Zavřít

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Dny otevřených dveří

12. 11. 2021 od 8:00 do 16:00 hod. a 13. 1. 2022 od 13:00 do 17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 820  Kč/měsíc
  • Stravování 1680 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 69/60 Statistika ČJ, M, PO ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Ošetřovatel; Večerní; DZŠ 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 5/5 Statistika ANO ANO
Zkrácené studium:
Pedagogika pro asistenty ve školství; Večerní; MAT 75-31-M/02 Maturitní zkouška2 roky 30 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Škola nabízí denní studium v oboru sociální činnost, v němž se žáci připravují na práci v sociálních, zdravotnických a pedagogických zařízeních. Školní vzdělávací program zahrnuje jak předměty všeobecného vzdělání, tak předměty odborné rozšířené o výtvarnou a hudební výchovu. Teoretické znalosti nabyté v odborných předmětech žáci využijí při praxi v sociálních, zdravotnických i pedagogických zařízeních, což je velkým přínosem pro budoucí pracovní uplatnění i další studium. Škola nabízí i řadu nepovinných předmětů, např. výuku náboženství, znakové řeči, individuální výuku hry na hudební nástroje.

Důraz klademe nejen na kvalitní vzdělání, ale také na dobré vztahy mezi žáky i učiteli. Žáci se zapojují v rámci dobrovolnictví, účastní se veřejných sbírek i programů pro sociální zařízení. Ve spolupráci s různými organizacemi jsou pořádány tematické projektové dny.

Již během studia jsou žáci oslovováni budoucími zaměstnavateli s nabídkou brigády v oboru a na základě dobrých zkušeností se zaměstnavatelé obrací na absolventy s nabídkou stálého pracovního poměru. Většina našich absolventů studuje dále na vysokých školách obdobného zaměření, část absolventů na vyšších odborných školách zdravotnických, sociálních i jiných.

Současně škola nabízí večerní studium oboru ošetřovatel ukončené výučním listem a pro absolventy s maturitou rozšiřující studium oboru pedagogika pro asistenty ve školství ve zkrácené formě studia, zakončené maturitou.

Škola je církevní, podmínky studia jsou stejné jako na školách státních, školné se neplatí.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách školy.

logo
Fibichova 978/67, Jihlava
tel. kancelář: 567 303 782
sosmb@sosmb.cz
www.sosmb.cz
Zobrazit více