Zavřít

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Dny otevřených dveří

13. 11. 2023 a 15. 1. 2024 od 15:00 do 17:00 hod., po domluvě kdykoli.
Zobrazit více

Doplňující informace

Obědy a večeře jsou zajištěny přes Centrální jídelnu v Třebíči. Ubytovaní žáci mají v Domově mládeže zajištěno celodenní stravování – snídani, dop. a odpol. svačinu, oběd a dvě večeře. Výuka probíhá v areálu školy v Pozďatíně – škola, školní statek (koně, ovce), skleník, fóliovníky, domov mládeže. Výhody studia – bez školného, motivační stipendia, podpora žáků na vysokých školách, uplatnění absolventů, řidičské oprávnění B, T. Ranní doprava z Třebíče je zajištěna školním autobusem. Škola spolupracuje s ovčí Farmou Ostrovec s. r. o., která sídlí přímo v obci Pozďatín, kam žáci chodí na odbornou praxi. Další praxe je zajištěna v různých zemědělských firmách ve skupině AGRO 2000 s. r. o. Škola úzce spolupracuje na různých aktivitách s Mendelovou univerzitou v Brně, kam míří největší počet zájemců o vysokoškolské studium.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rostlinolékařství 41-04-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 5 18/9 Statistika ČJ, M ANO ANO
Chovatelství 41-43-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 5 10/5 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 10 10/10 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Agro škola nabízí kvalitní vzdělání v souladu s moderními trendy z oblasti zemědělství. K tomu značným způsobem přispívá k zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, organizuje odborné kurzy pro žáky, praxi v jednotlivých zemědělských podnicích, v nichž žáci tráví významnou část výuky přímo v aktivní spolupráci s agronomy a zootechniky.

Maturitní obory

  • 41-04-M/01 Rostlinolékařství (specializace agronom zemědělského podniku)

Praxe žáků je částečně zajišťována v areálu školy s fóliovníky, skleníkem, pokusnými poli, bylinkovou zahradou a dále na školním statku. Další odborné praxe žáci absolvují v zemědělských podnicích skupiny AGRO 2000.

  • 41-43-M/02 Chovatelství (specializace zootechnik zemědělského podniku)

Aktivní spolupráce probíhá s blízkou biofarmou Farma Ostrovec, školním závodem školy, která se zabývá ekologickým chovem ovcí a zpracováním mléčných produktů. Žáci tak mají možnost účastnit se celého cyklu živočišné výroby od porodů jehňat přes laktaci až po výrobu sýra. Další odborné praxe žáci absolvují v zemědělských podnicích skupiny AGRO 2000.

Učební obor

  • 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Učební obor je zaměřen na činnosti související s pěstováním rostlin, chovem zvířat a s obsluhou a údržbou zemědělské techniky.

Odborné praxe žáci vykonávají na školním statku, v areálu školy a v zemědělských podnicích skupiny AGRO 2000.

Další výhody studia

  • motivační stipendia významně finančně podporují aktivní žáky se zájmem o zemědělství, ohodnocují dlouhodobé studijní úspěchy či vzornou reprezentaci školy
  • zaručené uplatnění absolventů ze strany zemědělských podniků, které nabízejí placenou praxi žákům již v průběhu jejich studia a současně jim nabízí také možnost následného zaměstnání
  • získání řidičského oprávnění typu B, T

Pro volnočasové vyžití žáků nabízí škola hned několik zájmových aktivit. Mezi nejžádanější patří jezdectví, myslivost, přírodovědný kroužek, včelařství, rybářství či sportovní aktivity. Velice aktivní je škola také v oblasti spolupráce s vysokými školami či vědecko-výzkumnými institucemi.

Dny otevřených dveří: 13. 11. 2023 a 15. 1. 2024 od 15 hod. do 17 hod.

logo
Pozďatín 83, Pozďatín
tel.: 604 223 860
info@agroskola.eu
www.agroskola.eu
www.facebook.com/agroskola.eu
Zobrazit více
  • Reklama