Poštovní adresa: Alejní 880/12, 415 01 Teplice
Ředitel: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA  Telefon: 774 850 395
Kontakt: Ing. Dana Belková  Telefon: 774 850 544
Email: ststeplice@seznam.cz
WWW: www.ststeplice.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 460 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00524646
REDIZO: 600011291

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107850303

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 41/33 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Obchodník
66-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 11/11 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Kosmetické služby
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 20/20 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 42/42   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 3
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
20 34/34   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 3
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 67/67   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 3
Šití oděvů
31-59-E/01
Výuční list
3 roky
16 2/2   ANO ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 3
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30    ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30    ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,5

Doplňkové informace:

DOD: 20. 11. 2019 a 27. 11. 2019. Škola zabezpečuje odborný výcvik a odbornou praxi všech žáků tříletých i čtyřletých oborů ve svých odborných učebnách a na smluvních pracovištích. Teoretická výuka probíhá v budově A, Alejní 12, Teplice, výuka odborných předmětů a odborného výcviku probíhá v budově B, E. Dvořákové 14, Teplice. U maturitních oborů se vyučují dva cizí jazyky (AJ, NJ). Škola organizuje zahraniční stáže žáků, kde žáci získávají zkušenosti, jazykové dovednosti mimo mateřskou školu.nahoru