Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Poštovní adresa: K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
Ředitel: Mgr. Ing. Karel Matějů  Telefon: 567 112 835
Kontakt: Ing. Michal Antoň  Telefon: 775 050 312
Email: sskola@outlook.cz
WWW: www.sskola-trest.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1680 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 48461636
REDIZO: 600014908

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť

Historie středního školství se začala v Třešti psát již před více než sto lety. Novodobá historie se váže k roku 1985, kdy byl vybudován školní areál v ulici K Valše. Naše škola leží v klidné okrajové části šestitisícové Třeště, kterou najdete uprostřed Vysočiny, na půl cesty mezi krajským městem Jihlavou a renesanční Telčí.

Hledáte zaměstnání, které bude mít z dlouhodobé perspektivy budoucnost? V dnešní době je takovou volbou řemeslo, neboť současný trh práce se potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto také v nabídce SOŠ a SOU Třešť najdete jedenáct učňovských oborů, po jejichž dokončení získá student výuční list s Europassem. Z naší školy se na profesní dráhu vydávají kuchaři, číšníci, cukráři, řezníci, zahradníci, pečovatelé, ale i truhláři a zedníci. Držitelé všech výučních listů si pak u nás mohou doplnit vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

Jak je vidět, střední školství v Třešti, resp. jeho vzdělávací nabídka se neustále vyvíjí a reaguje na měnící se společenské podmínky, které jdou ruku v ruce s potřebami trhu práce. Výsledkem této strategie je dlouhodobě velmi dobrá uplatnitelnost našich absolventů.

Všechny obory s výučním listem jsou tříleté a většinou je možnost vybrat si ze dvou úrovní jejich náročnosti. Obory s kódovým označením H jsou klasické učební obory určené především absolventům základních škol. Obory s kódovým označením E mají větší podíl praktické výuky, jsou méně teoreticky náročné a využijí je především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, popřípadě méně úspěšní žáci běžných základních škol.

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými firmami a drobnými podnikateli na poli odborné praxe a mnozí šikovní absolventi tak po ukončení studia navazují na vzniklou spolupráci a získávají pracovní uplatnění ihned po škole. Nutno dodat, že naše škola dává na odbornou praxi velký důraz, stejně jako neopomíjí ani různé kurzy a spolupráci se zahraničními školami. Především pak studenti gastronomických a zahradnických oborů se zapojují do oborových soutěží, kde se často umisťují na předních pozicích. Účast na soutěžích, různých výstavách a veletrzích, ale i zajišťování soukromých akcí – to vše zvyšuje nejen prestiž naší školy, ale především rozšiřuje zkušenosti a dovednosti našich žáků.

Gastronomické obory

Obory OU

 • 65-51-E/01 Kuchařské práce
 • 29-51-E/01 Cukrářské práce

Obory SOU

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář

Zahradnické obory

Obory OU

 • 41-52-E/01 Zahradnické práce

Obory SOU

 • 41-52-H/01 Zahradník-florista

Řeznické obory

Obory OU

 • 29-51-E/01 Řeznické a uzenářské práce

Obory SOU

 • 29-56-H/01 Řezník-uzenář

Pečovatelské obory

Obory OU

 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Truhlářské obory

Obory OU

 • 33-56-E/01 Truhlářské práce

Obory SOU

 • 33-56-H/01 Truhlář

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium je určeno pro absolventy všech oborů s výučním listem. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Oborová skladba ve výše uvedených směrech umožňuje prostupnost studia typickou pro celý vzdělávací program školy. V praxi to znamená, že studenti mohou v případě studijního neúspěchu přejít z náročnějšího oboru na méně náročný obor stejného zaměření a samozřejmě i naopak.

Výborné podmínky pro studium vytváří rozlehlý areál, který se nachází v okrajové části města a soustřeďuje na jednom místě veškeré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku a zároveň pro volnočasovou zábavu. Samozřejmostí jsou kvalitně vybavené třídy a odborné učebny pro teoretickou výuku (počítačové učebny, jazykové učebny s interaktivní tabulí, laboratoře biologie a chemie) a prostory pro praktické vyučování (např. zimní zahrada, výukové arboretum, vytápěné skleníky či pěstební plochy zahradnických oborů / cukrářské dílny, cvičné kuchyně, učebna stolničení s cvičným barem pro gastronomické obory / učebna pro výuku pečovatelských služeb atd.).

Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Pro sportovní vyžití mají žáci k dispozici dvě tělocvičny, posilovnu, tenisové kurty, minigolf, basketbalové a volejbalové hřiště. Ve volném čase nabízí domov mládeže širokou paletu kroužků a zájmových aktivit. Ke kulturnímu vyžití slouží velký společenský sál, kde probíhají maturitní plesy, divadelní představení a jiné společenské akce.

Výhodou je i vlastní školní kuchyně a jídelna poskytující celodenní stravování. Příjemné prostředí školních prostor dotváří všudypřítomná zeleň a dekorace v péči zahradníků. Relaxační ráz dodává zimní zahrada a školní arboretum, které je bezesporu naší chloubou, neboť na školách obdobného rázu jemu podobné jen tak nenajdete.

Dále probíhá výuka na pracovišti v Černovicích, kde vyučujeme tyto obory:

 • 33-56-E/01 Čalouník, čalounická výroba
 • 36-67-E/01 Zedník, zednické práce
 • 29-51-E/01 Cukrář, cukrářská výroba
 • 36-57-E/01 Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce
 • 65-51-E/01 Kuchař, kuchařské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské práce
 • 23-51-E/01 Zámečník, zámečnické práce a údržba
 • 33-56-E/01 Truhlář, truhlářská výroba
 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Ubytování v Černovicích je zajištěno na internátu a stravování ve školní jídelně. Více informací na www.uciliste-cernovice.cz.

logo
K Valše 1251/38, Třešť
tel.: 567 112 811
otakar.hofbauer@outlook.cz
www.sskola-trest.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110036891

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
25 20/20   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Řezník-uzenář
29-56-H/01
Výuční list
3 roky
10 4/4   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
10 7/7   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Zahradník
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
20 15/15   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
20 12/12   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Potravinářská výroba (Cukrář, Cukrářská výroba)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
12 7/7   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Potravinářská výroba (Řeznické a uzenářské práce)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
10 1/0   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
Výuční list
3 roky
10 0/0   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Zahradnické práce
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
10 5/5   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
15 11/11   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
12 8/8   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
25 21/17 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: listopad 2019 a leden 2020. Cena oběda 31 Kč, jídelna je v areálu školy.nahoru