Zavřít

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Pracoviště Ústí nad Labem 6. 11. 2023, 4. 12. 2023, 8. 1. 2024 a 12. 2. 2024 ve 13:00 hod. nebo ve 14:00 hod. po domluvě na tel. 474 778 110. V uvedený čas se zájemci rozdělí do skupin dle oborů, je nutné dodržet uvedený čas! Pracoviště Teplice (výuka oboru Masér ve zdravotnictví) 20. 11. 2023 od 13:30 do 17:00 hod. a 5. 2. 2024 od 13:30 do 17:00 hod.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, L, NJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 60 140/121 Statistika ČJ, M ANO NE
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 30 35/35 Statistika ČJ, M ANO NE
Laboratorní asistent 53-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/52 Statistika ČJ, M ANO NE
Asistent zubního technika 53-44-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 30 134/39 Statistika ČJ, M, ZR ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 60 127/96 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Jediná zdravotnická škola v Ústeckém a Libereckém kraji s výukou klinických a technických oborů (pro chlapce a dívky).

Obory vzdělávání pro SŠZ

Denní, čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Uplatnění: Absolventi jsou určeni pro vzdělávání na vysokých školách a vyšších odborných školách s medicínským zaměřením, dále na zdravotně sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů.

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Uplatnění: Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent

Uplatnění: Laboratorní asistent se uplatní v laboratorních činnostech v rámci diagnostické péče, ve výzkumných laboratořích, laboratořích hygienické služby a dále v laboratořích zátěžové a sportovní medicíny.

  • 53-44-M/03 Asistent zubního technika

Uplatnění: Absolvent oboru vzdělávání Asistent zubního technika je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v oblasti stomatologické protetiky, pod dohledem zubního technika nebo zubního lékaře.

  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Uplatnění: Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Dálkové, pětileté, ukončené maturitní zkouškou

výuka probíhá na odloučeném pracovišti v Teplicích

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Uplatnění: Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Dny otevřených dveří pro pracoviště v Ústí nad Labem:

6. 11. 2023, 4. 12. 2023, 8. 1. 2024 a 12. 2. 2024 ve 13.00 hod. nebo ve 14.00 hod. (po telefonické domluvě, tel. 474 778 110). Prohlídka začíná ve 13.00 hod. nebo ve 14.00 hod. kdy se zájemci rozdělí do skupin podle oborů, které chtějí vidět.

Dny otevřených dveří pro pracoviště v Teplicích:

20. 11. 2023 od 13.30 do 17.00 hod. a 5. 2. 2024 od 13.30 do 17.00 hod.

logo
Palachova 700/35, Ústí nad Labem
tel.: 474 778 110
studodd@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz
Zobrazit více