Zavřít

Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola

Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola

Dny otevřených dveří

23. 9. 2023 a 7. 10. 2023 a po dohodě kdykoli, vč. výstav. galerie, dílen, ateliérů.
Zobrazit více

Doplňující informace

Vlastní DM, kantýna, jídelna. Moder. učebny – multimediál, IVT, jazyk, BI, CH, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice, tělocvična, posil., venkov. sport. areál. Obory VOŠ, GYM a Soc. činnost. Výtvarné obory a uměl. řemesla VYU i MAT zaměřeny na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Možnost získat VYU ve 3. roč. MAT oboru. Spolupr. s VŠChT Praha – Bc. program Konzervování a restaurování. Kroužky výtvarné, řemeslné, IVT, jazyk., sport. atd. Práce žáků – soutěže, akce a výstavy v ČR i zahr. Mezinár. student. programy (Erasmus+) a zahr. stáže. Individ. přístup ke studentům.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 990  Kč/měsíc
 • Stravování 2163 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 76/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium (zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 76/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Sociální činnost (Pečovatelská činnost) 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Sociální činnost (Sociálně správní činnost) 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Průmyslový design 82-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 5 6/3 Statistika TZ ANO NE
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Zlatnictví a stříbrnictví) 82-41-M/06 Maturitní zkouška 4 roky 4 9/4 Statistika TZ ANO ANO
Design interiéru (Bytový architekt) 82-41-M/11 Maturitní zkouška 4 roky 12 26/12 Statistika TZ ANO ANO
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 Maturitní zkouška 4 roky 4 4/3 Statistika TZ ANO ANO
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 Maturitní zkouška 4 roky 4 3/2 Statistika TZ ANO NE
Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) 82-41-M/16 Maturitní zkouška 4 roky 4 6/3 Statistika TZ ANO ANO
Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 4 6/4 Statistika TZ ANO NE
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce kovářské a zámečnické) (+ 82-51-H/01 Umělecký kovář) (Zámečník a pasíř) 82-51-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
6 14/6 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování dřeva (+ 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář) 82-51-L/02 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
3 10/9 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenické) (+ 36-54-H/01 Kameník) 82-51-L/04 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
4 1/0 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické) (+ 82-51-H/04 Umělecký keramik) 82-51-L/04 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
3 7/6 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (+ 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla) (Broušení a rytí skla) 82-51-L/05 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
5 5/3 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování skla) (+ 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla) (Sklář) 82-51-L/05 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
3 2/2 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla) (+ 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla) (Malba skla) 82-51-L/05 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
4 2/2 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže) (+ 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla) (Malba skla) 82-51-L/05 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
5 5/3 Statistika TZ ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla) 28-58-H/01 Výuční list 3 roky 5 1/0 Statistika ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Malba skla) 28-58-H/01 Výuční list 3 roky 3 8/4 Statistika ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář) 28-58-H/01 Výuční list 3 roky 3 2/2 Statistika ANO ANO
Kameník 36-54-H/01 Výuční list 3 roky 4 5/4 Statistika ANO ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 18 23/18 Statistika ANO ANO
Aranžér (Aranžér – propagační grafik) 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 4 26/8 Statistika ANO ANO
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 5 9/5 Statistika TZ ANO ANO
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 Výuční list 3 roky 3 7/6 Statistika TZ ANO NE
Zlatník a klenotník 82-51-H/03 Výuční list 3 roky 6 11/6 Statistika TZ ANO ANO
Umělecký keramik 82-51-H/04 Výuční list 3 roky 3 8/3 Statistika TZ ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 36/30 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Podnikání (Technický provoz pohřební služby); Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 20 7/4 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Sociální činnost; Dálková; VYU 75-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 20 14/11 Statistika ČJ, M, PO ANO ANO
Zkrácené studium:
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla); VYU 28-58-H/01 Výuční list 1 rok 2 0/0 Statistika ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář); VYU 28-58-H/01 Výuční list 1 rok 2 0/0 Statistika ANO ANO
Kameník; VYU 36-54-H/01 Výuční list 1 rok 2 1/1 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola

Světelská akademie je státní škola umístěná v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zrekonstruované a zmodernizované budovy. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum, moderní jídelna s kantýnou, školní sklářská huť, ateliéry a dílny jednotlivých oborů, výstavní galerie.

Škola nabízí široké spektrum učebních i studijních oborů. Žáci se věnují odbornému výcviku a praktickým cvičením nejen ve školních pracovištích, ale i u potencionálních budoucích zaměstnavatelů.

 • GYMNÁZIUM – zaměření všeobecné a pedagogické
 • SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ OBORY – Sociální činnost – (sociálně správní činnost, pečovatelská činnost), Ošetřovatel – výuční list. V těchto oborech jde o práci s lidmi – s dětmi, s mládeží i seniory, se zdravými i postiženými. V ústavech, školách, zařízeních i v terénu – kde je třeba. Tomuto zaměření odpovídá celý náš výukový program.
 • VÝTVARNÉ OBORY – Zahradní architekt – stavby v zahradách a parcích, Design interiéru, Průmyslový design, Výtvarné zpracování kovů (zlatnictví a střibrnictví), Konzervátorství a restaurátorství, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
 • UMĚLECKOŘEMESLNÉ OBORY – Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Uměleckořemeslné zpracování kovů (um. kovář), Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, Uměleckořemeslné zpracování skla (vitráže, tvarování, broušení a rytí, malba skla) – možnost získání výučního listu ve třetím ročníku
 • TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – výuční list Aranžér – propagační grafik, Zlatník a klenotník, Umělecký kovář a zámečník, Umělecký truhlář a řezbář, Kameník, Umělecký keramik, Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (sklář, broušení a rytí, malba skla)
 • VOŠ – Řízení sklářské a keramické výroby, Řízení výroby zpracování kamene
 • BAKALÁŘSKÝ OBOR – Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl
 • NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – maturitní (denní, dálkové), Podnikání, Sociální činnost
 • JEDNOLETÉ POMATURITNÍ UČEBNÍ OBORY – možnost získání výučního listu za jeden rok (po ukončení čtyřletého studia i bez absolvování maturity)

V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra mezinárodních programů a sympozií. Své práce pravidelně prezentují na akcích a výstavách s mezinárodní účastí. Pořádáme pravidelné výměnné stáže a pobyty ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami v Bulharsku, Francii, Rakousku, Německu a na Slovensku.

Podmínky přijetí – do uměleckých oborů pouze talentové zkoušky, gymnázium a sociální činnost – jednotné přijímací zkoušky.

Škola výrazně podporuje individuální přístup ke studentům, nadstandardně komunikuje s rodiči. Kreativitu a další dovednosti žáků podporuje i formou kroužků, které jsou zdarma (výtvarné, řemeslné, jazykové, počítačové, sportovní a další).

Termíny Dnů otevřených dveří jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Návštěva školy vč. dílen a ateliérů je možná po předchozí dohodě kdykoli. Ubytování i stravování v areálu školy. U vybraných oborů je bezbariérový přístup.

Od 1. ledna 2024 škola mění svůj název na Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola.

Škola zajišťuje zkoušky z profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení, Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, Smuteční řečník a obřadník

logo
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
tel.: 569 729 274, 569 729 251, 730 571 908
kubin@akademie-svetla.cz
www.akademie-svetla.cz
Zobrazit více