Zavřít

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o. Střední škola Třebíč

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o. Střední škola Třebíč

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Vlastní stravování škola neposkytuje, v případě zájmu zajišťuje. Škola nově nabízí čtyřleté denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a zkrácené dvouleté dálkové studium téhož oboru (pro uchazeče, jež mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou) a denní studium oboru Podnikání se zaměřením na design interiéru (nutno doložit výuční list z tříletého učebního oboru). Čtyřleté dálkové studium oboru Veřejnosprávní činnost je určeno pro dospělé se základním vzděláním. Dálkové studium oboru Podnikání je nástavbovým studiem, uchazeči musí doložit výuční list z tříletého učebního oboru. Počet konzultací u dálkového studia činí 220 hodin za rok.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 25 20/20 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 14 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 39/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2
Dálkové studium:
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 10/10 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 14 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Pedagogika pro asistenty ve školství; Dálková; DZŠ 75-31-J/01 Závěrečná zkouška2 roky 20 12/9 Statistika ANO NE
Školné: 14 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 15 16/9 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 14 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 15 18/14 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 14 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška2 roky 40 73/40 Statistika ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč

Jsme škola s více jak 30letou tradicí, která kvalitně připravuje žáky k budoucí profesi zejména v maturitních oborech. Zároveň jsme zařízení zapsané ve školském rejstříku jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezi naše přednosti patří příjemné „rodinné“ prostředí, individuální přístup k žákům a velmi dobré mezilidské vztahy a jednání. Plně bezbariérová škola prošla nedávno celkovou rekonstrukcí, neustále se modernizuje a dovybavuje a v rámci výuky pružně reaguje na aktuální změny legislativy, požadavky trhu práce a na trendy doby.

Škola nabízí i celou řadu dalších vzdělávacích aktivit akreditovaných MŠMT.

Veřejnosprávní činnost – 4leté denní a 4leté dálkové studium

Absolvent se uplatní v rámci působnosti rozličných orgánů státní správy a samosprávy. Ve 3. ročníku si žák vybírá zaměření na bezpečnostní správu nebo správu školství.

Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity a semináře, za které žáci získávají osvědčení do svého portfolia.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – 4leté denní, 4leté dálkové nebo 2leté zkrácené dálkové studium

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka nebo pedagog volného času. Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity, které přispívají k profesnímu i osobnostnímu rozvoji žáka. Jedná se např. o kreativní a hudebně pohybový seminář.

Podnikání se zaměřením na design interiérů – 2leté denní nástavbové studium

Studium je určeno absolventům učebních oborů. V rámci studia žáci využívají počítačových aplikací AutoCAD a 3ds Max a získávají odborné kompetence nejen v oblasti ekonomické, ale i v oblasti kresby a designu.

Podnikání – 3leté dálkové nástavbové studium

Studium je určeno absolventům učebních oborů, kteří chtějí nebo potřebují střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Pedagogika pro asistenty ve školství – 2leté dálkové studium

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako asistent pedagoga v předškolních zařízeních – MŠ, základních a středních školách, kde se vzdělávají děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

logo
Znojemská 1027, Třebíč
tel.: 777 732 772, 608 772 222, 778 066 444
renata.hruskova@appptrebic.cz
www.appptrebic.cz
Zobrazit více