Zavřít

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Dny otevřených dveří

3. 11. 2023 8:00–17:00 hod., 4. 11. 2023 9:00–12:00 hod. a 10. 1. 2024 8:00–17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Vlastní DM, celodenní stravování. Gymnázium je na adrese Husovo náměstí 1, obory SOŠ a VOŠ jsou na adrese Koželská 551, což je ve vzdálenosti 5 až 10 minut pěšky od gymnázia. Škola nabízí velký výběr volitelných a nepovinných předmětů a zároveň poskytuje široké možnosti v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Sportovní vyžití – k dispozici je fitcentrum, umělý trávník a sportovní hala. Absolventi učebních oborů nacházejí dobré uplatnění v praxi (nebo mohou pokračovat ve studiu), absolventi maturitních oborů jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na VŠ, případně odcházejí do praxe. Bližší informace o škole a oborech jsou vyvěšeny na webových stránkách.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ
 • Ubytování 2000  Kč/měsíc
 • Stravování 850 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 30 52/30 Statistika ČJ, M NE NE
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 38/38 Statistika ČJ, M NE NE
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 35/35 Statistika ČJ, M NE NE
Informační technologie (Ekonomika a služby) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE NE
Strojírenství (Programování CNC) 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 19/19 Statistika ČJ, M NE NE
Mechanik seřizovač (Programátor CNC strojů) (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 0/0 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik seřizovač (Robotika) 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 24 12/12 Statistika ANO NE
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 1/1 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 17/17 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

„S námi na vysokou školu“ nebo „S námi práci najdete“.

Jsme otevřenou, moderní, polyfunkční a respektovanou školou, která připravuje úspěšné žáky pro jejich další vzdělávání nebo praxi a profesionálně plní náročné vzdělávací cíle s nadstandardním individuálním přístupem. Škola nabízí gymnaziální, střední odborné a vyšší odborné vzdělávání. Gymnaziální vzdělávání je osmileté nebo čtyřleté a připravuje žáky na všechny typy vysokých škol. Absolventi gymnaziálního vzdělávání jsou velmi úspěšní na vysokých školách. V odborném vzdělávání se specializujeme na strojírenství, informační technologie, programování, robotiku, ekonomiku a služby. Absolventi odborné školy jsou vysoce uplatnitelní na trhu práce.

Studijní obory

 • Gymnázium čtyřleté
 • Gymnázium osmileté
 • Informační technologie
 • Informační technologie – Ekonomika a služby
 • Strojírenství
 • Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů (+ výuční list Obráběč kovů)
 • Mechanik seřizovač – Robotika (+ výuční list Obráběč kovů)

Učební obory

 • Strojní mechanik
 • Obráběč kovů
 • Nástrojař

Absolventi maturitních oborů mohou studovat v denní nebo v kombinované formě na VOŠ tříletý vzdělávací program.

 • Ekonomika a management podniku (s právem absolventů užívat titul DiS.)

Škola má nadstandardní materiální vybavení, Wi-Fi, školní jídelnu a odborná pracoviště chemie, fyziky, biologie, informačních technologií, výtvarné výchovy, jazyků, robotiky, CAD/CAM, CNC centrum, programování, 3D tisk, sváření plastů a kovů, vlastní hvězdárnu pro výuku fyziky, multifunkční sál, moderní sportovní halu, hřiště s umělým povrchem, fitness centrum apod. Ve škole se vyučuje angličtina, němčina, francouzština, ruština a latina. Své znalosti si mohou žáci a studenti zdokonalit v tuzemsku u zaměstnavatelů nebo v zahraničí (Erasmus+). Žáci učebních oborů mohou vykonávat část odborného výcviku ve firmách a získat zajímavou odměnu za práci v produktivní činnosti, mohou získat svářečský průkaz (zdarma), řidičský průkaz za zvýhodněnou cenu atd. Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Pro vybrané maturitní obory pořádáme přípravné kurzy a přijímací zkoušky nanečisto.

V rámci dne otevřených dveří pořádáme ve škole i Den firem s nabídkou pozdějšího uplatnění absolventů.

Dny otevřených dveří: 3. 11. 2023, 4. 11. 2023, 10. 1. 2024 a kdykoli po domluvě.

logo
Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 430 500
sekretariat@gsv365.cz
www.gvi.cz
Zobrazit více