Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
Poštovní adresa: Znojemská 1027/23, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. Renata Hrušková  Telefon: 777 732 772
Kontakt: Mgr. Leszek Ciešlak  Telefon: 608 772 222
Email: renata.hruskova@ssos-sou.cz
WWW: www.ssos-sou.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 25325531
REDIZO: 600015360

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.

Jsme škola s více jak 25letou tradicí, která kvalitně připravuje žáky k budoucí profesi jak v maturitních, tak i v učebních oborech. Zároveň jsme zařízení zapsané ve školském rejstříku jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezi naše přednosti patří příjemné „rodinné“ prostředí, individuální přístup k žákům a velmi dobré mezilidské vztahy a jednání. Plně bezbariérová škola prošla nedávno celkovou rekonstrukcí, neustále se modernizuje a dovybavuje a v rámci výuky pružně reaguje na aktuální změny legislativy, požadavky trhu práce a na trendy doby.

Škola nabízí i celou řadu dalších vzdělávacích aktivit akreditovaných na MPSV, MŠMT a MPO.

Veřejnosprávní činnost (4leté denní i 4leté dálkové)

Absolvent se uplatní v rámci působnosti rozličných orgánů státní správy a samosprávy. Ve 3. ročníku si žák vybírá zaměření bezpečnostní správa nebo zaměření správa školství.

Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity a semináře, za které žáci získávají osvědčení do svého portfolia.

Truhlář (3leté denní nebo 1leté zkrácené pro absolventy s maturitní zkouškou)

Absolvent se uplatní v praxi ve velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků a lehkých dřevostaveb.

V průběhu studia pracuje s technologickou dokumentací daného truhlářského výrobku a využívá počítačové aplikace: AutoCAD a Woodwop. Praxe, v rámci které žák získává i finanční ohodnocení, je uskutečňována nejenom v prostorách dílen, ale i ve spolupracujících firmách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika (nově 4leté denní, 4leté dálkové nebo 2leté zkrácené)

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako učitel/ka mateřské školy, vychovatel nebo pedagog volného času. Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity, které přispívají k profesnímu i osobnostnímu rozvoji žáka.

Škola má obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pro denní studium nově akreditovaný s účinností od 1. 9. 2018.

Nástavbové studium Podnikání (2leté denní, 3leté dálkové)

Studium je určeno absolventům učebních oborů.

V denním studiu je obor nově se zaměřením na DESIGN interiérů a využívá počítačových aplikací AutoCAD a 3ds Max.

Pedagogika pro asistenty ve školství (2leté dálkové)

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako asistent pedagoga v předškolních zařízeních, ve všech typech MŠ, ZŠ, a SŠ, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

logo
Znojemská 1027, Třebíč
tel.: 777 732 772, 608 772 222
renata.hruskova@ssos-sou.cz
www.ssos-sou.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012283

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
25 18/15 ČJ, M  NE ANO
Školné: 12500 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 6/6 ČJ, M  ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
10 4/4   ANO NE
Školné: 2000 Kč Doporučený prospěch: 3
Dálkové studium:
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 10/8 ČJ, M  NE ANO
Školné: 12500 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; DZŠ
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 4/4 ČJ, M  ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2
Pedagogika pro asistenty ve školství; Dálková; DZŠ
75-31-J/01
Závěrečná zkouška
2 roky
20 9/6   ANO NE
Školné: 12500 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 15/13 ČJ, M  NE ANO
Školné: 12500 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 15/12 ČJ, M  NE ANO
Školné: 12500 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT
75-31-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
40 48/38   ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2
Truhlář; MAT
33-56-H/01
Výuční list
1 rok
10 2/2   ANO NE
Školné: 2000 Kč Doporučený prospěch: 2,5

Doplňkové informace:

DOD: kdykoli po domluvě. Vlastní stravování škola nenabízí, ale zajišťuje. Škola nově nabízí 4leté denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a zkrácené 2leté dálkové studium téhož oboru (pro uchazeče, jež mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou) a denní studium oboru Podnikání se zaměřením na design interiéru (nutno doložit výuční list z 3letého učebního oboru). 4leté dálkové studium oboru Veřejnosprávní činnost je určeno pro dospělé se základním vzděláním. Dálkové studium oboru Podnikání je nástavbovým studiem pro zájemce, kteří mají výuční list. Počet konzultací u dálkového studia činí 220 hodin/rok. Zkrácené 1leté denní studium oboru Truhlář je určeno uchazečům se středním vzděláním zakončeným MT.nahoru