Zavřít

Severočeská střední škola s. r. o.

Severočeská střední škola s. r. o.

Dny otevřených dveří

Čt 9. 12. 2021 8:00–16:00 hod., so 22. 1. 2022 9:00–14:00 hod. a čt 10. 2. 2022 8:00–16:00 hod.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 50 44/19 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 28/12 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 60 42/26 Statistika PO ANO NE
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Severočeská střední škola s. r. o.

Naše škola byla založena v roce 1992. Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Naše střední škola sídlí ve vlastní budově na adrese Bělehradská 1523/58 v Ústí nad Labem, která prošla postupnou rekonstrukcí tak, aby celý objekt splňoval požadavky kladené na moderní střední školu. V současné době máme novou fasádu a došlo k výměně oken (izolační trojskla).

Pro informace o klasifikaci a docházce žáků využíváme školní informační systém iŠkola s online přístupem pro žáky školy i jejich zákonné zástupce. Škola se pravidelně zapojuje do inovativních projektů.

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Určeno pro absolventy ZŠ, uplatnění v mateřských školách, školních družinách a DDM
 • Čtyřletý denní obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • Určeno pro absolventy ZŠ
 • Čtyřletý denní obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • 69-51-H/01Kadeřník
 • Určeno pro absolventy ZŠ
 • Tříletý denní obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list)

Do všech uvedených oborů jsou studenti přijímáni v souladu s platnými předpisy školy. Vyučujeme obory dle ŠVP.

Za dobu existence školy vyšlo z jejích bran již více než 5 000 absolventů. Každoročně studuje na naší škole cca 200 žáků. Přijímáme absolventy ze základních škol, ale i žáky, kteří zanechali vzdělávání na jiných středních školách, nebo k nám chtějí z jiných škol přestoupit.

Naši žáci k nám dojíždějí nejvíce z okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most, Děčín. Pro žáky ze vzdálenějších míst můžeme zajistit ubytování a stravování v Domově mládeže. Výuka se uskutečňuje tzv. pod jednou střechou. V areálu školy se nacházejí běžné učebny, multimediální učebny, moderně vybavené počítačové učebny s vysokorychlostním připojením k internetu, tělocvična, dvě pracoviště odborného výcviku pro obor Kadeřník, pracoviště odborného výcviku pro obor Kosmetické služby a hudební učebny vybavené klavírem pro výuku hudební výchovy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Samozřejmostí je možnost Wi-Fi připojení v celém objektu školy.

Naše kadeřnické a kosmetické provozovny jsou otevřeny veřejnosti za zvýhodněné ceny.

K občerstvení slouží žákům školní kantýna a jídelní a nápojové automaty v přízemí hlavní budovy školy.

Naši učitelé splňují kvalifikační podmínky pro výuku konkrétních předmětů a oborů. Jako nadstandard poskytovaný soukromou školou uplatňují vůči svým žákům individuální přístup s důrazem na jejich potřeby a specifické studijní předpoklady.

Každoročně se účastníme kadeřnických a kosmetických soutěží, v nichž prezentují naši žáci své dovednosti. Žáci ostatních oborů zde mohou vystupovat jako model či modelka předváděných dovedností. Pořádáme exkurze, uskutečňujeme odborné přednášky a předváděcí akce.

Při zajištění pedagogické praxe žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika spolupracujeme s mateřskými školami a jinými zařízeními pro předškolní a mimoškolní výchovu dětí v celém Ústeckém kraji. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pravidelně nacvičují divadelní představení pro děti z mateřských školek.

logo
Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem
tel.: 475 501 323
info@severoceska.cz
www.severoceska.cz
Zobrazit více