Zavřít

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Dny otevřených dveří

24. 9. 2022 a 1. 10. 2022, informace na webových stránkách školy, po dohodě kdykoli (vč. výstav. galerie, dílen a ateliérů).
Zobrazit více

Doplňující informace

Vlastní DM, kantýna, jídelna. Moderní učebny – multimediál, IVT, jazyk, Bi, Ch, dílny, ateliéry keram., design, rytebna, huť, kovárna, truhlárna, modelovny, brusírny, malírny, kamenosoch. středisko Lipnice, tělocvična, posilovna, venkov. sport. areál. Obory VOŠ, GYM a Soc. činnost, výtvarné obory a uměl. řemesla VYU i MAT se zaměř. na design, kov, kámen, sklo, keramiku, dřevo. Spolupr. s VŠChT Praha – Bc. program Konzervování a restaurování. Kroužky výtvarné, jazyk., řemeslné, IVT, sportovní, atd. Práce žáků – soutěže, akce a výstavy v ČR i zahraničí. Mezinár. student. programy (Erasmus+) a zahranič. stáže. Individuál. přístup ke studentům.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ
 • Ubytování 990  Kč/měsíc
 • Stravování 2163 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 25 38/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium (zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 25 38/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Sociální činnost (Pečovatelská činnost) 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 32/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Sociální činnost (Sociálně správní činnost) 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 32/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Průmyslový design 82-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 5 13/5 Statistika TZ ANO NE
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké zlatnictví) 82-41-M/06 Maturitní zkouška 4 roky 4 9/4 Statistika TZ ANO ANO
Design interiéru (Bytový architekt) 82-41-M/11 Maturitní zkouška 4 roky 12 31/12 Statistika TZ ANO ANO
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 Maturitní zkouška 4 roky 4 6/4 Statistika TZ ANO ANO
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a rytí skla) 82-41-M/13 Maturitní zkouška 4 roky 4 6/4 Statistika TZ ANO NE
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Hutní tvarování skla) 82-41-M/13 Maturitní zkouška 4 roky 4 6/4 Statistika TZ ANO NE
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Malba skla) 82-41-M/13 Maturitní zkouška 4 roky 4 6/4 Statistika TZ ANO NE
Kamenosochařství 82-41-M/16 Maturitní zkouška 4 roky 0 7/5 Statistika TZ ANO ANO
Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) 82-41-M/16 Maturitní zkouška 4 roky 5 7/5 Statistika TZ ANO ANO
Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 5 8/5 Statistika TZ ANO NE
Uměleckořemeslné zpracování kovů (Práce kovářské a zámečnické) 82-51-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 5 6/4 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 Maturitní zkouška 4 roky 5 4/4 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenické) 82-51-L/04 Maturitní zkouška 4 roky 5 3/2 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické) 82-51-L/04 Maturitní zkouška 4 roky 5 3/3 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Broušení a rytí skla) 82-51-L/05 Maturitní zkouška 4 roky 5 3/3 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování skla) 82-51-L/05 Maturitní zkouška 4 roky 5 3/3 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla) 82-51-L/05 Maturitní zkouška 4 roky 5 5/5 Statistika TZ ANO ANO
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže) 82-51-L/05 Maturitní zkouška 4 roky 5 3/3 Statistika TZ ANO ANO
Strojník (Strojník sklářských automatů) 23-65-H/01 Výuční list 3 roky 5 2/2 Statistika ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla) 28-58-H/01 Výuční list 3 roky 7 5/3 Statistika ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář) 28-58-H/01 Výuční list 3 roky 7 5/3 Statistika ANO ANO
Kameník 36-54-H/01 Výuční list 3 roky 5 4/4 Statistika ANO ANO
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list 3 roky 12 16/9 Statistika ANO ANO
Aranžér (Aranžér – propagační grafik) 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 8 13/10 Statistika ANO ANO
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 8 8/7 Statistika TZ ANO ANO
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 Výuční list 3 roky 4 3/2 Statistika TZ ANO NE
Zlatník a klenotník 82-51-H/03 Výuční list 3 roky 7 10/8 Statistika TZ ANO ANO
Umělecký keramik 82-51-H/04 Výuční list 3 roky 7 4/3 Statistika TZ ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 19/16 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Podnikání (Technický provoz pohřební služby); Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 20 10/10 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Zkrácené studium:
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Brusič skla); MAT 28-58-H/01 Výuční list 1 rok 3 1/1 Statistika ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář); MAT 28-58-H/01 Výuční list 1 rok 3 0/0 Statistika ANO ANO
Kameník; MAT 36-54-H/01 Výuční list 1 rok 5 2/2 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Světelská akademie je státní škola umístěná v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zrekonstruované a zmodernizované budovy. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum, moderní jídelna s kantýnou, školní sklářská huť, ateliéry a dílny jednotlivých oborů, výstavní galerie.

Škola nabízí široké spektrum učebních i studijních oborů. Žáci se věnují odbornému výcviku a praktickým cvičením nejen ve školních pracovištích, ale i u potencionálních budoucích zaměstnavatelů.

 • GYMNÁZIUM – zaměření všeobecné a zaměřené na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času
 • SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ OBORY (sociálně správní činnost, pečovatelská činnost) – maturita (bez matematiky), • OŠETŘOVATEL – výuční list. V těchto oborech jde o práci s lidmi – s dětmi, s mládeží i seniory, se zdravými i postiženými. V ústavech, školách, zařízeních i v terénu – kde je třeba. Tomuto zaměření odpovídá celý náš výukový program.
 • VÝTVARNÉ OBORY • Zahradní architekt – stavby v zahradách a parcích • Bytový architekt • Průmyslový design • Kamenosochařství • Řezbářství • Výtvarné zpracování kovů (zlatník) • Konzervátorství a restaurátorství • Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu • Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
 • UMĚLECKOŘEMESLNÉ OBORY • Uměleckořemeslné zpracování dřeva • Uměleckořemeslné zpracování kovů (um. kovář) • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky • Uměleckořemeslné zpracování skla (vitráže, tvarování, broušení a rytí, malba skla)
 • TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – výuční list • Aranžér – propagační grafik • Zlatník a klenotník • Umělecký kovář a zámečník • Umělecký truhlář a řezbář • Kameník • Umělecký keramik • Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (sklář, broušení a rytí, malba skla)
 • VOŠ •  Řízení sklářské a keramické výroby • Řízení výroby zpracování kamene
 • BAKALÁŘSKÝ OBOR – Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl
 • NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – maturitní (denní, dálkové) • Podnikání • Sociální činnost
 • JEDNOLETÉ POMATURITNÍ UČEBNÍ OBORY – možnost získání výučního listu za jeden rok (po ukončení čtyřletého studia i bez absolvování maturity)

V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra mezinárodních programů a sympozií. Své práce pravidelně prezentují na akcích a výstavách s mezinárodní účastí. Pořádáme pravidelné výměnné stáže a pobyty ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami v Bulharsku, Francii, Rakousku, Německu a na Slovensku.

Podmínky přijetí – do uměleckých oborů pouze talentové zkoušky, gymnázium a sociální činnost – státní přijímací zkoušky.

Škola výrazně podporuje individuální přístup ke studentům, nadstandardně komunikuje s rodiči. Kreativitu a další dovednosti žáků podporuje i formou kroužků, které jsou zdarma (výtvarné, řemeslné, jazykové, počítačové, sportovní a další).

Termíny Dnů otevřených dveří jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Návštěva školy vč. dílen a ateliérů je možná po předchozí dohodě kdykoli. Ubytování i stravování v areálu školy. U vybraných oborů je bezbariérový přístup.

Škola zajišťuje zkoušky z profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení, Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, Smuteční řečník a obřadník

logo
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
tel.: 569 729 274, 569 729 251, 730 571 908
kubin@akademie-svetla.cz
www.akademie-svetla.cz
module
Zobrazit více