Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Dny otevřených dveří

7. 11. 2022 a 16. 1. 2023 od 16:00 hod., po domluvě kdykoli.
Zobrazit více

Doplňující informace

Obědy a večeře jsou zajištěny přes Centrální jídelnu v Třebíči. Ubytování v Domově mládeže, ubytovaní žáci mají v DM zajištěno celodenní stravování. Výuka probíhá v areálu školy v Pozďatíně – škola, školní statek, skleník, fóliovníky, domov mládeže. Výhody studia – motivační stipendia, podpora žáků na vysokých školách, uplatnění absolventů. Ranní doprava z Třebíče je zajištěna školním autobusem. Škola navázala spolupráci s ovčí Farmou Ostrovec s. r. o., která sídlí přímo v obci Pozďatín, kam žáci chodí na odbornou praxi. Další praxe je zajištěna v různých zemědělských firmách ve skupině AGRO 2000 s. r. o. Škola úzce spolupracuje na různých aktivitách s Mendelovou univerzitou v Brně, kam míří největší počet zájemců o vysokoškolské studium.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rostlinolékařství 41-04-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 10 7/6 Statistika ČJ, M ANO ANO
Chovatelství 41-43-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 10 22/10 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 10 22/11 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Agro škola nabízí kvalitní vzdělání v souladu s moderními trendy z oblasti zemědělství. K tomu značným způsobem přispívá zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, organizace odborných kurzů pro žáky, praxe v jednotlivých zemědělských družstvech. Žáci tráví významnou část výuky přímo v aktivní spolupráci s těmito firmami, kde se jim individuálně věnují ti nejlepší agronomové, zootechnici i pracovníci managementu (ředitelé, obchodní zástupci, projektoví manažeři či ekonomové).

Samotná škola je situována v krásném venkovském prostředí v rozsáhlém areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín v okrese Třebíč. Kromě budovy učeben je zde vlastní školní statek, domov mládeže s jídelnou a volnočasové zázemí pro žáky. Lokalita je dobře dostupná z širokého regionu díky vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Žáci mohou využívat i služeb školního autobusu, který pravidelně zajišťuje ranní svoz z Třebíče, případně ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže.

Předností školy je maximální počet 30 žáků v ročníku, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Žáci se tak mohou sami rozvíjet z hlediska svých schopností a zájmů. Výuku zajišťují kvalitní pedagogové, v souladu s moderními trendy ve vzdělávání, a to vždy s důrazem na požadavky reálné praxe.

Praxe žáků je částečně zajišťována v areálu školy s fóliovníkem, skleníkem, pokusnými poli, bylinkovou zahradou či žákovskými záhony a dále na školním statku, na kterém jsou ustájeny koně a ovečky. Aktivní a osvědčená spolupráce probíhá s blízkou biofarmou Farma Ostrovec, školním závodem školy, která se zabývá ekologickým chovem ovcí a zpracováním mléčných produktů. Žáci tak mají možnost účastnit se celého cyklu živočišné výroby od porodů jehňat přes laktaci až po výrobu sýra z nadojeného mléka v minimlékárně.

Pro volnočasové vyžití žáků nabízí škola hned několik zájmových aktivit. Mezi nejžádanější patří jezdectví, myslivost, přírodovědný kroužek, včelařství, rybářství či sportovní aktivity. Velice aktivní škola je také v oblasti spolupráce s vysokými školami či vědecko-výzkumnými institucemi. Na základě uzavřeného memoranda probíhají společné aktivity například s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, která je vyhledávaná absolventy školy. Žáci se tak mohou seznámit například s využitím dronů v zemědělství či funkcemi online monitorů životních funkcí zvířat. Na škole už také proběhl první cyklus Erasmu, získávání praktických zkušeností našich žáků blízko Milána na ekologické farmě.

Maturitní obory

  • 41-04-M/01 Rostlinolékařství (specializace agronom zemědělského podniku)
  • 41-43-M/02 Chovatelství (specializace zootechnik zemědělského podniku)

Učební obor

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Učební obor je zaměřen na činnosti související s pěstováním rostlin, chovem zvířat a s obsluhou a údržbou zemědělské techniky.

Další výhody studia

  • motivační stipendia, významně finančně podporující aktivní žáky se zájmem o zemědělství, dlouhodobé studijní úspěchy či vzornou reprezentaci školy
  • zaručené uplatnění absolventů ze strany zemědělských podniků, kteří nabízí placenou praxi žákům již v průběhu jejich studia a současně jim nabízí také možnost následného zaměstnání
  • získání řidičského oprávnění typu B, T
logo
Pozďatín 83, Pozďatín
tel.: 604 223 860
info@agroskola.eu
www.agroskola.eu
www.fb.com/agroskola.eu
module
Zobrazit více