Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Cena oběda 36 Kč, snídaně 26 Kč a večeře 34 Kč.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 1900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 25 15/15 Statistika ANO NE
Řezník-uzenář 29-56-H/01 Výuční list 3 roky 25 6/6 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 25 3/3 Statistika ANO NE
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 25 11/11 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 25 10/10 Statistika ANO NE
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 4/4 Statistika ANO NE
Potravinářská výroba (Řeznické a uzenářské práce) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 6/6 Statistika ANO NE
Truhlářská a čalounická výroba (Truhlář, truhlářská výroba) 33-56-E/01 Výuční list 3 roky 14 3/3 Statistika ANO NE
Zahradnické práce 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 14 9/9 Statistika ANO NE
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 12/12 Statistika ANO NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 14 2/2 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 24/17 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

Historie středního školství se začala v Třešti psát již před více než sto lety. Novodobá historie se váže k roku 1985, kdy byl vybudován školní areál v ulici K Valše. Naše škola leží v klidné okrajové části šestitisícové Třeště, kterou najdete uprostřed Vysočiny, na půl cesty mezi krajským městem Jihlavou a renesanční Telčí.

Hledáte zaměstnání, které bude mít z dlouhodobé perspektivy budoucnost? V dnešní době je takovou volbou řemeslo, neboť současný trh práce se potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto také v nabídce SOŠ, SOU a ZŠ Třešť najdete jedenáct učňovských oborů, po jejichž dokončení získá student výuční list s Europassem. Z naší školy se na profesní dráhu vydávají kuchaři, číšníci, cukráři, řezníci, zahradníci, pečovatelé, ale i truhláři a zedníci. Držitelé všech výučních listů si pak u nás mohou doplnit vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

Jak je vidět, střední školství v Třešti, resp. jeho vzdělávací nabídka se neustále vyvíjí a reaguje na měnící se společenské podmínky, které jdou ruku v ruce s potřebami trhu práce. Výsledkem této strategie je dlouhodobě velmi dobrá uplatnitelnost našich absolventů.

Všechny obory s výučním listem jsou tříleté a většinou je možnost vybrat si ze dvou úrovní jejich náročnosti. Obory s kódovým označením H jsou klasické učební obory určené především absolventům základních škol. Obory s kódovým označením E mají větší podíl praktické výuky, jsou méně teoreticky náročné a využijí je především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, popřípadě méně úspěšní žáci běžných základních škol.

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými firmami a drobnými podnikateli na poli odborné praxe a mnozí šikovní absolventi tak po ukončení studia navazují na vzniklou spolupráci a získávají pracovní uplatnění ihned po škole. Nutno dodat, že naše škola dává na odbornou praxi velký důraz, stejně jako neopomíjí ani různé kurzy a spolupráci se zahraničními školami. Především pak studenti gastronomických a zahradnických oborů se zapojují do oborových soutěží, kde se často umisťují na předních pozicích. Účast na soutěžích, různých výstavách a veletrzích, ale i zajišťování soukromých akcí – to vše zvyšuje nejen prestiž naší školy, ale především rozšiřuje zkušenosti a dovednosti našich žáků.

Gastronomické obory

Obory OU

 • 65-51-E/01 Kuchařské práce
 • 29-51-E/01 Cukrářské práce

Obory SOU

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář

Zahradnické obory

Obory OU

 • 41-52-E/01 Zahradnické práce

Obory SOU

 • 41-52-H/01 Zahradník-florista

Řeznické obory

Obory OU

 • 29-51-E/01 Řeznické a uzenářské práce

Obory SOU

 • 29-56-H/01 Řezník-uzenář

Pečovatelské obory

Obory OU

 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Truhlářské obory

Obory OU

 • 33-56-E/01 Truhlářské práce

Obory SOU

 • 33-56-H/01 Truhlář

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium je určeno pro absolventy všech oborů s výučním listem. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Oborová skladba ve výše uvedených směrech umožňuje prostupnost studia typickou pro celý vzdělávací program školy. V praxi to znamená, že studenti mohou v případě studijního neúspěchu přejít z náročnějšího oboru na méně náročný obor stejného zaměření a samozřejmě i naopak.

Výborné podmínky pro studium vytváří rozlehlý areál, který se nachází v okrajové části města a soustřeďuje na jednom místě veškeré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku a zároveň pro volnočasovou zábavu. Samozřejmostí jsou kvalitně vybavené třídy a odborné učebny pro teoretickou výuku (počítačové učebny, jazykové učebny s interaktivní tabulí, laboratoře biologie a chemie) a prostory pro praktické vyučování (např. zimní zahrada, výukové arboretum, vytápěné skleníky či pěstební plochy zahradnických oborů / cukrářské dílny, cvičné kuchyně, učebna stolničení s cvičným barem pro gastronomické obory / učebna pro výuku pečovatelských služeb atd.).

Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Pro sportovní vyžití mají žáci k dispozici dvě tělocvičny, posilovnu, tenisové kurty, minigolf, basketbalové a volejbalové hřiště. Ve volném čase nabízí domov mládeže širokou paletu kroužků a zájmových aktivit. Ke kulturnímu vyžití slouží velký společenský sál, kde probíhají maturitní plesy, divadelní představení a jiné společenské akce.

Výhodou je i vlastní školní kuchyně a jídelna poskytující celodenní stravování. Příjemné prostředí školních prostor dotváří všudypřítomná zeleň a dekorace v péči zahradníků. Relaxační ráz dodává zimní zahrada a školní arboretum, které je bezesporu naší chloubou, neboť na školách obdobného rázu jemu podobné jen tak nenajdete.

Dále probíhá výuka na pracovišti v Černovicích, kde vyučujeme tyto obory:

 • 33-56-E/01 Čalouník, čalounická výroba
 • 36-67-E/01 Zedník, zednické práce
 • 29-51-E/01 Cukrář, cukrářská výroba
 • 36-57-E/01 Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce
 • 65-51-E/01 Kuchař, kuchařské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské práce
 • 23-51-E/01 Zámečník, zámečnické práce a údržba
 • 33-56-E/01 Truhlář, truhlářská výroba
 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Ubytování v Černovicích je zajištěno na internátu a stravování ve školní jídelně. Více informací na www.uciliste-cernovice.cz.

logo
K Valše 1251/38, Třešť
tel.: 567 112 852, 608 196 484
sskola@outlook.cz
www.sskola-trest.cz
Zobrazit více