Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Ředitel: PhDr. Miroslava Zoubková  Telefon: 474 778 110
Kontakt: sekretariát  Telefon: 474 778 110
Email: sekretariat@szsvzs.cz, studodd@szsvzs.cz
WWW: www.szsvzs.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, L, NJ
IČ: 00673358
REDIZO: 600019748

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Jediná zdravotnická škola v Ústeckém a Libereckém kraji s výukou klinických a technických oborů (pro chlapce a dívky).

Obory vzdělávání pro SŠZ:

Denní, čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Uplatnění: Absolventi jsou určeni pro vzdělávání na vysokých školách a vyšších odborných školách s medicínským zaměřením, dále na zdravotně sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů.

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Uplatnění: Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent

Uplatnění: Laboratorní asistent se uplatní v laboratorních činnostech v rámci diagnostické péče, ve výzkumných laboratořích, laboratořích hygienické služby a dále v laboratořích zátěžové a sportovní medicíny.

  • 53-44-M/03 Asistent zubního technika

Uplatnění: Absolvent oboru vzdělávání asistent zubního technika je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v oblasti stomatologické protetiky, pod dohledem zubního technika nebo zubního lékaře.

  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Uplatnění: Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Dny otevřených dveří pro pracoviště v Ústí nad Labem: 11. 11. 2019, 9. 12. 2019, 13. 1. 2020 a 17. 2. 2020 ve 13.00 hod. nebo ve 14.00 hod. (po telefonické domluvě, tel. 474 778 110). Prohlídka začíná ve 13.00 hod. nebo ve 14.00 hod. kdy se zájemci rozdělí do skupin podle oborů, které chtějí vidět.

Dny otevřených dveří pro pracoviště v Teplicích: 18. 11. 2019 od 13.30 do 17.00 hod. a 10. 2. 2020 od 13.30 do 17.00 hod.

logo
Palachova 700/35, Ústí nad Labem
tel.: 474 778 110
studodd@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110031229

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
90 101/90 ČJ, M  ANO NE
   
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/30 ČJ, M  ANO NE
   
Laboratorní asistent
53-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 46/35 ČJ, M  ANO NE
   
Asistent zubního technika
53-44-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
30 90/40 ČJ, M, ZR  ANO NE
   
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
60 117/81 ČJ, M  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: pracoviště Ústí nad Labem 11. 11. 2019, 9. 12. 2019, 13. 1. 2020 a 17. 2. 2020 ve 13:00 hod. a ve 14:00 hod. (po telefonické domluvě na tel. 474 778 110), v uvedený čas se zájemci rozdělí do skupin dle oborů, je nutné dodržet uvedený čas, pracoviště Teplice (výuka oboru Masér ve zdravotnictví) 18. 11. 2019 od 13:30 do 17:00 hod. a 10. 2. 2020 od 13:30 do 17:00 hod.nahoru