Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
Poštovní adresa: Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava
Ředitel: PhDr. Marie Hornová  Telefon: 567 213 915
Kontakt: Anna Brychtová  Telefon: 567 303 782
Email: sosmb@sosmb.cz
WWW: www.sosmb.cz
Zřizovatel: Církev
Ubytování: 790 Kč/měs
Stravování: 1560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00380661
REDIZO: 600014771

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Škola nabízí denní studium oboru Sociální činnost, v němž se žáci připravují na práci v různých sociálních, zdravotnických a pedagogických zařízeních. Odbornému zaměření odpovídá také výukový program zahrnující jak předměty všeobecného vzdělání, tak i předměty odborné, estetické i ekonomické. Přínosem pro budoucí povolání jsou praxe v sociálních, zdravotnických i pedagogických zařízeních, díky nimž si řada žáků osvojí práci v sociální oblasti. Škola též nabízí řadu nepovinných předmětů, např. výuku náboženství, znakové řeči, individuální výuku hry na hudební nástroje.

Během studia je kladen důraz nejen na odborné vzdělávání, ale také na morální výchovu a podporu vlastností a hodnot, které jsou nezbytné nejen pro práci v sociální oblasti, ale i pro každodenní život v rodině a ve společnosti. Žáci se zapojují v rámci dobrovolnictví, účastní se mnoha veřejných sbírek a ve spolupráci s různými organizacemi jsou pořádány tematické projektové dny.

Podle zkušeností posledních let se naši absolventi velmi dobře zařazují do praxe. Průměrně 40 % našich absolventů studuje dále na vysokých školách převážně pedagogické obory, část absolventů na vyšších odborných školách zdravotnických, sociálních i jiných.

Současně škola nabízí večerní studium oboru Ošetřovatel ukončené výučním listem a pro absolventy s maturitou rozšiřující studium oboru Pedagogika pro asistenty ve školství ve zkrácené formě studia, zakončené maturitou.

Škola je církevní, podmínky studia jsou stejné jako na školách státních, školné se neplatí.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách školy.

logo
Fibichova 978/67, Jihlava
tel.: 567 303 782 (kancelář)
sosmb@sosmb.cz
www.sosmb.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012542

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 73/60 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 1,8
Ošetřovatel; Večerní; DZŠ
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/8   ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Pedagogika pro asistenty ve školství; Večerní; MAT
75-31-M/02
Maturitní zkouška
2 roky
30 2/2   ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 8. 11. 2019 od 8:00 do 16:00 hod. a 16. 1. 2020 od 13:00 do 17:00 hod. Cena oběda 27 Kč.nahoru