Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
Poštovní adresa: Znojemská 1027/23, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. Renata Hrušková  Telefon: 777 732 772
Kontakt: Mgr. Leszek Ciešlak  Telefon: 608 772 222
Email: renata.hruskova@ssos-sou.cz
WWW: www.ssos-sou.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 25325531
REDIZO: 600015360

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.

Jsme škola s více jak 25letou tradicí, která kvalitně připravuje žáky k budoucí profesi jak v maturitních, tak i v učebních oborech. Zároveň jsme zařízení zapsané ve školském rejstříku jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezi naše přednosti patří příjemné „rodinné“ prostředí, individuální přístup k žákům a velmi dobré mezilidské vztahy a jednání. Plně bezbariérová škola prošla nedávno celkovou rekonstrukcí, neustále se modernizuje a dovybavuje a v rámci výuky pružně reaguje na aktuální změny legislativy, požadavky trhu práce a na trendy doby.

Škola nabízí i celou řadu dalších vzdělávacích aktivit akreditovaných na MPSV a MŠMT.

  • Veřejnosprávní činnost (4leté denní i 4leté dálkové)

Absolvent se uplatní v rámci působnosti rozličných orgánů státní správy a samosprávy. Ve 3. ročníku si žák vybírá zaměření na bezpečnostní správu nebo správu školství.

Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity a semináře, za které žáci získávají osvědčení do svého portfolia.

  • Truhlář (3leté denní nebo 1leté denní zkrácené pro absolventy s maturitní zkouškou)

Absolvent se uplatní v praxi ve velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků a lehkých dřevostaveb.

V průběhu studia pracuje s technologickou dokumentací daného truhlářského výrobku a využívá počítačové aplikace: AutoCAD a Merick. Praxe, v rámci které žák získává i finanční ohodnocení, je uskutečňována nejenom v prostorách dílen, ale i ve spolupracujících firmách.

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (nově 4leté denní, 4leté dálkové nebo 2leté zkrácené)

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako učitel/ka mateřské školy, vychovatel nebo pedagog volného času. Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity, které přispívají k profesnímu i osobnostnímu rozvoji žáka.

Škola má obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pro denní studium nově akreditovaný s účinností od 1. 9. 2018.

  • Podnikání – nástavbové studium(2leté denní, 3leté dálkové)

Studium je určeno absolventům učebních oborů.

V denním studiu je obor nově se zaměřením na Design interiérů a využívá počítačových aplikací AutoCAD a 3ds Max.

  • Pedagogika pro asistenty ve školství (2leté dálkové)

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako asistent pedagoga v předškolních zařízeních, ve všech typech MŠ, ZŠ, a SŠ, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

logo
Znojemská 1027, Třebíč
tel.: 777 732 772, 608 772 222
renata.hruskova@ssos-sou.cz
www.ssos-sou.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012283

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
25 22/18 ČJ, M  NE ANO
Školné: 13000 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 38/18 ČJ, M  ANO NE
Školné: 16500 Kč Doporučený prospěch: 2
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
10 6/4   ANO NE
Školné: 2000 Kč Doporučený prospěch: 3
Dálkové studium:
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 18/14 ČJ, M  NE ANO
Školné: 13000 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; DZŠ
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 9/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 16500 Kč Doporučený prospěch: 2
Pedagogika pro asistenty ve školství; Dálková; DZŠ
75-31-J/01
Závěrečná zkouška
2 roky
20 6/4   ANO NE
Školné: 13000 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 16/4 ČJ, M  NE ANO
Školné: 13000 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 20/15 ČJ, M  NE ANO
Školné: 13000 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT
75-31-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
40 47/40   ANO NE
Školné: 16500 Kč Doporučený prospěch: 2
Truhlář; MAT
33-56-H/01
Výuční list
1 rok
10 3/2   ANO NE
Školné: 2000 Kč Doporučený prospěch: 2,5

Doplňkové informace:

DOD: kdykoli po domluvě. Vlastní stravování škola nenabízí, v případě zájmu zajišťuje. Škola nově nabízí 4leté denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a zkrácené 2leté dálkové studium téhož oboru (pro uchazeče, jež mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou) a denní studium oboru Podnikání se zaměřením na design interiéru (nutno doložit výuční list z 3letého učebního oboru). 4leté dálkové studium oboru Veřejnosprávní činnost je určeno pro dospělé se základním vzděláním. Dálkové studium oboru Podnikání je nástavbovým studiem, uchazeči musí doložit výuční list z tříletého učebního oboru. Počet konzultací u dálkového studia činí 220 hodin/rok. Zkrácené 1leté denní studium oboru Truhlář je určeno uchazečům se středním vzděláním zakončeným MT.nahoru