Zavřít

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 9. 12. 2020 a 13. 1. 2021 od 16:00 hod., po domluvě kdykoli. Obědy jsou zajištěny přes Centrální jídelnu v Třebíči. Ubytovaní žáci platí za snídani 35 Kč a za večeři 45 Kč. Výuka probíhá v areálu školy v Pozďatíně – škola, školní statek, skleník, fóliovník, domov mládeže. Výhody studia – bez školného, motivační stipendia, podpora žáků na vysokých školách, uplatnění absolventů. Doprava zajištěna školním autobusem. Otevíráme dva nové obory – maturitní obor Chovatelství a učební obor Zemědělec-farmář. Škola navázala spolupráci s ovčí farmou Ostrovec, která sídlí přímo v obci Pozďatín, kam žáci chodí na odbornou praxi. Další praxe je zajištěna v různých zemědělských firmách ve skupině AGRO 2000 s. r. o. Škola úzce spolupracuje na různých aktivitách s Mendelovou univerzitou v Brně, kam míří největší počet zájemců o vysokoškolské studium.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rostlinolékařství 41-04-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 10/10 ČJ,M ANO ANO
Chovatelství 41-43-M/02 Maturitní zkouška4 roky 10 9/9 ČJ,M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list3 roky 10 9/9 ANO ANO

Podrobné informace o škole

AGRO ŠKOLA – Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Agro škola nabízí kvalitní vzdělání v souladu s moderními trendy z oblasti zemědělství. K tomu značným způsobem přispívá jak zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, tak i výkon specializovaných činností v jednotlivých zemědělských družstvech. Žáci tráví významnou část výuky přímo v aktivní spolupráci s těmito firmami, kde se jim individuálně věnují ti nejlepší agronomové, zootechnici i pracovníci managementu (ředitelé, obchodní zástupci, projektoví manažeři či ekonomové).

Samotná škola je situována v krásném venkovském prostředí v rozsáhlém areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín v okrese Třebíč. Kromě budovy učeben je zde vlastní školní statek, domov mládeže s jídelnou a volnočasové zázemí pro žáky. Lokalita je dobře dostupná z širokého regionu díky vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Žáci mohou využívat i služeb školního autobusu, který pravidelně zajišťuje svoz z Třebíče, případně ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže.

Předností školy je omezení počtu žáků v ročníku na 25, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Žáci se tak mohou sami rozvíjet z hlediska svých schopností a zájmů. Výuku zajišťují kvalitní pedagogové se znalostmi moderních trendů ve vzdělávání, a to s ohledem na požadavky reálné praxe.

Praxe žáků je částečně zajišťována v areálu školy, jehož součástí je školní statek s koňmi, ovcemi, fóliovníkem, pokusnými poli, bylinkovou zahradou či žákovskými záhony. Velice aktivní a osvědčená spolupráce probíhá s blízkou biofarmou Ostrovec, která se zabývá ekologickým chovem ovcí a zpracováním mléčných produktů. Žáci tak mají možnost pozorovat celý cyklus živočišné výroby od porodů jehňat po výrobu sýra.

Pro volnočasové vyžití žáků nabízí škola hned několik zájmových aktivit. Mezi nejžádanější patří jezdectví, myslivost, přírodovědný kroužek, včelařství, rybářství či sportovní aktivity. Velice aktivní škola je také v oblasti spolupráce s vysokými školami či vědecko-výzkumnými institucemi. Na základě uzavřeného memoranda probíhají společné aktivity například s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, která je vyhledávaná absolventy školy. Žáci se tak mohou seznámit například s využitím dronů v zemědělství či funkcemi on-line monitorů životních funkcí zvířat.

Maturitní obory

 • 41-04-M/01 Rostlinolékařství (specializace agronom či ekonom zemědělského podniku)
 • 41-43-M/02 Chovatelství (specializace zootechnik či ekonom zemědělského podniku)

Učební obor

 • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Učební obor je zaměřen na činnosti související s pěstováním rostlin, chovem zvířat a s obsluhou a údržbou zemědělské techniky.

Další výhody studia

 • veškeré studium je zcela zdarma
 • motivační stipendia až 2 500 Kč čtvrtletně za výborné studijní výsledky v každém čtvrtletí, dlouhodobé studijní úspěchy, vzornou reprezentaci školy či aktivní přístup k zemědělské praxi
 • zaručené uplatnění absolventů ze strany zemědělských podniků, kteří nabízí placenou praxi žákům již v průběhu jejich studia a současně jim nabízí také možnost následného zaměstnání
 • bezplatné získání řidičského oprávnění typu B, T
 • finanční podpora studia na vysokých školách v ČR i v zahraničí
logo
Pozďatín 83, Pozďatín
tel.: 604 223 860
info@agroskola.eu
www.agroskola.eu
www.fb.com/agroskola.eu
Zobrazit více