Zavřít

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

Dny otevřených dveří

14. 11. 2023, 7. 12. 2023, 6. 1. 2024 a 16. 1. 2024. Přijímací zkoušky nanečisto 24. 1. 2024. Den středoškolákem 26. 1. 2024.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Laboratorní asistent 53-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 50/13 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 17 500 Kč Doporučený prospěch: 1.5
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 15 47/17 Statistika ČJ, M NE NE
Školné: 16 500 Kč Doporučený prospěch: 1.5

Podrobné informace o škole

FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o.

Škola FARMEKO zahájila svou činnost v roce 1992. Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na farmacii, ekologii, zdravotnictví či laboratorní činnost. Absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi či při studiu na VŠ či VOŠ.

Škola FARMEKO se vyznačuje příjemným „rodinným“ prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům. Snažíme se být školou užitečnou, inspirativní a přátelskou.

  • Obor 53-43-M/01 Laboratorní asistent

Čtyřletý obor s maturitou připravuje žáky pro činnost středního zdravotnického pracovníka ve zdravotnictví, především pak pro povolání laboratorního asistenta (laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolismu v organismu), hematologie (nauka o krvi a chorobách krve), histologie (nauka o tkáních – rozbor tkání), mikrobiologie, epidemiologie, hygieny apod. Žáci si osvojí správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod a další dovednosti. Kromě přímého uplatnění v praxi jsou absolventi dobře připraveni i k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ především přírodovědného či zdravotnického směru.

  • Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Vzdělávací program připravuje žáky především ke studiu zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných, zdravotně-sociálních, pedagogických a dalších oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách (např. obory: farmaceutický asistent, zdravotní laborant, dentální hygiena, fyzioterapie, optika a optometrie, radiologický asistent, nutriční terapeut, mikrobiologie, zdravotnický záchranář, dětská sestra, všeobecná sestra, porodní asistentka, pedagogika, přírodovědné obory, medicína, farmacie apod.). Studium je založeno na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou přírodovědných předmětů a výukou předmětů odborných – zaměřených na farmaceutickou a laboratorní průpravu. Absolventi se uplatňují i přímo v praxi, např. na pozicích pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

logo
Znojemská 76, Jihlava
tel.: 567 306 261, 604 809 492
farmeko@farmeko.cz
www.farmeko.cz
Zobrazit více