělského podniku)
  • 41-43-M/02 Chovatelství (specializace zootechnik zemědělského podniku)

Učební obor

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Učební obor je zaměřen na činnosti související s pěstováním rostlin, chovem zvířat a s obsluhou a údržbou zemědělské techniky.

Další výhody studia

  • motivační stipendia, významně finančně podporující aktivní žáky se zájmem o zemědělství, dlouhodobé studijní úspěchy či vzornou reprezentaci školy
  • zaručené uplatnění absolventů ze strany zemědělských podniků, kteří nabízí placenou praxi žákům již v průběhu jejich studia a současně jim nabízí také možnost následného zaměstnání
  • získání řidičského oprávnění typu B, T
logo
Pozďatín 83, Pozďatín
tel.: 604 223 860
info@agroskola.eu
www.agroskola.eu
www.fb.com/agroskola.eu
module
Zobrazit více