FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.
Poštovní adresa: Znojemská 4880/76, 586 01 Jihlava
Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík  Telefon: 567 306 261
Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč  Telefon: 604 809 492
Email: farmeko@farmeko.cz
WWW: www.farmeko.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 580 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, L, NJ, RJ
IČ: 25329774
REDIZO: 600171795

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o., Jihlava

Škola FARMEKO zahájila svou činnost v roce 1992. Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na farmacii, ekologii či laboratorní činnost. Absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi či při studiu na VŠ či VOŠ.

Škola FARMEKO se vyznačuje příjemným „rodinným“ prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům. Snažíme se být školou užitečnou, inspirativní a přátelskou.

  • Obor 53-43-M/01 Laboratorní asistent

Čtyřletý obor s maturitou připravuje žáky pro činnost středního zdravotnického pracovníka ve zdravotnictví, především pak pro povolání laboratorního asistenta (laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolismu v organismu), hematologie (nauka o krvi a chorobách krve), histologie (nauka o tkáních – rozbor tkání), mikrobiologie, epidemiologie, hygieny apod. Žáci si osvojí správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod a další dovednosti.

  • Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Čtyřletý obor s maturitou připravuje žáky ke studiu zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných a dalších oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky apod. Vzdělávací program je zaměřen na farmaceutickou a laboratorní průpravu. Absolventi se uplatňují i přímo v praxi, např. na pozicích pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

logo
Znojemská 76, Jihlava
tel.: 567 306 261, 739 387 973
farmeko@farmeko.cz
www.farmeko.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108047946

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Laboratorní asistent
53-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 29/16 ČJ, M  ANO NE
Školné: 14500 Kč  
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
15 27/12 ČJ, M  NE NE
Školné: 13600 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: viz webové stránky školy, stránka aktuality. Cena oběda 29 Kč. SOŠ – pořádáme přijímací zkoušky nanečisto (leden), kritéria přijetí úspěšné testy z ČJ + M + prospěch z PŘ, CH, ČJ. VOŠ – kombinovaná forma studia – konzultace 1x za 14 dní (pátek, sobota).nahoru