Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.
Poštovní adresa: Pozďatín 83, 675 03 Pozďatín
Ředitel: Ing. Eva Novotná  Telefon: 604 223 860
Kontakt: RNDr. Jan Bříždala  Telefon: 737 209 799
Email: info@agroskola.eu
WWW: www.agroskola.eu
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 0 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 04356217
REDIZO: 691009465

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

AGRO ŠKOLA – Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Firma AGRO 2000 s. r. o., která patří mezi největší zemědělské firmy v ČR, založila soukromou střední školu zemědělskou. Záměrem založení školy bylo vzdělávat žáky v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti zemědělství. Firma školu finančně i odborně podporuje.

Škola zahájila výuku 1. září 2017. Je to škola rodinného typu s maximálním počtem 25 žáků v každém ročníku. Tím bude zajištěn individuální přístup k žákům, pedagogové budou moci s žáky pracovat podle jejich schopností a zájmů.

Škola je situována v krásném venkovském prostředí v okolí bývalé hájenky u obce Pozďatín v okrese Třebíč. Lokalita je dobře dostupná z širokého regionu díky vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Svoz z obtížněji dostupných míst je zajišťován školním autobusem.

Ve škole se nachází učebny s moderní výukovou technikou, chemická a biologická laboratoř, knihovna. Odborná praxe je částečně zajištěna v novém školním statku, který žáci využijí i pro zájmové účely – především pro jezdecký kroužek. Většinu odborné praxe žáci absolvují v zemědělských firmách ve vlastnickém nebo partnerském vztahu s AGRO 2000 s. r. o. Škola nabízí i ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže, který se nachází v areálu školy v Pozďatíně. Samozřejmostí je i zajištění stravování.

Zárukou kvalitního vzdělání je i pedagogický sbor školy, který se skládá z pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů s výbornými referencemi a dále z odborníků, převážně z praxe, kteří se podílí na výuce odborných předmětů. Tím se do výuky dostávají současné trendy a postupy, které se uplatňují v zemědělství. Žákům nabízíme i široké spektrum zájmových aktivit – myslivost, rybářství, včelařství, jezdectví, sportovní kroužky, kroužek výuky cizích jazyků apod. Škola navázala spolupráci s českými vysokými školami a institucemi. Máme zájem o stáže žáků, případně o možnost účastnit se společných projektů.

Maturitní obor

  • 41-04-M/01 Rostlinolékařství se specializací:
  • Agronom
  • Zootechnik
  • Ekonom zemědělského podniku

Učební obor

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Nově otevíráme učební obor pro zájemce o zemědělství s výučním listem. Učební obor je zaměřen na činnosti související s pěstováním rostlin, chovem zvířat, s obsluhou a údržbou zemědělské techniky.

Další výhody studia

  • škola nevybírá školné
  • motivační stipendia za výborné studijní výsledky v každém čtvrtletí, za dlouhodobé studijní úspěchy, za vzornou reprezentaci školy, za aktivní působení v průběhu praxe
  • uplatnění absolventů – žáci mohou získat zaměstnání v některém zemědělském podniku, který je ve vlastnickém nebo partnerském vztahu ke společnosti AGRO 2000 s. r. o.
  • podpora studia na vysokých školách v ČR i v zahraničí
  • získání řidičského oprávnění typu B, C, T
logo
Pozďatín 83, Pozďatín
tel.: 604 223 860
info@agroskola.eu
www.agroskola.eu
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 181078988

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rostlinolékařství
41-04-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 16/11 ČJ, M  ANO ANO
   
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
10      ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 11. 12. 2019 a 15. 1. 2020 od 16:00 hod., po domluvě kdykoli. Obědy zajištěny přes Centrální jídelnu v Třebíči. Ubytovaní žáci platí 25 Kč za snídani a 35 Kč za večeři. Výuka probíhá v novém areálu v Pozďatíně – škola, školní statek, skleník, fóliovník, domov mládeže. Specializace maturitního oboru – agronom, zootechnik, ekonom. Výhody studia – bez školného, motivační stipendia, podpora žáků na vysokých školách, uplatnění absolventů. Doprava zajištěna školním autobusem. Otevíráme nový učební obor Zemědělec-farmář.nahoru