Zavřít

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 24. 11. 2020 a 27. 1. 2021 vždy od 17:00 hod. Škola nemá bezbariérový přístup. Cizím jazykem je vždy AJ. Součástí kritérií PŘ u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je mluvený projev. U oborů Pedagogické lyceum a Gymnázium druhý cizí jazyk z nabídky NJ, ŠJ a FJ. V Gymnáziu hudební nebo výtvarné zaměření podle volby uchazeče. Koncerty, výstavy, soutěže, projektové dny. Pěvecký sbor Evropská, Big band Evropská, flétnový soubor Šestka. Mezinárodní projekty (Erasmus+), adaptační a sportovní kurzy, hudební soustředění a výtvarné plenéry. DofE, filmový klub, studentský parlament. Školní poradenský tým vč. školní psycholožky a kariérové poradkyně. Knihovna, výtvarný ateliér, učebny pro HV, dvě tělocvičny, hřiště. Dataprojektory, Wi-Fi.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 792 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 104/31 ČJ,HV,M,VV NE ANO
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 188/60 ČJ,HV,M,TV,VV,JI ANO NE
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 168/30 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

VIDEOPREZENTACE

 

Zřizovatel: Hlavní město Praha. Památkově chráněná budova školy byla postavena v roce 1936 pražským architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. Nachází se nedaleko stanice metra A – Dejvická.

Střední škola nabízí tyto obory vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě studia

  • 79-41-K/41 Gymnázium

Humanitní všeobecné vzdělání je jako jediné v Praze zaměřeno na estetickou výchovu hudební, nebo výtvarnou. Ideální pro ty, kteří mají aktivní zájem o hudbu nebo výtvarné umění a po základní škole chtějí nejprve získat všeobecné gymnaziální vzdělání umožňující pokračovat na vysokých školách také jiného než uměleckého typu. Mimo povinný AJ je možné zvolit jako další povinný cizí jazyk NJ, ŠJ nebo FJ.

  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Určeno žákům, kteří po absolvování oboru chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především humanitního, pedagogického nebo uměleckého zaměření. V rámci specializace si od 2. ročníku volí jeden předmět z nabídky humanitní studia, hudební, výtvarná, tělesná, nebo dramatická výchova. Cizí jazyky jako u Gymnázia.

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent získá pedagogickou kvalifikaci pro práci ve všech typech mateřských škol, školních družinách, školních klubech a střediscích volného času, také jako asistent pedagoga a učitel přípravného ročníku ZŠ. Povinným cizím jazykem je AJ. Podporujeme dostatek kvalitní praxe v různých typech škol a zařízení.

Ve škole jsou k dispozici počítačové učebny, vybavení pro hudební zaměření, výtvarný areál (tiskařský lis, hrnčířský kruh a keramická pec), dvě tělocvičny a víceúčelové hřiště. Součástí školy je Centrum volného času – v současné době v rekonstrukci. Knihovna s více než 13 000 svazky poskytuje studentům nabídku odborné literatury. Škola nemá bezbariérový přístup. U uchazečů o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum se vyžaduje dobrý zdravotní stav.

Ve škole působí úspěšný Pěvecký sbor Evropská, Big band Evropská zaměřený na pop a jazz a flétnový soubor. Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+ a pořádá projektové dny, koncerty a výstavy.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně a občerstvení v bufetu.

Dny otevřených dveří: 24. 11. 2020 a 27. 1. 2021 vždy v 17.00 hodin. Informace o podmínkách přijímacího řízení a také o vzdělávacích programech vyšší odborné školy naleznete na webových stránkách školy.

logo
Evropská 330/33, Praha 6
tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz
Zobrazit více