Poštovní adresa: Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ředitel: Ing. Martin Kubín  Telefon: 569 452 441, 569 729 251
Kontakt: Bc. Helena Kotěrová  Telefon: 569 729 274, 730 571 908
Email: skola@akademie-svetla.cz
WWW: www.akademie-svetla.cz
Druh školy: Gymnázium, Gymnázium, Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 880 Kč/měs
Stravování: 1491 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, IJ, L, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 15060977
REDIZO: 600170730

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 179434

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium (zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium (zaměření na rozšířenou výuku cizích jazyků)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 ČJ, M  NE ANO
   
Sociální činnost (Pečovatelská činnost)
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 15/15 ČJ, M  NE ANO
   
Sociální činnost (Sociálně správní činnost)
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 15/15 ČJ, M  NE ANO
   
Průmyslový design
82-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
12 8/8 TZ  ANO NE
   
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké kovářství a zámečnictví)
82-41-M/06
Maturitní zkouška
4 roky
6 6/6 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké zlatnictví)
82-41-M/06
Maturitní zkouška
4 roky
6 6/6 TZ  ANO ANO
   
Řezbářství
82-41-M/10
Maturitní zkouška
4 roky
0 0/0 TZ  ANO NE
   
Design interiéru (Bytový architekt)
82-41-M/11
Maturitní zkouška
4 roky
15 24/24 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/12
Maturitní zkouška
4 roky
6 5/5 TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a rytí skla)
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 4/4 TZ  ANO NE
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Hutní tvarování skla)
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 4/4 TZ  ANO NE
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Malba skla)
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 4/4 TZ  ANO NE
   
Kamenosochařství
82-41-M/16
Maturitní zkouška
4 roky
6 4/4 TZ  ANO ANO
   
Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích)
82-41-M/16
Maturitní zkouška
4 roky
6 4/4 TZ  ANO ANO
   
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
5 6/6 TZ  ANO NE
   
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce kovářské a zámečnické)
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
8 9/9 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce zlatnické)
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
8 9/9 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
6 4/4 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenické)
82-51-L/04
Maturitní zkouška
4 roky
8 5/5 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické)
82-51-L/04
Maturitní zkouška
4 roky
8 4/4 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Broušení a rytí skla)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 2/2 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování skla)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 3/3 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 3/3 TZ  ANO ANO
   
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže)
82-51-L/05
Maturitní zkouška
4 roky
8 8/8 TZ  ANO ANO
   
Strojník (Strojník sklářských automatů)
23-65-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla)
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář)
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
6 5/5   ANO ANO
   
Kameník
36-54-H/01
Výuční list
3 roky
6 3/3   ANO ANO
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
9 10/10   ANO ANO
   
Aranžér (Aranžér – propagační grafik)
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
8 5/5   ANO ANO
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
8 10/10 TZ  ANO ANO
   
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
8 3/3 TZ  ANO NE
   
Zlatník a klenotník
82-51-H/03
Výuční list
3 roky
5 6/6 TZ  ANO ANO
   
Umělecký keramik
82-51-H/04
Výuční list
3 roky
4 4/4 TZ  ANO ANO
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
25 15/15 ČJ, M, PO  NE ANO
   
Podnikání (Sociálně správní činnost); Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
25 15/15 ČJ, M, PO  NE ANO
   
Podnikání (Technický provoz pohřební služby); Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
25 15/15 ČJ, M, PO  NE ANO
   
Zkrácené studium:
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla; MAT
28-58-H/01
Výuční list
1 rok
3 3/3   ANO ANO
   
Kameník; MAT
36-54-H/01
Výuční list
1 rok
3 3/3   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 29. 9. 2018 a 6. 10. 2018, info na webových stránkách školy, po dohodě kdykoli (vč. výstav. galerie, dílen a ateliérů). Vlastní DM, kantýna, jídelna. Moderní učebny – multimediál, IVT, jazyk, Bi, Ch, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice, tělocvična, posilovna, venkov. sport. areál. Obory VOŠ, GYM a Soc. činnost, výtvarné obory a uměl. řemesla VYU i MAT se zaměř. na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Spolupr. s VŠChT Praha – Bc. program Konzervování a restaurování. Kroužky výtvarné, jazyk., řemeslné, IVT, sportovní, atd. Práce žáků – soutěže, akce a výstavy v ČR i zahraničí. Mezinár. student. programy a zahranič. stáže. Individuál. přístup ke studentům.nahoru