Zavřít

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o. Střední škola Třebíč

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o. Střední škola Třebíč

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Vlastní stravování škola neposkytuje, v případě zájmu zajišťuje. Škola nově nabízí čtyřleté denní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a zkrácené dvouleté dálkové studium téhož oboru (pro uchazeče, jež mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou) a denní studium oboru Podnikání se zaměřením na design interiérů (nutno doložit výuční list z tříletého učebního oboru). Čtyřleté dálkové studium oboru Veřejnosprávní činnost je určeno pro dospělé se základním vzděláním. Dálkové studium oboru Podnikání je nástavbovým studiem, uchazeči musí doložit výuční list z tříletého učebního oboru. Počet konzultací u dálkového studia činí 220 hodin za rok.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 23/13 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 20 38/19 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 20 500 Kč Doporučený prospěch: 2
Dálkové studium:
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 13/11 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2
Pedagogika pro asistenty ve školství; Dálková; DZŠ 75-31-J/01 Závěrečná zkouška 2 roky 20 9/9 Statistika ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 13/11 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 15 10/10 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Dálková; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška 2 roky 50 82/51 Statistika ANO NE
Školné: 20 500 Kč Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o. Střední škola Třebíč

Jsme škola s více jak 30letou tradicí, která kvalitně připravuje žáky k budoucí profesi zejména v maturitních oborech. Zároveň jsme zařízení zapsané ve školském rejstříku jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mezi naše přednosti patří příjemné „rodinné“ prostředí, individuální přístup k žákům a velmi dobré mezilidské vztahy a jednání. Plně bezbariérová škola prošla nedávno celkovou rekonstrukcí, neustále se modernizuje a dovybavuje a v rámci výuky pružně reaguje na aktuální změny legislativy, požadavky trhu práce a na trendy doby.

Škola nabízí i celou řadu dalších vzdělávacích aktivit akreditovaných MŠMT.

  • Veřejnosprávní činnost – čtyřleté denní a čtyřleté dálkové studium

Absolvent se uplatní v rámci působnosti rozličných orgánů státní správy a samosprávy. Ve 3. ročníku si žák vybírá zaměření na bezpečnostní správu nebo správu školství.

Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity a semináře, za které žáci získávají osvědčení do svého portfolia.

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté denní, čtyřleté dálkové nebo dvouleté zkrácené dálkové studium

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka nebo pedagog volného času. Součástí studia jsou i nadstandardní aktivity, které přispívají k profesnímu i osobnostnímu rozvoji žáka. Jedná se např. o kreativní a hudebně pohybový seminář.

  • Podnikání se zaměřením na design interiérů – dvouleté denní nástavbové studium

Studium je určeno absolventům učebních oborů. V rámci studia žáci využívají počítačových aplikací AutoCAD a získávají odborné kompetence nejen v oblasti ekonomické, ale i v oblasti kresby a designu.

  • Podnikání – tříleté dálkové nástavbové studium

Studium je určeno absolventům učebních oborů, kteří chtějí nebo potřebují střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

  • Pedagogika pro asistenty ve školství – dvouleté dálkové studium

Absolvent tohoto oboru se uplatní jako asistent pedagoga v mateřských, základních a středních školách, kde se vzdělávají děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

logo
Znojemská 1027, Třebíč
tel.: 777 732 772, 608 772 222, 778 066 444
renata.hruskova@appptrebic.cz
www.appptrebic.cz
Zobrazit více