Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Poštovní adresa: Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ředitel: Ing. Martin Kubín  Telefon: 569 452 441, 569 729 251
Kontakt: Bc. Helena Kotěrová  Telefon: 569 729 274, 730 571 908
Email: skola@akademie-svetla.cz, nabor@akademie-svetla.cz
WWW: www.akademie-svetla.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 880 Kč/měs
Stravování: 1575 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, IJ, L, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 15060977
REDIZO: 600170730

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Světelská akademie je umístěna v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zrekonstruované a zmodernizované budovy. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum, moderní jídelna s kantýnou, školní sklářská huť, ateliéry a dílny jednotlivých oborů, výstavní galerie.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vysokoškolských uměl. oborů. Kromě VOŠ, čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvarných oborů a uměleckých řemesel formou čtyřletého maturitního studia i tříletých učebních oborů.

  • Bakalářský obor Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl.
  • Gymnázium – všeobecné, zaměřené na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času, zaměřené na rozšířenou výuku jazyků (příprava na VŠ)
  • Sociální činnost – (sociálně správní činnost, pečovatelská činnost) – maturita (bez matematiky), Ošetřovatel – výuční list. V sociálních oborech jde o práci s lidmi – s dětmi, s mládeží i seniory, se zdravými i postiženými. V ústavech, školách, zařízeních i v terénu – kde je třeba. Tomuto zaměření odpovídá celý náš výukový program. Máme partnerskou školu v Německu v Lipsku, kam jezdí naši žáci na výměnné stáže. Pořádáme exkurze do různých institucí, nabízíme žákům kurz znakového jazyka.
  • Výtvarné obory – maturita (bez matematiky) • Zahradní architekt – stavby v zahradách a parcích • Bytový architekt • Průmyslový design • Kamenosochařství • Řezbářství • Výtvarné zpracování kovů (zlatník, um. kovář) • Konzervátorství a restaurátorství • Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu • Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
  • Uměleckořemeslné obory – maturita (bez matematiky) • Uměleckořemeslné zpracování dřeva • Uměleckořemeslné zpracování kovů (zlatník, um. kovář) • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky • Uměleckořemeslné zpracování skla (vitráže, tvarování, broušení a rytí, malba skla)
  • Tříleté učební obory – výuční list • Aranžér – propagační grafik • Zlatník a klenotník • Umělecký kovář a zámečník • Umělecký truhlář a řezbář • Kameník (krajské stipendium) • Umělecký keramik • Sklář – výrobce a zušlechť. skla (sklář, broušení a rytí, malba skla)

V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra mezinárodních programů a sympozií. Své práce pravidelně prezentují na akcích a výstavách s mezinárodní účastí. Pořádáme pravidelné výměnné stáže a pobyty ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami v Bulharsku, Francii, Rakousku, Německu a na Slovensku.

  • VOŠ – Řízení sklářské a keramické výroby • Řízení výroby zpracování kamene
  • Nástavbové studium – maturitní (denní, dálkové) • Podnikání • Sociální činnost
  • Jednoleté pomaturitní učební obory

Nabízíme získání výučního listu za jeden rok (po ukončení čtyřletého studia i bez absolvování maturity)

Podmínky přijetí – do uměleckých oborů pouze talentové zkoušky, gymnázium a sociální činnost – státní přijímací zkoušky.

Škola výrazně podporuje individuální přístup ke studentům, nadstandardně komunikuje s rodiči. Kreativitu a další dovednosti žáků podporuje i formou kroužků, které jsou zdarma (výtvarné, řemeslné, jazykové, počítačové, sportovní a další).

Termíny Dnů otevřených dveří jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Návštěva školy vč. dílen a ateliérů je možná po předchozí dohodě kdykoli. Ubytování i stravování v areálu školy. U vybraných oborů je bezbariérový přístup.

logo
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
tel.: 569 729 274, 569 729 251, 730 571 908
kubin@akademie-svetla.cz
www.akademie-svetla.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 179434

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/17 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium (zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/17 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium (zaměření na rozšířenou výuku cizích jazyků)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/17 ČJ, M  NE ANO
   
Sociální činnost (Pečovatelská činnost)
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 21/19 ČJ, M  NE ANO
   
Sociální činnost (Sociálně správní činnost)
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 21/19 ČJ, M  NE ANO
   
Průmyslový design
82-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
12 8/8 TZ  ANO NE
   
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké kovářství a zámečnictví)
82-41-M/06
Maturitní zkouška
4 roky
6 3/3 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké zlatnictví)
82-41-M/06
Maturitní zkouška
4 roky
6 3/3 TZ  ANO ANO
   
Řezbářství
82-41-M/10
Maturitní zkouška
4 roky
5 1/1 TZ  ANO NE
   
Design interiéru (Bytový architekt)
82-41-M/11
Maturitní zkouška
4 roky
15 13/13 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/12
Maturitní zkouška
4 roky
6 2/2 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a rytí skla)
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 2/2 TZ  ANO NE
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Hutní tvarování skla)
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 2/2 TZ  ANO NE
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Malba skla)
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 2/2 TZ  ANO NE
   
Kamenosochařství
82-41-M/16
Maturitní zkouška
4 roky
6 3/3 TZ  ANO ANO
   
Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích)
82-41-M/16
Maturitní zkouška
4 roky
6 3/3 TZ  ANO ANO
   
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
5 6/6 TZ  ANO NE
   
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce kovářské a zámečnické)
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
8 6/6 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce zlatnické)
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
8 2/2 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
6 1/1 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenické)
82-51-L/04
Maturitní zkouška
4 roky
8 5/5 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické)
82-51-L/04
Maturitní zkouška
4 roky
8 6/6 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Broušení a rytí skla)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 2/2 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování skla)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 3/3 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 3/3 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 6/6 TZ  ANO ANO
   
Strojník (Strojník sklářských automatů)
23-65-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla)
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář)
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Kameník
36-54-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
9 16/16   ANO ANO
   
Aranžér (Aranžér – propagační grafik)
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
8 10/10   ANO ANO
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
8 6/6 TZ  ANO ANO
   
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
8 1/1 TZ  ANO NE
   
Zlatník a klenotník
82-51-H/03
Výuční list
3 roky
5 2/2 TZ  ANO ANO
   
Umělecký keramik
82-51-H/04
Výuční list
3 roky
4 6/6 TZ  ANO ANO
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
25 14/14 ČJ, M, PO  NE ANO
   
Podnikání (Sociálně správní činnost); Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
25 17/17 ČJ, M, PO  NE ANO
   
Podnikání (Technický provoz pohřební služby); Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
25 17/17 ČJ, M, PO  NE ANO
   
Zkrácené studium:
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla; MAT
28-58-H/01
Výuční list
1 rok
5 3/3   ANO ANO
   
Kameník; MAT
36-54-H/01
Výuční list
1 rok
5 3/3   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 28. 9. 2019 a 5. 10. 2019, info na webových stránkách školy, po dohodě kdykoli (vč. výstav. galerie, dílen a ateliérů). Vlastní DM, kantýna, jídelna. Moderní učebny – multimediál, IVT, jazyk, BI, CH, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice, tělocvična, posilovna, venkov. sport. areál. Obory VOŠ, GYM a Soc. činnost, výtvarné obory a uměl. řemesla VYU i MAT se zaměř. na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Spolupr. s VŠChT Praha – Bc. program Konzervování a restaurování. Kroužky výtvarné, jazyk., řemeslné, IVT, sportovní, atd. Práce žáků – soutěže, akce a výstavy v ČR i zahraničí. Mezinár. student. programy a zahranič. stáže. Individuál. přístup ke studentům.nahoru