Zavřít

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Kontakty na školu
Zaměstnavatelé

Dny otevřených dveří

DOD: 13. 11. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. a 16. 1. 2021 od 13:00 do 17:00 hod. Cena oběda 30 Kč.
  • Cizí jazyky AJ,NJ
  • Ubytování 820  Kč/měsíc
  • Stravování 1680 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 79/45 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Ošetřovatel; Večerní; DZŠ 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 8/8 ANO ANO
Zkrácené studium:
Pedagogika pro asistenty ve školství; Večerní; MAT 75-31-M/02 Maturitní zkouška2 roky 30 2/2 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Škola nabízí denní studium oboru sociální činnost, v němž se žáci připravují na práci v různých sociálních, zdravotnických a pedagogických zařízeních. Odbornému zaměření odpovídá také výukový program zahrnující jak předměty všeobecného vzdělání, tak i předměty odborné, estetické i ekonomické. Přínosem pro budoucí povolání jsou praxe v sociálních, zdravotnických i pedagogických zařízeních, díky nimž si řada žáků osvojí práci v sociální oblasti. Škola též nabízí řadu nepovinných předmětů, např. výuku náboženství, znakové řeči, individuální výuku hry na hudební nástroje.

Během studia je kladen důraz nejen na odborné vzdělávání, ale také na morální výchovu a podporu vlastností a hodnot, které jsou nezbytné nejen pro práci v sociální oblasti, ale i pro každodenní život v rodině a ve společnosti. Žáci se zapojují v rámci dobrovolnictví, účastní se mnoha veřejných sbírek a ve spolupráci s různými organizacemi jsou pořádány tematické projektové dny.

Podle zkušeností posledních let se naši absolventi velmi dobře zařazují do praxe. Průměrně 40 % našich absolventů studuje dále na vysokých školách převážně pedagogické obory, část absolventů na vyšších odborných školách zdravotnických, sociálních i jiných.

Současně škola nabízí večerní studium oboru ošetřovatel ukončené výučním listem a pro absolventy s maturitou rozšiřující studium oboru pedagogika pro asistenty ve školství ve zkrácené formě studia, zakončené maturitou.

Škola je církevní, podmínky studia jsou stejné jako na školách státních, školné se neplatí.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách školy.

logo
Fibichova 978/67, Jihlava
tel. 567 303 782 (kancelář)
sosmb@sosmb.cz
www.sosmb.cz