Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.
Poštovní adresa: Pozďatín 83, 675 03 Pozďatín
Ředitel: Ing. Eva Novotná  Telefon: 604 223 860
Kontakt: RNDr. Jan Bříždala  Telefon: 737 209 799
Email: info@agroskola.eu
WWW: www.agroskola.eu
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 04356217
REDIZO: 691009465

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

AGRO ŠKOLA – Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.

Zemědělská škola 21. století.

Firma AGRO 2000 s. r. o., která patří mezi největší zemědělské firmy v ČR, založila soukromou střední školu zemědělskou. Záměrem založení školy bylo vzdělávat žáky v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti zemědělství. Firma školu finančně i odborně podporuje.

Škola zahájila výuku 1. 9. 2017. Je to škola rodinného typu s maximálním počtem 25 žáků v každém ročníku. Tím je zajištěn individuální přístup k žákům, pedagogové mohou s žáky pracovat podle jejich schopností a zájmů.

Škola je situována v krásném venkovském prostředí v okolí bývalé hájenky u obce Pozďatín v okrese Třebíč. Lokalita je dobře dostupná ze širokého regionu díky vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Svoz z obtížněji dostupných míst je zajišťován školním autobusem.

Ve škole se nachází učebny s moderní výukovou technikou, chemická a biologická laboratoř, knihovna. Pro sportovní vyžití žáků bude vybudováno multifunkční hřiště. Odborná praxe je částečně zajištěna v novém školním statku, který žáci využijí i pro zájmové účely. Většinu odborné praxe žáci absolvují v zemědělských firmách ve vlastnickém nebo partnerském vztahu AGRO 2000 s. r. o. Škola časem nabídne i ubytování v zrekonstruovaném domově mládeže. Samozřejmostí je i zajištění stravování.

Zárukou kvalitního vzdělání je i pedagogický sbor školy, který se skládá z pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů s výbornými referencemi a dále z odborníků, převážně z praxe, kteří se podílí na výuce odborných předmětů. Tím se do výuky dostávají současné trendy a postupy, které se uplatňují v zemědělství. Žákům nabízíme i široké spektrum zájmových aktivit – myslivost, rybářství, včelařství, vinařství, jezdectví, sportovní kroužky, kroužek výuky cizích jazyků apod.

Škola navázala spolupráci s českými vysokými školami a institucemi. Máme zájem o stáže žáků, případně o možnost účastnit se společných projektů.

Škola nabízí 4letý maturitní obor Rostlinolékařství (41-04-M/01) se specializací:

  • Agronom
  • Zootechnik
  • Ekonom zemědělského podniku

Další výhody studia:

  • škola nevybírá školné
  • motivační stipendia za výborné studijní výsledky v každém čtvrtletí, za dlouhodobé studijní úspěchy, za vzornou reprezentaci školy, za aktivní působení v průběhu praxe
  • uplatnění absolventů – žáci mohou využít nabídky zaměstnání v zemědělském podniku ve skupině AGRO 2000 s. r. o.
  • podpora studia na vysokých školách v ČR i v zahraničí
  • získání řidičského oprávnění typu B, T
logo
Pozďatín 83, Pozďatín
tel.: 604 223 860
info@agroskola.eu
www.agroskola.eu
www.facebook.com/agroskola
instagram.com/agroskola.eu
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 181078988

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Rostlinolékařství
41-04-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
25 19/14 ČJ, M  ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 12. 12. 2018 a 16. 1. 2019 od 16:00 hod. v obou termínech nebo po domluvě individuálně. Výuka probíhá v novém areálu v Pozďatíně – nová škola, školní statek, domov mládeže, multifunkční hřiště, skleník, fóliovník. Specializace oboru – agronom, zootechnik, ekonom. Výhody studia – bez školného, uplatnění absolventů, motivační stipendia, podpora žáků na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Doprava zajištěna vlastním autobusem.nahoru